HUKUK BİRİMİ

Haberler

Oda Üyelerimiz, Değerli Meslektaşlarımız

  • Kamuda çalışıyor ise, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer iş kanunları ile buna dayanılarak çıkarılmış her türlü mevzuat (kurum görevde yükselme ve yer değiştirme esaslarına dair yönetmelikler, disiplin yönetmelikleri, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmelik, vb.)

  • Özel sektörde çalışıyor ise 4857 Sayılı İş Yasası ve buna dayanılarak çıkarılmış her türlü mevzuat (işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, vb.)

  • SGK Mevzuatından doğan sorunlar (5510 Sayılı Yasa)

  • Serbest olarak kendi işlerini yapıyor ise Kamu İhale mevzuatı, Türk Ticaret Yasası ve mevzuatı, Borçlar Yasası ve mevzuatı, İcra Yasası ve mevzuatı, İş Yasası ve mevzuatı vb.

  • Meslek ve görevi ile ilgili diğer her türlü hukuki konu

ile ilgili karşılaşacakları hukuki sorunlarda Odayı bir hafta öncesinden  yazılı bilgilendirmek koşulu ile Salı  günleri 12:30 - 17:30 saatleri arasında Oda adresimizde bulunacak Oda Avukatından hukuki yardım alabileceklerdir. 

Bilgi ve gereği için sunarız.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mart / 2011  

İrtibat Telefonu: 312-2325777
Faks no: 312-2308574
e-mail:  hukukbirimi@hkmo.org.tr
İrtibat Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi 2129 Sokak No:1/7-8-9 06530 Çankaya/ANKARA

Hukuk Danışmanlığı Talep Formu

Cevabın Ne Şekilde Beklendiği:
Telefon
Faks
e-Posta
Yüzyüze Görüşme

Randevu Talebi Var mı?:
Evet
Evet ise randevu tarihi:

Telefon:
Faks:
e-Posta:

Soldaki güvenlik kodunu yazınız
Yukarı Çık