DUYURU

LİHKAB‘lar ile ilgili Oda tarafından yayınlanan ve mevcut yasa ve yönetmelikler açısından konuya açıklık getirme amaçlı söz konusu genelge hakkında, LİHKAB lisansı almış bazı üyelerimizin kurmuş olduğu LİHKABDER tarafından dava açılmıştır. Bu noktada konuya ilişkin mesleki kamuoyunu bilgilendirmek ve üyelerimizi aydınlatmak gereği doğmuştur.

DUYURU

Bilindiği üzere 29.06.2005 tarih ve 25860 sayılı LİHKAB Kanunu ile 05.05.2008 tarihli LİHKAB yönetmeliği kapsamında Oda Yönetim Kurulu kararı ile 04.08.2010 tarih 2010/2 sayılı "Genelge" yayınlanmıştır.

LİHKAB‘lar ile ilgili Oda tarafından yayınlanan ve mevcut yasa ve yönetmelikler açısından konuya açıklık getirme amaçlı söz konusu genelge hakkında, LİHKAB lisansı almış bazı üyelerimizin kurmuş olduğu LİHKABDER tarafından dava açılmıştır.

İlgili derneğin web sitesinde Genelge‘ye karşı açılan dava metnine yer verilerek yanlış bilgilendirme ve yönlendirme yapıldığı görülmüştür.

Bu noktada konuya ilişkin mesleki kamuoyunu bilgilendirmek ve üyelerimizi aydınlatmak gereği doğmuştur.

Odamız, tüm üyelerinin hak ve çıkarlarını toplum ve kamu çıkarları yönünde savunan bir anlayış ile ve eşitlik prensibi içerisinde, üyelerinden, bağlı birimlerinden ve genel kurullarından gelen ortaklaşmış görüşler ile hareket etmektedir. İlgili Oda Genelge‘si uygulamada sıkıntıların yaşandığı LİHKAB‘lar konusunda; belirsizliklerin giderilmesi, SHKMMB ile LİHKAB‘ların iş alanlarının karıştırılmaması ve üyelerimiz arasında sorunların yaşanmaması amacıyla yayımlanmıştır. Odanın ne LİHKAB ne de SHKMMB gibi iki kutup şeklinde gösterilmeye çalışılan yapılar üzerinden bir ayrımcılık yapması, bu yapılar üzerinden üyelerimize farklılık yaratacak bir tavır alması söz konusu olamaz. Oda her üyesine eşit mesafede olmaya özen göstermektedir.

Odamız ilgili genelgeyi ve bugüne dek süregelen diğer tüm genelgelerini, mevzuatlar yönünden hukuka uygunluk yanında, meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını da gözeterek yayınlamıştır.

Oda‘nın kişi ya da gruplara bağlı kalmaksızın onurlu duruşunun, bazı kişi ya da grupların piyasacı mantığı ve bireysel çıkarları ile örtüşmemesi çok doğaldır. Oda‘nın kurumsal kimliğinin, bireysel çıkarlar üzerinden Odaya karşı yapılan her türlü haksız eleştiri ve saldırganlığı da asla kabul etmediği bilinen bir olgudur.

Toplum yararı yönünde, mesleğimizin gelişmesi ve meslektaşlarımızın haklarının korunması adına yürütülen çalışmaların, gerçek ve doğru bilgilerle üyelerle paylaşılmasının sürece katkısı olacağı ve açıklık getireceği düşüncesindeyiz.

Saygılarımızla

HKMO

Genel Merkez Yönetim Kurulu

 

2010/2 sayılı Genelge ve dernek tarafından açılan dava metni ektedir...

 Dosyalar

(18 KB) (17.12.2010 11:06:39)

(72 KB) (17.12.2010 11:07:20)

Yukarı Çık