ODAMIZ TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜ ZİYARET ETTİ

ODAMIZ  TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ‘NÜ ZİYARET ETTİ

Oda Yönetim Kurulumuz ( Genel Başkanımız  A.Fahri ÖZTEN, 2. Başkanımız Hacı Hasan TUZCU, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Metin EREL, Burak KUKUL ve Raziye BÜYÜKDEMİR) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü 20 Eylül 2010 tarihinde ziyaret etti. Ziyarette Tapu ve Kadastro Genel Müdürü sayın Mehmet Zeki ADLI, Genel Müdür yardımcıları sayın Nihat ŞAHİN ve sayın Ömer Ali AMBAR ile ortak bir görüşme yapıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan ziyaret ve sonrası görüşmede;

Lisanslı Harita ve Kadastro Büroları ile ilgili uygulamanın başlatılmasının ardından, LİHKAB faaliyetleri hakkında sözleşme düzenlenmesi, SHKMM hizmetleri, mesleki denetim, hizmet alanları, LİHKAB‘ların kurulma alanları ve Odamızca yayımlanan genelge hakkında genel bir değerlendirme yapıldı. LİHKAB sürecinin yakından incelenerek meslek, meslektaş ve ülke yararı yönünden değerlendirilmesinin gerekliliği dile getirildi.

Kamu İhale Yasasının yürürlüğe girdiği 2003 yılından bu yana yaşanan sıkıntılar ifade edilerek, ihale aşamasında ve uygulamalarda karşılan sorunlar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nün yoğun bir şekilde devam eden ihale süreci, gündeme gelen sıkıntılar, SHKMMB lerin dile getirdiği sorunlar üzerine genel bir değerlendirme yapıldı. Oda olarak yaşanılan süreci incelemek ve değerlendirmek ve çözüm önerileri oluşturmak üzere Odamız Genel Merkezi bünyesinde oluşturulan "Özel Sektör Komisyonu" ve çalışmalarına değinilerek, özellikle mühendislik hizmetlerinden olan proje hizmetleri ile yapım işlerinin birbirinden ayrılması gerektiği hususunda Odamız görüş ve önerileri aktarıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘nce yürütülmekte olan "Taşınmaz Değerlemesi Çalıştayı" nın, Odamızca 2011 yılı içerisinde TKGM ve ilgili diğer ve kuruluşların katkılarıyla gerçekleştirilecek olan "Kırsal Kentsel Alan Düzenlenmesi ve Taşınmaz Değerlemesi" konulu kurultaya katkı sağlayacak yönde sonuçlandırılmasının önemli olduğu belirtildi. Taşınmaz Değerleme konusunda önemli çalışmaların yapılması gerekliliği dile getirilerek Oda ve TKGM‘ ne önemli görev ve sorumluluklar düştüğü, çalışmaların ve uygulamaların çok yönlü yapılması ve değerlendirilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Ayrıca 01.10.2010 tarihinde Diyarbakır Şubemizce gerçekleştirilecek olan ve diğer şubelerimizce de gerçekleştirilmesi planlanan "Toplulaştırma Forumu" içeriği hakkında bilgi verilerek, Arazi Toplulaştırması ve Tapu-Kadastronun ilişkisinin nitelendirmesi ile karşılaşılan sorunların ve çözüm yollarının belirlenmesinde TKGM‘ nün katkı vermesinin önemli olduğu ifade edildi.

Tapu Planları Tüzüğü, Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı ve Kat Mülkiyeti Yasasındaki değişiklik sonrası yayımlanan Genelge ile uygulamanın başarılı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla Oda tarafından düzenlenecek etkinlikler ile TUS, İmar Uygulamaları, CBS vb. diğer konuların da yer aldığı Oda etkinliklerine TKGM‘ ce katkı verilmesinin önemi vurgulandı.

TKGM‘ ce belirtilen Oda etkinliklerine katkı ve katılım yönünde duyarlı davranıldığını ve aynı duyarlılığın devam etmesi gerektiği belirtildi.

 


Yukarı Çık