İSTANBUL ŞUBE TARİHÇESİ

İstanbul Şube Kuruluşu

1972 yılına kadar merkezi bir yapıda olan HKMO, 18. Dönem yönetim kurulunun 27.02.1972 tarih ve 12 sayılı kararı ile İstanbul, İzmir, Trabzon, Konya, Bursa ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde, ilk kez temsilcilik kurulmasına karar verilmiştir. Aynı kararla İstanbul‘a temsilci olarak Mehmet DEMİRCAN atanmıştır. (Ek:2.2) Daha sonra İstanbul Temsilciliğini "Mehmet Turcan ve Tuna Öztamur‘dan başka Turgut Uzel‘in de yürütmesi", 03.08.1974 tarih ve 56 sayılı kararla uygun görülmüştür. (Ek:2.3) Bu dönem belgelerinde, İstanbul Bölge Temsilciliği yanında "İstanbul Temsilciliği, Marmara Bölge Temsilciliği" ifadelerine rastlanmaktadır. Ancak HKMO kayıtlarındaki ifade "İstanbul Bölge Temsilciliği"dir.

Odanın 8-9 Şubat 1975 tarihlerinde yapılan 21. Olağan Genel Kurulunda, Yönetim Kuruluna İstanbul ve İzmir illerinde Şube açma görevi verilmiştir. Bu karar doğrultusunda, 21. Dönem Yönetim Kurulunun  05 Ocak 1976 tarih ve 58 no.lu kararı ile İstanbul Şubesi kurulmuştur. (Ek:2.4) 14-15 Şubat 1976 tarihlerinde yapılan 22. Genel Kurula sunulan  HKMO 21. Devre Çalışma Raporu‘nda Örgütlenme Sorunu başlığında İstanbul Şubesinin kurulduğu belirtilmiştir:

"Oda fonksiyonlarının ülke düzeyine yayılması, bunun için üye sayısının yeterli olduğu İstanbul ve İzmir İllerinde Şube açma çalışmaları,öteki illerde temsilcilikler kurulması çalışma programımıza alınmıştı. Programa alınanlardan İzmir Şubesi hariç öteki çalışmalar yapılmış, sonuçlandırılmıştır. Genel Kurul kararında yönetim kuruluna görev olarak verilmiş olan İstanbul Şubesi kurucu (müteşebbis) yönetim kurulu atanmış ve şu üyelerimizden oluşmuştur:

1. BİLGİN K. Kısmet

2. DENİZ Rasim

3. KUTLU Yaşar Doğan

4. TOLAN Öcal

5. TURCAN Mehmet

 ... "

Atama ile göreve gelen Kurucu Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantısını 11 Şubat 1976 tarihinde Selmanipak Caddesi, Şeyh Yokuşu, No:10/10 Üsküdar adresindeki Mehmet Turcan‘a ait Turcan Mühendislik Bürosu‘nda gerçekleştirmiştir. 11 Şubat 1976 tarih ve 1 no.lu kararla görev dağılımı yapılmıştır. Buna göre Şube Yönetim Kurulu,

Başkan

MEHMET

TURCAN

Sekreter

KISMET

BİLGİN

Sayman

RASİM

DENİZ

Üye

YAŞAR DOĞAN

KUTLU

Üye

ÖCAL

TOLAN

şeklinde oluşmuştur.

11 Şubat 1976 - 8 Ocak 1977 tarihleri arasında görev yapan Kurucu Dönem Yönetim Kurulu‘nda sayman olarak görev alan Rasim Deniz‘in 10 Eylül 1976‘da işlerinin yoğunluğu nedeni ile istifası üzerine, 6 Ekim 1976‘da saymanlık görevine yedek üye Bülent Sipahi getirilmiştir. Üye olarak görev yapan Öcal Tolan‘ın toplantılara katılamaması nedeniyle 6 Ekim 1976‘da görevi son bulmuş, aynı tarihte yedek üye Kamil Gezek üye olarak görev almıştır.

Şubemizin tarihi üzerine 30.Yılında HKMO İstanbul Şubesi Yayınımız için tıklayınız.

Yukarı Çık