HKMOBİS PROJESİ

HKMOBİS PROJESİ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bilgi Sistemi Projesi (HKMOBİS), 2000'li yılların başından beri, Odamız üyelerinin ve çalışanlarının, sürekli artan daha nitelikli üretim, daha kalıcı çalışmalar ve daha verimli bir iş yaşamı arayışları ile filizlenmiştir.

Odamız, içinde bulunulan çağın durum tespitini yapmış ve sadece büro işlerini “otomasyon” adı altında değişik donanımlar ve yazılımlar kullanarak ayrık çözümlemenin geçmişin bellek altına alınmasında ve gelecekteki işleyişte yeterli olmayacağını görmüştür. Sonuçta, 39. Dönem Yönetim Kurulu, “her türlü uygulama ve işlem için sahibi ve/veya kullanıcısı olduğu verilerin anında ve tek sicil mantığında kullanılabilmesini sağlayacak, yöneticiler için kaynak yönetiminde etkinlik ve kararlarda güncel bilgi desteği sunacak, ayrıca, Odamızın hukuksal işleyişine göre bütün işlemlerini koşullayarak; hizmet üretimini örgüt genelinde standardize edecek ve bütün verilerinin numarataj, koordinat vb. konumsal ilişkilere açık olarak yapılandırılmasıyla Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) işleyişini hedefleyecek bir proje tasarlamıştır.

HKMOBİS KATILIMCILARI VE BİLEŞENLERİ

Yönetim, Kurullar/Komisyonlar ve Çalışanlar

HKMOBİS, kurulum aşamasında, HKMO Merkez ve Şube Yönetimleri, ilgili komisyonlarda görevli üyeler ve HKMO çalışanları işbirliğinde kurgulanmıştır. Mesleki Uygulama, Örgütlenme ve Yasal Temeller Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonu, Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri Standartları Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonu ve Şube Komisyonları gibi organlardaki üyelerden yazışmalar yoluyla görüşler derlenmektedir. Aralarında yine üyelerimizin de bulunduğu profesyonel çalışanlarımız da yazılımın sistem analizi kısmından ürün geliştirme evrelerine kadar sürekli ve etkin katılım sağlamaktadırlar.


Yazıya ulaşmak için tıklayınız...

SAYI : 1/G99- 2538, 17/09/2004 tarihli yazımız


Yazıya ulaşmak için tıklayınız...

SAYI : 1/İ1- 03, 04 / 01 / 2005 tarihli yazımız


Proje Takvimine ulaşmak için tıklayınız

KATILIMCILAR AÇISINDAN HKMOBİS TAKVİMİ

Gerçekleşenler

* bu öncül uygulama, Odamız tarafından “tek sicil mantığında, ilişkisel nesne tabanlı ve CBS hedefli” olacak biçimde tamamen yenilenerek tasarlanmış, veritabanı ve arayüzleri 1 (bir) yıl içinde geliştirtilmiş ve işletmeye alınmıştır. Nitekim; daha sonra gelişmiş sürüm, sırasıyla Jeoloji Müh., Maden Müh., Peyzaj Mim. ve Elektrik Müh. Odaları ile değişik kitle örgütleri tarafından satın alınmıştır.

Hedeflenenler


Odamız Çalışanları Eğitim Seminerinde

Yöntem

HKMOBİS, anahtar teslim proje niteliğinde kurgulanmıştır. Bilgi sistemi projelerinde anahtar teslim projelerin önemli bir bölümünün başarılı bulunmadığı bilinmektedir. Bu tehlikenin önlenmesi için Yönetim Kurulu adına Eğitim Sekreterimiz Sn. Hakan GÜNGÖR yürütücü üye olarak görevlendirilmiştir. HKMOBİS, yazılımları üretilmeden önce; yoğun emeklerle, mevcut durum ve iş akışı irdeleme raporları hazırlanmıştır. Ayrıca, bütün yazılımlar aşama aşama ve önce “deneme” sürümü olarak işletmeye alınmıştır. Deneme sürümleri kullanım sürümüne dönüştürülmeden önce, proje katılımcılarının, son kullanıcıların ve gerektiğinde internet erişimcilerinin eleştirel katkı ve katılımları sağlanmıştır. Bu “katılım” mekanizması; ilgililerin Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşamakta ve çalışmakta olmaları dolayısıyla geribesleme yoluyla işletilmektedir. HKMOBİS içeriğinde geribesleme, deneme sürümündeki hataları, eksikliklerin belirlenip giderilmesi yanında hukuksal, kuramsal ve uygulamacı görüşler ile veritabanı bütününde çalışanların, yöneticilerin ve üyelerin verilere daha hızlı ve daha kolay erişimleri yanında bu verileri daha sağlıklı ve daha nitelikli işleyerek bilgiye dönüştürmeleri için ortaya koydukları tespit ve önerilerdir.

HKMOBİS için ilk tasarım ve geliştirme sürecini ortaya koyacak ve gerektiği anda başvurulabilecek biçimde bir arşiv oluşturulabilmesi bakımından her tür yazışma digital ortamda yürütülmektedir.


Üç Örnek Geri Besleme
bir yönetici, bir kullanıcı,bir üye

DONANIMLAR VE YAZILIMLAR

HKMOBİS, seçilen mimari dolayısıyla kullanıcılar bakımından özel veya olağanüstü özellikli donanımlar aramayan bir yapıdadır.

Sunucu donanımı üzerinde koşan sunucu servis yazılımları aşağıda belirtilmiştir.

İşletim Sistemi : LINUX (Red Hat Enterprise Linux)
Web Sunucusu : APACHE
Sayfa İşlemcisi Betik Dili : PHP
Veritabanı Sunucusu : MYSQL

HKMOBİS yazılım ve veritabanı konusunda yapılan tüm seçimler, büyük sermayeli uluslararası kuruluşların bilinen lisans ve telif haklarıyla korunan ürünleri yerine “özgür yazılım” hareketinde yer edinmiş ve bilişim çevrelerince akademik ve pratik açılardan da kabul edilmekte olan ürünlerden seçilmiştir. Örneğin, tercih edilen APACHE sunucu, web sunucu kullanım oranları bakımından yaygın kullanım bulmaktadır.


http://news.netcraft.com/archives/web_server_survey.html

İnternet teknolojilerinde kurumsal olarak destekleyici ve öncü rol üstlenilmesi de uzun erimli bir kamu yatırımı olarak görülmüştür. Ayrıca, internet tabanlı veritabanı kullanımı, iletişim maliyetlerinde sağlayacağı azalma, modülerlik, kolay geliştirilebilirlik, kolay yönetilebilirlik, kolay yedeklenebilirlik, kolay aynalanabilirlik, işletim sisteminden bağımsızlık, kullanıcı profili, donanım yazılım farklıkları vb. açılardan da uygun seçim olarak öne çıkmıştır.

Sistem ve veri güvenliği için değişik teknikler ve yazılımlar kullanılmakta, SSL sertifikası kullanılmakta ayrıca veri yedekleri sürekli arşivlenmektedir.

HKMOBİS ÇALIŞMALARI

Yazılım Geliştirme Çalışmaları

HKMOBİS, değerlendirmelerin ardından alınan kararlar sonucunda 15 Eylül 2004 tarihinde bağıtlanan sözleşmeyle yapılandırılmaya başlanmıştır.


Sözleşme

HKMOBİS yazılımlarının kodlama ve arayüz oluşturma işlemleri, Odamızın tüzeleri, mevcut durum ve iş akışı irdelemelerinin ardından projeye bakış konusunda yüklenici firma ile kesin görüşbirliği oluştuktan sonra, Ekim 2004 sonunda başlatılmıştır. Yazılım geliştirmenin ilk aşamasında; KEY İnternet Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sergilenen hız ve profesyonellik sayesinde, projenin temel bileşenleri 01 Ocak 2005 tarihinde işletmeye alınmıştır.

HKMO birimlerinde, internet erişimi, ADSL, Kablo-Net ve TTNet seçenekleriyle her birimde değişik kapasitede sürdürülmektedir. Halen özellikle ADSL bağlantılı birimlerde gün içinde sürekli kullanımda olağanüstü sorunlar yaşanmamaktadır. Örneğin ADSL (256 Kbps) abonesi olan HKMO Merkezinde HKMOBİS'in deneme kullanımına alındığı 18.11.2004 tarihinden 28.02.2005 tarihine kadar Telekom'dan kaynaklı kesinti yaşanan toplam süre 240 saati aşmamıştır. Kesinti anlarında da HKMOBİS çevirmeli (dial-up) bağlantı ile kısıtlı da olsa kullanılmıştır.

Yazılım geliştirme sürecinde tüm bileşenler için hizmete alım tarihi HKMO Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Bileşenler aşama aşama işletmeye alınmakta ve yazılımlar geri beslemelerle kod ve arayüz anlamında geliştirilmektedir.


Odamız Çalışanları Uygulama Eğitiminde

Kullanıcı Eğitimleri

Bilgi sistemi çalışmalarında en önemli bileşenin “kullanıcı” olduğu kabulüyle HKMOBİS için; başta Oda çalışanları olmak üzere ilgili yöneticilerin de katılımıyla 28-30 Ekim 2004 ve 25-26 Aralık 2004 tarihlerinde Odamızın tüm çalışanlarını kapsayan eğitimler düzenlenmiştir. Anılan eğitimler, kapsamı ve katılım bakımından, Odamız tarihinde ilk defa tüm çalışanları biraraya getirmiştir. Eğitimlerde kullanıcıların bilgi, birikim ve deneyimlerini ortaya koyabilecekleri paylaşım ortamı sağlanarak HKMOBİS için “üretici mantığında katılımcı” olmalarının önü açık tutulmuş ayrıca bilgisayar başında uygulama olanakları sağlanmıştır. Ayrıca, gerek görülen şubelere Merkez'den sorumlular gönderilerek, yönetici ve çalışan düzeyinde ziyaret ve eğitim sağlanmıştır.

Üyelerimiz için HKMOBİS?


Üye Teşekkürü Örnek İletisi


Üye Teşekkürü Örnek İletisi


Odamız Web Sayfasından Görünüş


 

e-ödeme BİS ve Garanti ekranından görünüş

TMMOB açısından HKMOBİS

TMMOB bileşeni Odalar tarafından kullanılan bilgisayar yazılımları ve otomasyon projeleri çerçevesindeki en ideal örneğin HKMOBİS olduğu görülmüş olup; projemiz, diğer Odalar tarafından incelenmiş ve aynı yaklaşımlarla uygulamaya geçilmesi için ihaleler düzenlenmiştir.

Bugüne kadar oluşturulan örgütsel birikim ve deneyimler ışığında yoğun emeklerle sürdürülen tüm hizmetlerin HKMOBİS ile Odamız açısından daha kapsamlı ve daha nitelikli çözümlere kavuşacağı açıktır.

Emek ve destek verenlere teşekkür ederiz.

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
39.Dönem Yönetim Kurulu


Projemize ait bazı İLK’ler;

12.10.2005 - 13.02.2006 tarihi arasında sisteme kayıt olan üye sayısı : 431
Toplam Login Sayısı : 2140

Sisteme giriş yapan ilk 3 üyemiz:
ADI SOYADI SİCİLİ ŞUBESİ LOGİN TARİH ve SAATİ
UĞUR ŞÜKRÜ ÖNDER 6754 SAMSUN 12-10-2005 13-32-31
GALİP YOĞURT 5243 MERKEZ 12-10-2005 14-29-15
ABDULLAH ÇADIRLI 8144 ANKARA 12-10-2005 15-06-19
 
Sistemde e-ödeme yapan ilk 3 üyemiz:
ADI SOYADI SİCİLİ ŞUBESİ MİKTARI (YTL) LOGİN TARİH ve SAATİ
KUDDUSİ SERHAT ERTÜRK 8239 ADANA 45 16.12.2005 20:25:53
TİMUR SELÇUK TAŞDELEN 7445 İSTANBUL 135 17.12.2005 11:06:56
ÖMER VİSALİ SARIKAYA 7714 İSTANBUL 45 17.12.2005 11:26:06
 
Sistemde e-ödeme yapan en yaşlı ilk 3 üyemiz:
ADI SOYADI SİCİLİ ŞUBESİ YAŞI MİKTARI (YTL) LOGİN TARİH ve SAATİ
MUSTAFA AYDOĞDU 679 İSTANBUL 58 96 03.01.2006 14:19:26
CENGİZ KARAKUŞ 1767 BURSA 50 45 26.12.2005 22:26:14
 
Sistemde e-ödeme yapan en genç ilk 3 üyemiz:
ADI SOYADI SİCİLİ ŞUBESİ YAŞI MİKTARI (YTL) LOGİN TARİH ve SAATİ
HASAN İSSİ 8795 İSTANBUL 23 37,50 30.12.2005 17:05:07
VOLKAN SÜTGEL 8782 SAMSUN 24 28 29.01.2006 12:09:46
MEHMET SEDİK BULUT 8690 MERKEZ 26 48 12.02.2006 09:46:37
Yukarı Çık