LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TOPLANTISI YAPILDI

Genel Merkez Yönetim Kurulu‘nca 5368 sayılı Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları (LİHKAB) hakkında yasa ve 05//05/2008 tarihli 26867 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilgili yönetmeliğin uygulaması çerçevesinde yapılan çalışmalar ile diğer gelişmeleri değerlendirmek üzere Şube Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile 23.10.2010 tarihinde Ankara‘da toplantı gerçekleştirildi.

Oda Başkanı A.Fahri ÖZTEN Lisanslı Bürolar hakkında bilgilendirmeler yaparak, yaşanılan süreci özetle aktardı. LİHKAB ile Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Büroları (SHKMMB) arasında özellikle iş tanımları çerçevesinde bazı sorunların gündeme geldiğini belirten Sayın ÖZTEN, Oda olarak kurumsal işleyiş içerisinde hareket edildiğini ve mevcut yazılımlar çerçevesinde sürecin işletildiğinin altını çizdi.

Yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde aşağıda belirtilen konu başlıkları öne çıkmıştır.

 • Odanın LİHKAB hakkında bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalar ve oluşturduğu rapor, görüş ve kurumsal yazıların Oda mevzuatı çerçevesinde yürütüldüğü,

 • Odanın , 04.08.2010 tarih 2010/2 sayılı Genelgesinde mevcut yazılımları çerçevesinde işleyişi tanımladığı,

 • İlgili Yasa, Yönetmelik ve diğer işleyiş ve gelişmeler hakkında Oda‘nın görüş, öneri ve uygulamaya dönük işleyişinin takip edilmeden üyeler arasında bilgi paylaşıldığı, bazı kişi ya da gruplarca gerçeği yansıtmayan ön yargılı ve hatalı yaklaşımlar sergilendiği, bu tür davranışlarla Oda‘ya karşı haksız eleştirilerin yaygınlaştırıldığı ve saldırı düzeyine çıkartıldığı,
 • LİHKAB ve Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Bürolarının (SHKMMB) Oda üyeleri tarafından kurulduğunun gözden kaçırılmaması gerektiği,
 • Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Bürolarının yapacakları hizmetlerin iş tanımlarının belli olduğu, LİHKAB mevzuatı kapsamında kendi alanlarında hizmet üretecekleri,
 • Serbest Harita Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetlerine LİHKAB tarafından müdahale edilmemesinin gerektiği,
 • SHKMMB ‘nın LİHKAB yetki alanındaki işleri yapamayacakları,
 • LİHKAB‘nın Odanın "Tescilli Büro" kapsamında olduğu ve Odanın ilgili yazılımlarına uymakla yükümlü oldukları,
 • 11.10.2009 tarihinde yapılan Lisans Sınavı hakkında Ankara 9. İdari Mahkemesi tarafından verilen yürürlülüğün durdurulması kararının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından hukuksal yönden değerlendirilerek gerekli girişimlerin yapılmasının beklendiği,
 • 2010 yılı Aralık ayı içerisinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul‘da LİHKAB‘nın Oda mevzuatı ile ilişkili yazılımlarda yapılması planlanan değişikler için, üyelerin katılımı ile ortak toplantılar gerçekleştirilerek görüş ve önerilerin oluşturulması,
 • LİHKAB Yasa ve Uygulama yönetmeliğinde gelinen süreç ve yaşanılan sıkıntılar değerlendirilerek, sorun ve sıkıntıların aşılmasını sağlayacak değişiklik öneri ve görüşlerin oluşturulması için Şubeler bünyesinde geniş katılımlı toplantıların düzenlenmesi,
 • Olağanüstü Genel Kurul öncesi bu kapsamda Oda birimlerinin katılımıyla ikinci kez ortak toplantı yapılması şeklindedir.

Yukarı Çık