" TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011" I. DUYURU

Sayı     : 3/B15- 454                                 16/03/2011

 

Konu   : "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011" I. Duyuru

  

Sayın Üyemiz,

Coğrafi Bilgi Teknolojileri hayatımızın birçok alanında vazgeçilmez araçlar haline gelmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), farklı uygulamalarda ve farklı kurumlarda değişik seviyelerde kullanılmaktadır. Ülkemizde 5216 Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 Belediye Kanunu sayılı yasalar, e-devlet ve e-dönüşüm faaliyetleri ve bu kapsamda yürütülen eylem planları, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) projesi ile tüzel yapıya aktarılan Coğrafi Bilgi Sistemlerinin uygulama alanları giderek artmaktadır.  Gelişmeler, örgütsel, kurumsal ve toplumsal yapıları da etkilemekte ve değişime zorlamakta; buna bağlı olarak da ulusal düzeyde teknolojik, kurumsal ve tüzel altyapının biran önce tamamlanması öncelik taşımaktadır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenen ve sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından yürütülen "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011" ve beraberinde gerçekleştirilecek olan Coğrafi Bilgi Teknoloji Fuarı (CBTF), 2007 yılında başlayan kongreler dizisinin üçüncüsü olarak 31 Ekim-4 Kasım 2011 tarihlerinde Antalya‘da gerçekleştirilecektir.

"Ortak Aklın Adresi" sloganı ve "Birlikte Üretmek, Yönetmek ve Paylaşmak İçin" ana temasıyla düzenlenecek olan Kongrenin amacı, ülke genelinde farklı disiplinler tarafından kullanılan CBS uygulamalarını, CBS çalışanlarını ve araştırmacılarını bir araya getirmektir. Böylece kurumsal/bireysel deneyimlerin ve karşılaşılan sorunların paylaşılmasına, çözüm önerilerinin tartışılarak geliştirilmesine yardımcı olunacaktır.

TMMOB CBS 2011 Kongresi, ülkenin farklı kurum ve kuruluşlarından gelecek katılımcıların CBS ile ilgili yeni gelişmeleri izleyebilmeleri ve uzman kişilerle tanışma ve tartışma olanağı bulabilmeleri açısından oldukça önemli bir ortam sağlayacaktır. Bu bağlamda, ülkemiz açısından büyük önem taşıyan CBS‘nin altyapısı, uygulamaları ve kurumsallaşma çabalarının, bilimsel ortamlarda tartışılarak biçimlendirilmesine katkı sunulacaktır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri‘ni geliştiren ve gelişmesine destek veren, uygulayan, kullanan ya da ilgi duyan tüm kesimleri TMMOB CBS 2011 Kongresi‘ne delege veya Bildiri/Poster/Sergi ile katılmaya, deneyim ve bilgileri paylaşmaya davet ediyor, vereceğiniz katkı ve katılım için şimdiden teşekkür ediyoruz..

Saygılarımızla...


                    Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER                              A. Fahri ÖZTEN

                  Kongre Düzenleme Kurulu                   Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 

                               Başkanı                                                  Genel Başkanı

  

NOT  :

- Kongreye ilişkin bilgilere;  http://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/cbs İnternet adresimizden  ulaşabilirsiniz.

-  Bildiri özetlerinizi 27 Mayıs 2011 tarihine kadar  http://www.hkmointeraktif.org/etkinlik/cbs2011/

adresinden üye kaydınızı gerçekleştirerek gönderebilirsiniz.


Yukarı Çık