2019/2 SAYILI GENELGE - TİP SÖZLEŞMELERDE HOLOGRAM KULLANILMASI HAKKINDA

Sayı : 1/G99-1737                                                                                                           20/11/2019

Konu : TİP Sözleşmelerde Hologram Kullanılması Hk.

 

 

GENELGE
2019/2
TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
TİP Sözleşmelerde Hologram Kullanılması

 

Odamıza yapılan bildirimler ve şikayetlerde sözleşmelerin üzerinde tahrifat yapıldığı, sözleşmelerin mesleki faaliyet denetimleri yaptırılmadan idarelere sunulduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda mesleki faaliyet denetimlerini daha etkin hale getirmek ve sözleşmelerde yapılan tahrifatları engellemek için Tip Sözleşmelere hologram eklenmesine, hologramın temini ve mesleki faaliyet denetime ilişkin hususlara açıklık getirmek amacıyla Yönetim Kurulumuzun 18/11/019 tarihli ve 83/1646 sayılı kararıyla işbu Genelgenin yayımlanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda,

 

1. 21 Kasım 2019 tarihi itibariyle bir örneği ekte sunulan
   1.1. (Tip_1) Harita ve Planların Yapımı ve Mesleki Kontrollük Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme
   1.2.  (Tip_2) Yapı Aplikasyon Projesi ve Uygulaması Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme + ( EK: SHKM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi /Müellif Belgesi)
   1.3. (Tip_3) Yapı Aplikasyon Projesi ve Uygulaması Denetimi Hizmetleri İçin Fenni Mesul İle İşveren Arasında Sözleşme + ( EK: SHKM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi /Fenni Mesul Belgesi)
    1.4. (Tip-4) İmar Kanunu`nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri İçin Sözleşme.
kullanılacaktır.

 

2. "TİP Sözleşme ve Mesleki Faaliyet Denetimi Uygulamaları" konulu 30.01.2017 tarihli ve 1/G99-220 sayılı 2017/1 nolu Genelgemizin Ek-1, Ek-2 ve Ek-3`ü ile "3194 Sayılı İmar Kanununun Geçici 16. Mad. Uyarınca Yapılacak İş ve İşlemler" konulu 13/07/2018 tarihli ve 1/G99-1200 sayılı 2018/1 sayılı Genelgemizin Ek-1, Ek-2 ve Ek-3`ü 21 Kasım 2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

3. Hologram için ayrıca ücret alınmayacak olup serbest harita ve kadastro mühendisleri tarafından alınan her TİP Sözleşmeye mesleki faaliyet denetim görevlileri tarafından mesleki faaliyet denetimi yapıldıktan sonra TİP sözleşmelerin sağ üst köşesinde daire içerisinde bulunan "HOLOGRAM" yazılı kısma yapıştırılacaktır.

 

4. 21 Kasım 2019 tarihinden önce alınmış ancak mesleki faaliyet denetimleri yapılmamış sözleşmelere de hologram yapıştırılması zorunlu olup TİP sözleşmelerin sağ üst köşesinde uygun bir yere yapıştırılacaktır.

 

5. Hologramsız sözleşmeler ilgili idareye sunulamaz.

 

Bu Genelge yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, mesleki faaliyet denetimlerine başta Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mesleki Faaliyet Denetimi ve Ücret Yönetmeliği olmak üzere mesleki faaliyet denetimine ilişkin yayımlanan diğer Genelgelerimize göre yön verilmesi hususunda,

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
 
 
      Ali İPEK
Yönetim Kurulu a.
  Genel Sekreter
 
 

EKLER          :
Ek-1: (Tip_1) Harita ve Planların Yapımı ve Mesleki Kontrollük Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme örneği
Ek-2: (Tip_2) Yapı Aplikasyon Projesi ve Uygulaması Hizmetleri İçin Proje Müellifi İle İşveren Arasında Sözleşme örneği + (EK: SHKM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi /Müellif Belgesi)
Ek-3: (Tip_3) Yapı Aplikasyon Projesi ve Uygulaması Denetimi Hizmetleri İçin Fenni Mesul İle İşveren Arasında Sözleşme örneği + (EK: SHKM Büroları Oda Sicil Kayıt Belgesi /Fenni Mesul Belgesi)
Ek-4: (Tip-4) İmar Kanunu`nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri İçin Sözleşme örneği.

 

DAĞITIM :
Gereği  :
  -  Şube Yönetim Kurulları
               -  Merkeze Bağlı Temsilcilikler
               -  Tüm Temsilcilikler ve MFDU Birimleri
 

 

Ekler

2019/2 SAYILI GENELGE (1545 KB)

Ek-1 (5446 KB)

Ek-2 (5176 KB)

Ek-3 (4969 KB)

Ek-4 (5272 KB)

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık