HKMO DEMİRBAŞ VE DOKÜMANTASYON YÖNETMELİĞİ

(16-18 NİSAN 2004 TARİHLERİNDE YAPILAN HKMO 39.OLAĞAN GENEL KURULUNDA KABUL EDİLMİŞ OLUP, TMMOB YÖNETİM KURULUNUN 4 TEMMUZ 2004 GÜN VE 28 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞTIR.)

AMAÇ
MADDE 1-
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ADINA SATIN ALINAN VE HİBE YOLUYLA EDİNİLEN DEMİRBAŞLAR VE TÜKETİLEN EŞYA İLE KAYIT ALTINA ALINAN ARŞİV, KÜTÜPHANE VE SATIŞI YAPILAN TMMOB VE ODA YAYINLARININ; KORUNMASI, BAKIMI, KULLANIMI VE HER TÜRLÜ KAYIT İŞLEMLERİNİN YAPILMASI İLE KULLANIMININ SONA ERMESİNE İLİŞKİN KOŞULLARI DÜZENLER.

KAPSAM
MADDE 2-
BU YÖNETMELİK HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ADINA SATIN ALINAN VE HİBE YOLUYLA EDİNİLEN DEMİRBAŞLAR VE TÜKETİLEN EŞYA İLE KAYIT ALTINA ALINAN ARŞİV, KÜTÜPHANE VE SATIŞI YAPILAN TMMOB VE ODA YAYINLARI GİBİ DOKÜMANLARI KAPSAR.

TANIMLAR VE KISALTMALAR
MADDE 3-
BU YÖNETMELİKTE GEÇEN DEYİM VE KISALTMALAR AŞAĞIDA TANIMLANMIŞTIR.

HKMO : TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI,

DEMİRBAŞ : HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ İÇİN HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI'nın mülkiyetinde bulunan ve zamanla değer kaybına uğrayan/uğramayan taşınır veya taşınmaz her türlü mal,

Tüketilen Eşya: Demirbaş eşyanın dışında kalan ve günlük olarak kullanılan mal,

Madde 4- Demirbaşların ana bölüm adları ve numaraları aşağıda gösterilmiştir.

1. Kitap, dergi, bülten vb.
2. Taşınmaz Mal
3. Mefruşat
4. Büro Malzemesi (TV., Bilgisayar, Fotokopi Makinesi vb.)

Tali bölümler ana bölümün içinde yeniden numaralandırılır.

Demirbaş ve Tüketilen Eşyanın Satın Alınması
Madde 5-
Genel Merkez, ihtiyaç duyulan Demirbaşları ve Tüketilen Eşyaları Yönetim Kurulu Kararı ile her hangi bir satın alma yöntemini kullanarak satın alır.

Madde 6- Şubeler, ihtiyaç duyulan Demirbaşları ve Tüketilen Eşyaları, Şube Yönetim Kurulu kararı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Olur'U İLE HERHANGİ BİR SATIN ALMA YÖNTEMİNİ KULLANARAK SATIN ALIR.

KAYITLARIN TUTULMASI
MADDE 7-
DEMİRBAŞLAR; KULLANICILARA YETKİLİ TARAFINDAN SENET KARŞILIĞI VERİLİR. TÜKETİLEN EŞYALAR YETKİLİLERCE KULLANICILARA VERİLİR VE DEMİRBAŞ KAYDI YAPILMAZ.

KULLANICI; DEMİRBAŞIN KORUNMASINDAN, KAYBOLMASINDAN, DAİMİ BAKIM VE KONTROL ALTINDA BULUNDURULMASINDAN, MEYDANA GELECEK HASAR VE ARIZANIN YETKİLİLERE BİLDİRİLMESİNDEN SORUMLUDUR.

DEMİRBAŞLARIN KULLANILMASI VE KORUNMASI
MADDE 8-
DEMİRBAŞLAR NUMARALANDIRILIR VE DEMİRBAŞ KAYIT DEFTERİNE İŞLENİR. ŞUBE DEMİRBAŞLARI ŞUBE DEMİRBAŞ DEFTERİNE İŞLENDİKTEN SONRA ODA GENEL MERKEZİNE BİLDİRİLİR; ODA DEMİRBAŞ DEFTERİNE İŞLENİR.

DEMİRBAŞ, ARŞİV VE SATIŞI YAPILAN YAYINLARIN KAYITLARI; ŞUBELER TARAFINDAN HER YIL ARALIK AYI İÇERİSİNDE DÜZENLENEREK, OCAK AYI SONUNA KADAR ODA GENEL MERKEZİ’NE BİLDİRİLİR.

DEMİRBAŞLARIN KAYITTAN DÜŞÜLMESİ
MADDE 9-
KAYIP VE HASARA UĞRAYAN, FİRE VEREN, KULLANIM, DOĞAL ETKİLER VEYA NİTELİĞİ NEDENİ İLE ESKİYEN VE HİZMET DIŞI KABUL EDİLEN DEMİRBAŞLAR TUTANAKLA TESPİT EDİLEREK YÖNETİM KURULU KARARI SONUCUNDA DÜZENLENEN KAYITTAN DÜŞME TUTANAĞI İLE KAYITLARDAN DÜŞÜLÜR. ŞUBE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN KAYITTAN DÜŞÜLEN DEMİRBAŞLARIN LİSTESİ ODA GENEL MERKEZİNE BİLDİRİLİR.

YÜRÜRLÜK
MADDE 10-
BU YÖNETMELİK, TMMOB YÖNETİM KURULU'nun onayından sonra, Oda yayınlarının herhangi birinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 11-
Bu yönetmeliği yürütmeye HKMO Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

Oda Tüze Listesi

Yukarı Çık