2018/2 SAYILI GENELGE - 2017/1 SAYILI GENELGE DEĞİŞİKLİĞİ VE 2017/3 SAYILI GENELGE`NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI HAKKINDA

Sayı : 1/G99-1597                                                                                                            22/10/2018

Konu : 2017/1 Sayılı Genelge Değişikliği ve
           2017/3 Sayılı Genelge`nin Yürürlükten
           Kaldırılması Hk.

 

GENELGE
2018/2
TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

2017/1 Sayılı Genelge Değişikliği ve 2017/3 Sayılı Genelge`nin Yürürlükten
  Kaldırılması

 

Odamızın web sayfasındaki Tip Sözleşme Kontrol sekmesine sözleşme barkod numarası girilerek yapılan sözleşmenin geçerliliği kontrolünün; Odamız birimlerince ve ilgili idarelerce akıllı telefonlar üzerinden herhangi bir karekod okuyucu uygulaması kullanılarak "Karekod" doğrulaması ile de yapılabilmesi ve mesleki faaliyet denetimi görevlilerimizce HKMOBİS üzerinden mesleki faaliyet denetimlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi için Oda Yönetim Yönetim Kurulumuzun 16.07.2018 tarihli ve 16/305 sayılı kararıyla TİP_1, TİP_2 ve TİP_3 sözleşmelere karekod ve dekont tarihi eklenmesine karar verilmiş, bu kapsamda gerekli düzenlemeler yapılarak Oda Yönetim Kurulumuzun 15/10/2018 tarihli ve 29/538 sayılı kararıyla işbu Genelgenin yayımlanmasına karar verilmiştir.

      1- 30.01.2017 tarihli ve 1/G99-220 sayılı "Mesleki Faaliyet Denetimi Uygulaması" konulu 2017/1 numaralı Genelge`nin Ek-1, Ek-2 ve Ek-3`ü iş bu Genelge ekinde sunulduğu şekliyle değiştirilmiştir.

       2- 14/11/2017 tarihli ve 1/G99-1741 sayılı "2017/1 Sayılı Genelge Değişikliği Hk." konulu 2017/3 sayılı Genelgenin uygulanma olanağı kalmadığından yürürlükten kaldırılmıştır.

       3- Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.


 
       Ali İPEK
Yönetim Kurulu a.
   Genel Sekreter

 

EKLER :
Ek-1: (Tip_1) Harita ve Planların Yapımı ve Mesleki Kontrollük Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme Örneği
Ek-2: (Tip_2) Yapı Aplikasyon Projesi ve Uygulaması Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme Örneği+(EK: SHKM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi /Müellif Belgesi)
Ek-3: (Tip_3) Yapı Aplikasyon Projesi ve Uygulaması Denetimi Hizmetleri İçin Fenni Mesul İle İşveren Arasında Sözleşme Örneği+(EK: SHKM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi /Fenni Mesul Belgesi)

 

 

DAĞITIM :
Gereği  :
  -  Şube Yönetim Kurulları
               -  Merkeze Bağlı Temsilcilikler
               -  Tüm Temsilcilikler ve MDU Birimleri

 

Ekler

EK-1 (11457 KB)

EK-2 (11718 KB)

EK-2 (11694 KB)

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık