DUYURU

Konu: LİHKAB‘ların Mesleki Denetim Hizmet Ücreti Hk.

   

DUYURU

Değerli üyelerimiz,

Oda tarafından yürürlüğe konulan "LİHKAB Büro Tescil Yönergesi‘nin iptaline ilişkin açılan davalarda, Danıştay 8. Dairesi tarafından 27/12/2011 tarih, Esas No : 2011/6746 sayılı kararı ile Yönerge‘nin bazı maddeleri için yürürlüğün durdurulması kararı verilmiştir.

"Denetim" işlemleri için gerek 04.08.2010 tarihinde yayımlanan 2010 / 2 sayılı Genelge‘de ve gerekse, söz konusu Yönerge‘de yer alan hükümler için ilgili mevzuata aykırılık görülmemiştir. Danıştay‘ın verdiği yürürlüğün durdurulması kararları da dikkate alınarak Yönetmelik hazırlanmaktadır. Hazırlanan Yönetmeliğin 43. Olağan Genel Kurul sürecinde kesinleştirilerek yürürlüğe konulması planlanmaktadır.

Yönergenin yürürlüğü durdurulan maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. LİHKAB Denetim Hizmet Ücretleri ise Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenmiştir.

Bu konuda gerekli özenin gösterilmesi, sözleşmelerin HKMOBİS üzerinden alınması ve ilgi mevzuatlar çerçevesinde hareket edilmesi hususlarında,

Bilgi ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla.

 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
NİSAN 2012

 

Karar No   :  26.03.2012 - 87/1517

"LİHKAB‘ ların HKMO LİHKAB Büro Tescil Yönergesi‘nde belirtilen Mesleki Denetim Hizmetlerine ait Hizmet  Ücreti‘nin TMMOB kanununda belirtilen Hizmet Gelirleri bölümü çerçevesinde ve her bir iş için ayrı olmak üzere Oda Genel Kuruluna kadar 4,00 TL olarak belirlenmesine,"

 

 

 

  


Yukarı Çık