ICA KARTOGRAFYA KONFERANSI 2009 SANTİAGO/ŞİLİ

ICA Kartografya Konferansı 2009 Santiago/Şili

Harita ve coğrafi bilginin;  dağıtımı, üretimi ve kavramları   üzerine araştırma yapma konusunda dünya temsilcisi olan Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) kartografya ve bu profesyonel meslek dalını uluslararası düzeyde desteklemektedir. 24. Uluslararası Kartografya Birliği (ICA) Konferansı 15-21 Kasım 2009 tarihinde Santiago, Şili de yapılmıştır. Güney Amerikada ilk kez bir ICA konferansı organize edilmiştir. Konferans, Kartografya konusundaki en son bilimsel ve teknik konuların tartışılması amacının yanısıra Şilili meslektaşlarla bir araya gelmek ve bu coğrafyayı, kültürü diğer meslektaşlarla da paylaşmayı hedeflemiştir. Konferans programı içinde kartografya ve coğrafi bilgi konusunda bildirili ve poster sunumları dışında, toplantı, harita ve harita benzeri ürün sergileri düzenlenmiştir. Konferansa 700 Şili dışından, 1400 yerel katılımcı katılmıştır. Ülkemizden de Necla Uluğtekin,Tevfik Özlüdemir ve Cengizhan İpbüker meslektaşlarımız bildirili olarak katılmıştır. Ayrıca Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesinden bir katılımcı ile, hologram ürünler veren ve 3 boyutlu haritalarını sergileyen özel sektörden bir yazılımcı bildirili olarak katılmıştır.

Konferans süresince; temel kartografya bilgileri, harita ve bilgileri tarihi, kartografya eğitimi, kartografik teori, araştırma ve geliştirme, sanat ve kartografya, harita kullanımı ve kullanıcı istekleri, harita ve toplum, tarihi mirasa kartografik bakış, harita ve harita bilgileri kopyalama hakları, CBS, mekansal altyapı sistemleri, mekansal analiz, harita projeksiyonları, coğrafi isimler, genelleştirme, görselleştirme, sanal gerçeklik, harita üretim sistemleri, atlas, afet ve risk haritalarının yapımı, uydu haritaları, özürlü haritaları, internet ve multimedya haritaları, turistik haritalar, uydu haritaları, dağ haritaları, çocuk haritaları ve diğer konu başlıkları paralel oturumlarda paylaşılmıştır. http://www.icc2009.cl/   adresinden detaylı bilgi elde edilebilir.

ICA Sürekli Komisyonlarından yalnızca Eğitim Komisyonu, Kartografya ve Çocuk Komisyonu, Genelleştirme ve Çoklu Gösterimler Komisyonu, Harita Kullanımı ve Kullanıcıları Komisyonu toplantılarına aktif katılım sağlanabilmiştir.

Konferansta harita ve coğrafi bilgi kullanıcı özelliklerinin ortaya çıkarılması, harita ve coğrafi bilgi kullanım içerik, gereklilik ve hedeflerinin  belirlenmesi konusundaki araştırmalar, amaç analizi ve modellemesi ile harita kullanımı; kullanıcı merkezli tasarım, kullanılan teknik ve yöntemlerin değerlendirilmesi/test edilmesi ile harita kullanışlılığın artırılması; çocuk ve görme özürlüler dahil harita ve coğrafi bilgi kullanıcısı eğitimi ile kullanıcı yeteneklerinin artırılması konularına ağırlık verilmiştir.

25. Uluslararası Kartografya Konfereransı 3-8 Haziran 2011 tarihinde Paris, Fransa da yapılacaktır. Detaylı bilgi http://www.icc2011.fr/ adresinden elde edilebilir.

Odamız, Sürekli Bilimsel ve Teknik Komisyonlarından Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu aracılığı ile Uluslararası Kartografya Birliği üye kurumudur. Detaylı bilgi http://www.hkmo.org.tr/komisyonlar/ adresinden alınabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yukarı Çık