TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ANKARA - LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TESCİL YÖNERGESİ HK.

Sayı     : 3/B15-  1489                                                                                          10/10/2011

Konu  :  Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları

               Tescil Yönergesi     

  

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

İlgi: 24.08.2011 tarihli ve 8143 sayılı yazınız.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Anayasanın 135 nci maddesi ve 6235 sayılı TMMOB yasası ile kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip özerk bir meslek kuruluşudur.

Yasasında belirtildiği üzere mesleğin gelişimi, üyelerinin ve meslektaşların hak ve çıkarlarının toplumun genel yararları doğrultusunda korunması ve geliştirilmesi ve bu yönde gerekli mevzuat düzenlemesi Odamızın görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

İlgide kayıtlı yazınız ile, Odamızca yayımlanan "Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendisleri ve Büroları Tescil Yönergesi" ile Genel Müdürlüğünüzün yetki alanına müdahale edildiği iddia edilerek söz konusu Yönerge‘nin yürürlükten kaldırılması istenilmektedir.

Söz konusu yönerge, ilgili yasa ve ikincil mevzuatları ve Lisaslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun‘un 6.Maddesi çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

A. Fahri ÖZTEN

Yönetim Kurulu a.

 Genel Başkan

 

 

 


Yukarı Çık