2019/1 SAYILI GENELGE - 2018/1 SAYILI GENELGE`DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Sayı         : 1/G99-697 18/04/2019

 

Konu : 2018/1 Sayılı Genelge`de Değişiklik Yapılması Hk.

 

GENELGE

(2019/1)

TMMOB

HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

2018/1 Sayılı Genelge`de Değişiklik Yapılması

 

Bilindiği üzere, 3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi kapsamında serbest harita ve kadastro mühendislik müşavirlik bürolarınca hazırlanacak zemin tespit tutanağına ilişkin fiyat, kullanılacak TİP sözleşmeler ve genel hususlar hakkında Oda Yönetim Kurulumuzun 11.07.2018 tarihli ve 15/284 sayılı kararıyla 13.07.2018 tarihli ve 1/G99-1200 sayılı "3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi Uyarınca Verilecek Hizmetler Hakkında" konulu 2018/1 numaralı Genelgemiz yayımlanmıştı.

 

Anılan Genelge`de talebe bağlı olarak ve her bir yapı için TİP4 Sözleşme kullanılacağı hüküm altına alınmıştı.

 

Ancak bu süreçte üyelerimizden, uygulamada bir parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda tek bir zemin tespit tutanağı düzenlendiği gerekçe gösterilerek bir adet TİP4 sözleşme düzenlenmesi gerektiği yönünde talepler gelmiştir.

 

Oda Yönetim Kurulumuz tarafından gelen talepler değerlendirilmiş olup, aynı parsel üzerinde bulunan birden fazla yapının zemin tespit tutanağının düzenlenmesi için; bina taban alanına göre gerçekleşecek ücretin her bir yapı için ayrı ayrı hesaplanmasına, bu kapsamda tek bir TİP4 Sözleşme alınmasına ve işbu Genelgenin Yönetim Kurulumuzun 15.04.2019 tarihli ve 57/1101 sayılı kararıyla yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

1- 13.07.2018 tarihli ve 1/G99-1200 sayılı "3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Maddesi Uyarınca Verilecek Hizmetler Hakkında" konulu 2018/1 numaralı Genelgemizin 2`nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"2- Tip-4 Sözleşme talebe bağlı olarak;  a) Yapı kayıt belgesine esas olacak ölçüm ve danışmanlık hizmetleri,  b) Zemin tespit tutanağı hazırlanması işleri olmak üzere ayrı ayrı veya birlikte sistem`den (HKMO-BİS) alınacaktır. Bu işlerin ayrı ayrı veya birlikte yapılmasına işveren ve SHKM birlikte karar vereceklerdir. Hizmet üretilecek yapıya/yapılara ilişkin bilgiler veri olarak girilecek, HKMO-BİS asgari birim fiyat hesap modülü tarafından asgari sözleşme bedeli her bir poz için ayrı ayrı otomatik olarak oluşturulacaktır. Otomatik olarak hesaplanan asgari bedelden daha düşük bir rakam sözleşmeye girilemeyecek, daha yüksek fiyat ile sözleşme yapılmak istenirse bu bedel sisteme girilebilecektir."

 

2- Anılan Genelge`nin Ek-1, Ek-2 ve Ek-3`ü iş bu Genelge ekinde sunulduğu şekliyle değiştirilmiştir.

 

3- Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

       Ali İPEK

Yönetim Kurulu a.

   Genel Sekreter

 

EKLER :

Ek-1: (Tip-4) İmar Kanunu`nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri İçin Sözleşme Örneği. (Sadece Yapı kayıt belgesine esas olacak ölçüm ve danışmanlık hizmetleri için alınması durumunda)

Ek-2: (Tip-4) İmar Kanunu`nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri İçin Sözleşme Örneği. (Sadece zemin tespit tutanağı hazırlanması işleri için alınması durumunda)

Ek-3: (Tip-4) İmar Kanunu`nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri İçin Sözleşme Örneği. (Bu iki iş kaleminin tek sözleşmeye yansıtılarak alınması durumunda)


DAĞITIM :

Gereği : -  Şube Yönetim Kurulları

         -  Merkeze Bağlı Temsilcilikler

         -  Tüm Temsilcilikler ve MFD Birimleri

 

Ekler

EK-1 (382 KB)

EK-2 (457 KB)

EK-3 (368 KB)

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık