TMMOB CBS KONGRESİ-2011

BROŞÜR

Sayı      : 3/B15- 660                                    29/04/2011

Konu   : TMMOB CBS Kongresi-2011

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA;

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Odamızca iki yılda bir düzenlenmekte olan "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi-2011"in üçüncüsü 31 Ekim - 4 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya Kültür Merkezi (AKM)‘de yapılacaktır.

Dünyadaki son gelişmeler ışığında, ülke genelinde farklı disiplinler tarafından çeşitli amaçlar için kullanılan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarını gerçekleştiren meslek gruplarından CBS çalışanlarını, araştırmacılarını ve bu alana ilgi duyanları biraraya getirerek deneyim, sorun ve çözüm önerilerinin paylaşılmasına katkı sağlayacak ortamları oluşturmayı amaçlayan Kongre‘nin broşürü ekte sunulmaktadır.

TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi‘nin ülkemizde bu alanda yapılmakta olan en büyük kongre olması nedeniyle, geniş bir meslek disiplininin katılımının sağlanması kongrenin amacına ulaşmasında ve başarılı geçmesinde önemli yer tutmaktadır. Yazımız ekinde iletilen duyuruların yapılması ve geniş katılımın sağlanması yönünde vereceğiniz katkı ve destek için şimdiden teşekkür eder, bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.   

   
   Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER                                      A. Fahri ÖZTEN
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı                Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
                                                                                  Genel Başkanı
 

EKLER :

Ek-1 Kongre Broşürü.Dosyalar

Broşür iç (6359 KB) (03.05.2011 17:05:34)

Broşür dış (4663 KB) (03.05.2011 17:06:40)

Yukarı Çık