DİYARBAKIR ŞUBE TARİHÇESİ

HKMO DİYARBAKIR ŞUBE

 

       05.02.1993 günü Olağanüstü Genel Kurulunda kabul edilen ve TMMOB‘ nin  02.03.1993  kararı ile onaylanan Oda Tüzüğümüzün geçici 2. maddesi uyarınca Genel Merkez Yönetim Kurulu‘nun 24.05.1993 gün ve 240 sayılı kararı ile Diyarbakır Merkez olmak üzere aşağıda belirtilen illeri kapsayan Diyarbakır  Bölge Temsilciliği kurulmuştur. İlk  Yönetim Kurulu‘nda Z. Abidin ÖZTÜRK‘ün Başkanlığında Hayrullah İpek ve  Talip KIRAN  görev almışlardır.

Bölge temsilciliğinin yetki alanında Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Muş, Van, Hakkari ve Bitlis olmak üzere 15 ili kapsamaktadır.

 Bölge Temsilciliği, kuruluş çalışmalarının tamamlanmasını takiben Oda Yönetim Kurulunun 24.05.1993 gün ve 240 sayılı kararı ile çalışmalarına başlamış ve bu çalışmaları geçici yönetim kurulu ile 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuna kadar devam etmiştir.

HKMO Tüzüğünde 05.03.1994 tarihinde yapılan değişiklik nedeniyle, Bölge Temsilcilikleri Yönetim Kurulu üye sayısı üçten (3) beşe (5) çıkarılmış ve Oda Yönetim Kurulunun 26 .12.1995  gün ve 104/481 sayılı kararı ile   HKMO Diyarbakır Bölge Temsilciliği, HKMO DİYARBAKIR ŞUBESİ‘ ne dönüştürülmüştür.

HKMO Genel Merkez  Yönetim Kurulu‘nun Ekim 1999 ve 79/366 nolu kararı ile Adıyaman ve Malatya illeri Diyarbakır Şube etkinlik alanından çıkarılıp, Genel  Merkeze bağlı il temsilciliği olarak faaliyetlerine devam ettirmektedirler. Daha sonra 2011 yılında yine  HKMO  Genel Merkez Yönetim Kurulu kararına istinaden Muş,Bitlis,Hakkari ve Van İl Temsilcilikleri ayrılarak Merkeze Bağlı Van Bölge Temsilciliği kuruldu.Son değişikliklerden sonra şubemizin yetki alanında Diyarbakır,Mardin,Batman,Şırnak,Siirt,Şanlıurfa,Elazığ,Bingöl ve Tunceli ili olmak üzere toplam 9 il bulunmaktadır.

Kuruluşundan bugüne kadar;

1.si 09.01.1994

2.si 21.01.1996

3.sü 25.01.1998

4.cü 16.01.2000

5.si 27.01.2002

6.si 25.01.2004

7.si 12.02.2006

8.si 02.02.2008

9.su 24.01.2010

10.su 22.01.2012

11. si 09.02.2014

12. si 31.01.2016

13.sü 04.02.2018 

 

Tarihlerinde  olmak üzere toplam  13 Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve seçimle yeni yönetimler belirlenmiştir.

Tüzük gereği iki yıl da bir  görev sürelerini tamamlayan Şube Yönetim Kurulu üyelerinin, yeni seçilenlere görev teslimi yapmasıyla örgütlülük süreci devam ettirilmektedir.

Yukarı Çık