COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ FUARI’ NA (CBTF) KATILIM KOŞULLARI VE SPONSORLUK KALEMLERİ

Sayı : 3/B15- 738                                 24/05/2011

Konu : TMMOB CBS Kongresi 2011

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Odamızca düzenlenmekte olan "TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi - 2011" 31 Ekim - 04 Kasım 2011 tarihleri arasında Antalya‘da, "Ortak Aklın Adresi" sloganı ve "Birlikte Üretmek, Yönetmek ve Paylaşmak İçin" ana temasıyla gerçekleştirilecektir.

Dünyadaki son gelişmeler ışığında, ülkemizde coğrafi bilgi ve teknolojilerini kullanan ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) gereksinim duyan farklı meslek disiplinlerindeki kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, başta CBS bileşenleri veri, yazılım, donanım ve yönetim olmak üzere CBS‘nin tüm yönleriyle ele alınarak tartışılmasını amaçlayan Kongre‘de "CBTF-Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı" kurulacaktır. Bilimsel ve teknik oturumların yanı sıra sosyal ve kültürel içerikli oturumlar ve tartışmalar da yapılacaktır.

Kongrenin başarıyla gerçekleşmesi için en önemli payı kuşkusuz Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı oluşturacaktır. Firmalar yeni ürünlerini ya da ürettikleri hizmetleri katılımcılarla paylaşacaklardır.

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarına katılım koşulları ile sponsorluk kalemleri ekte gönderilmekte olup, Fuarda yer almak ve/veya sponsor olmak isteyen firmaların 31 Temmuz 2011 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bilgilerinize.

Saygılarımızla.

Prof.Dr. Dursun Zafer ŞEKER                                       A. Fahri ÖZTEN

Kongre Düzenleme Kurulu                                       HKMO Genel Başkanı

 

EKLER :

Ek 1: Sponsorluk Kalemleri ( 2 sayfa )Dosyalar

Sponsorluk Kalemleri (25 KB) (25.05.2011 14:50:29)

Yukarı Çık