ODAMIZ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ

 

ODAMIZ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ

 

HKMO Genel Merkez Yönetim Kurulu 03.06.2010 tarihinde Tapu Kadastro  Genel Müdürlüğü‘ne ziyarette bulundu. Ziyarette gündemde bulunan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, Harita Kadastro Müzesi, Kadastro Yenileme Hizmet Alım İhaleleri ve LİHKAB konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

1-Ziyarette Odamız; TKGM Teşkilat Yasa Tasarısı için oluşturduğu görüş ve önerileri, 01/04/2010 tarihinde TBMM Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Alt Komisyonunda gündeme getirdiğini, görüş ve önerileri yazılı olarak komisyona ilettiğini belirtti.

TKGM Teşkilat Yasa Tasarısı hakkında Odamız tarafında sunulan görüş ve önerilerin konu başlıkları (Özetle):

-Mekansal Bilgi Sistemlerinin oluşturulması konusundaki mevzuat sıkıntısının giderilmesinin gerekliliği,

-Taşınmaz Değerlemesi faaliyetleri, "Emlak Müşavirliği" ve "Emlak Danışmanlığı" ile ilgili hizmetlerin yasa tasarısında yer alması,

-Tapu Kadastro Kurulunun görev alanının netleştirilmesi,

-TKGM‘ nin iş yoğunlu ile birlikte Yasa Tasarı ile verilecek yeni görevler de dikkate alındığında Bölge Müdürlüklerinin daraltılmaması, Kadastro Müdürlüklerinin kapatılmaması,

- Kadastro Baş Mühendislik birimlerinin kurulması,

- Harita Kadastro Müzesi kurulması yönünde Yasa Tasarısına ek madde ilave edilmesi,

- Kurum personelinin ekonomik ve özlük hakları yönünden güçlendirilmesi,

şeklindedir.

2-  Odamızca, Kadastro Yenileme işlemleri için Hizmet Alım İhalelerinde "yaklaşık maliyetler", "benzer iş tanımı", "mali ve mesleki" yönden puanlama işlemlerinin sağlıklı bir altyapı kurulması ile giderek kurumsal yapının güçleneceği ifade edildi. Yenileme hizmet alımı işlemlerinde sürelerin ve iş yoğunluklarının çok iyi planlanması gerektiği vurgulandı.

3- LİHKAB konusunda;

- Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları konusunun ivedilikle sonuçlandırılması gerektiği,

- Komisyonda, Lisansların verilmesi ve sürecin başlatılması yönünde karar verildiği dikkate alınarak uygumaya hemen geçilmesi,

- Sürecin başlatılması sonrası; Odanın konu hakkındaki ( Kat Mülkiyeti Yasasındaki değişiklik sonrası iş kalemlerinin azalması, ücret tarifesindeki ücretlendirmelerin yetersiz oluşu, bir müellifin aynı anda iki ayrı büroda hizmet üretmesinin TMMOB yasa ve Oda yönetmeliklerine aykırılık içerdiği, uygulamada daha önce ifade edilen sıkıntılarında gündeme geleceği dikkate alınarak) tespitleri dikkate alınarak mevzuat değişikliği ile ilgili girişimlerin başlatılması,

hususlarında Odamız görüşleri ifade edildi.

4- Talebe bağlı SHKMM Hizmetlerinde kurum bünyesinde yürütülen Tasdik ve Tescil işlemleri sürecinde Üye Sicil Durum belgeleri hakkında yeni bir düzenleme yapılması için çalışma yürütülmesi konusunda bilgi paylaşımı yapıldı.

 

 

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI


Yukarı Çık