ANKARA ŞUBE TARİHÇESİ

05 Şubat 1993 günü yapılan Olağanüstü Oda Genel Kurulu kararı ile değiştirilen Oda Tüzüğü`nün geçici 2. Maddesi uyarınca kapsadığı iller ve geçici yönetim kurulu belirlenerek HKMO Ankara Bölge Temsilciliği ismi altında kurulmuştur.

Bölge Temsilciliğinin yetki alanında Ankara, Afyon, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Kastamonu, Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri olmak üzere 15 il bulunmaktayken, şu an Ankara,  Bolu, Çankırı,  Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Düzce olmak üzere 7 il Temsilciliğimiz bulunmaktadır.

Bölge Temsilciliği, kuruluş çalışmalarının tamamlanmasını takiben Oda Yönetim Kurulunun 24.05.1993 gün ve 240 sayılı kararı ile çalışmalarına başlamış ve bu çalışmaları geçici yönetim kurulu ile 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuna kadar devam ettirmiştir. 29-30 Ocak 1994 tarihinde yapılan Ankara Bölge Temsilciliği 1. Olağan Genel Kurulu toplantısı ile Yönetim Kurulu 03.02.1994 günü görevine başlamış ve 1. Dönem Şube Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve ilk Şube Başkanı Cemil CANDAŞ olmuştur.

HKMO Tüzüğünde 05.03.1994 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle, Bölge Temsilcilikleri Yönetim Kurulu Üye sayısı üçten (3) beşe (5) çıkarılmış ve Oda Yönetim Kurulunun 26 Aralık 1995 gün ve 104/481 sayılı kararı ile de HKMO Ankara Bölge Temsilciliği, HKMO Ankara Şubesine dönüştürülmüştür.

Şube oluşana kadar, istifa eden yönetim kurulu üyeleri yerine Oda Yönetim Kurulu kararı ile yeni atamalar yapılarak çalışmalar yürütülmüştür.

Kuruluşundan bugüne kadar : 

 1.si 29-30 Ocak 1994,

 2.si 20-21 Ocak 1996, 

 3.sü 17-18 Ocak 1998,

 4.sü 15-16 Ocak 2000,

 5.si 19-20 Ocak.2002, 

 6.sı 24-25 Ocak.2004,

 7.si 28-29 Ocak 2006, 

 8.si 26-27 Ocak 2008,

 9.su 06-07 Şubat 2010, 

10.su 20-22 Ocak 2012, 

11.si 18-19 Ocak 2014,

12.si 16-17 Ocak 2016,

13.sü 13-14 Ocak 2018,

14.sü 18-19 Ocak 2020 

Tarihlerinde olmak üzere on Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve seçimle yeni yönetimler belirlenmişlerdir.

Tüzük gereği iki yıllık görev sürelerini tamamlayan Şube Yönetim Kurulu üyelerinin, yeni seçilenlere görev teslimi yapmasıyla örgütlülük süreci devam ettirilmektedir.

Şube etkinlik alanımızda bulunan Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1995 yılında "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü" adıyla kurulmuştur. Bölüm tarafından yürütülen projeler ile alt yapıya esas olacak cihazlar alınmış, bölüm binasının yapımı için maddi destek sağlanmıştır.  Ayrıca Bölüm 2008 yılından bu yana yeni binasında hizmet vermektedir. Bölümün ismi, uzay ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeler doğrultusunda ve dünyadaki benzerlerine uygun olarak Nisan 2012`de "Geomatik Mühendisliği" olarak değiştirilmiştir. Geomatik Mühendisliği lisans programı  %100 İngilizce olarak 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde öğrenci almaya başlamış ve şu an lisans programında 365 öğrencisi bulunmaktadır. Geomatik yüksek lisans programı ilk öğrencilerini 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde almıştır ve 60 öğrencisi bulunmaktadır.

2020 yılı Nisan ayı itibariyle HKMO Ankara Şube 2020 yılı tescilini yenilemiş 250 adet şirket ve 112 adet büro bulunmaktadır. HKMO Ankara Şubemizde 2020 yılı Nisan ayı itibari ile 2859 üyemiz bulunmaktadır.

ANKARA Üyeleri 2471                      

ÇANKIRI Üyeleri 35

ESKİŞEHİR Üyeleri 136                    

KIRŞEHİR Üyeleri 53

BOLU Üyeleri 60                              

KIRIKKALE Üyeleri 50

DÜZCE Üyeleri 51  

 

 

 

 

 

Yukarı Çık