Kartografya ve Mekânsal Bilişim Komisyonu

7. DÖNEM

Dönem Seçiniz:


 

Güncel durum

Odamız Uluslararası Kartografya Birliği`ne (ICA) üyedir. Komisyonumuz aracılığı ile aktif olarak uluslararası ilişkileri sürdürmektedir. Eski HGK bünyesinde "ulusal" Kartografya Birliği kurulması çalışmalarını yakından takip etmekteyken, (bugün HGM) uzun zamandır sessizlik hakimdir.  

Gelecek dönemde:

·         Dünyadaki güncel kartografya ve mekansal bilişim araştırmaları,

·         Kartografik ürünlerin kolay anlaşılır (user-friendly) ve efektif kullanılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen kullanıcı deneyleri sırasında güncel teknolojilerinden (eye tracking, EEG, vb) yararlanılması,

·         İlişkili disiplinler ve (örneğin: psikoloji-kartografya, davranış bilimleri-kartografya, göstergebilim-kartografya vb.) bilimsel ortaklıkların geliştirilmesi,

·         Birlikte çalışma olanakları: Proje, çalışma grubu, Ulusal Atlas, TUCBS vb.,

·         Coğrafi veri/bilgi paylaşımı, harita üretimi`nin yasal boyutu ve yakın gelecekteki olası değişimler,

·         Coğrafi veri/bilgi ve sayısal harita telif hakları,

·         Harita üretim yönetmelikleri/yönergeleri,

·         Ulusal ve/veya uluslarası bilimsel etkinliklere katılım ve katkı, etkinlik düzenleme,

·         Üniversitelerde ve Odamızda yapılacak kartografya ve mekansal bilişim eğitimi: Dersler ve içeriklerine katkıda bulunmak,

·         Harita ve coğrafi bilgi farkındalığı,

·         Ülkemizde kurumsal harita ve coğrafi bilgi üretimi, paylaşımı,

·         Odamız ve diğer birlikler/komisyonlarla ilişkiler, kapsamında çalışmalarını sürdürmek istemektedir.

Öneri:

Yeni dönemde özellikle Odamızdaki komisyonların birbirleriyle ortak çalışma alanlarının, iletişimlerinin geliştirilmesi ve Oda Yönetim Kurulunun bilgilendirilmesi amacıyla bir Oda temsilcisi görevlendirilmiştir. Yapılan ortak toplantılara Yönetim Kurulu üyelerinin de katılmasına karşın verim istenilen düzeye (süreklilik ve komisyonların bilgilendirilmesi/ortaklaşmaları açısından) gelememiştir. Mesleki teknik, bilimsel ve hukuki gelişmeleri takip edebilmek ve meslektaşlarımızı hızlı bilgilendirmek için bu yönetimsel problemi çözmek gerekmektedir. Bu nedenle; yönetim kurulunu bilgilendirebilen, komisyonları idare ve organize edebilecek, kamu kurumlarını takip eden/bilgilendiren ve iletişime hızla geçebilen, kurultay, çalıştay, vb. organizasyonlara hazırlıklı ve donanımlı katılımı sağlayacak, komisyonlar üstü bir üst birlikteliğe ihtiyaç vardır. Böylece komisyonların birbirlerinden bağımsız çalışmalarının önüne geçilecektir. Çok disiplinli çalışmamız gereken bu dönemlerde kendi içimizde çalışmayı gerçekleştirememiz, adı ne olursa olsun böylesi bir komisyonlar üstü (bilgi birikimli) iletişim kurulunu gerekli ve zorunlu kılmaktadır.

Saygılarımla bilginize sunulur.

Prof.Dr. Necla Uluğtekin

Toplantı No: Tarihi: Saati: Toplantı Yeri: Gündem:

BAŞKAN

PROF. DR. NESİBE NECLA ULUĞTEKİN

E-posta:

SEKRETER

PROF. DR. ALİ MELİH BAŞARANER

E-posta:

ÜYE

PROF. DR. İBRAHİM ÖZTUĞ BİLDİRİCİ

E-posta:

ÜYE

DOÇ. DR. AHMET ÖZGÜR DOĞRU

E-posta:

ÜYE

PROF. DR. TÜRKAY GÖKGÖZ

E-posta:

ÜYE

DOÇ.DR. FATİH GÜLGEN

E-posta:

ÜYE

DR. ÖĞR. ÜYESİ. CANER GÜNEY

E-posta:

ÜYE

ARŞ.GÖR. MERVE KESKİN

E-posta:

ÜYE

DOÇ. DR. MEHMET ALİ YÜCEL

E-posta:

Yukarı Çık