HKM

Künye

Ekler
(1-16) sayfalari içerir (465 KB)
(17-29) sayfalari içerir (365 KB)
(30-59) sayfalari içerir (460 KB)

Sayı: 19   Yıl: 1970


İçindekiler

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının Harita ve Kadastro Hizmetleri Hakkında Görüşleri 3

Yurdumuzda Kadastro ve Tapulama Çalışmaları Galip ESMER  1

1/5000 ölçekli STK Haritaların Baraj, Sulama ve Kurutma Konularında Sağladığı Paydalar Ersun KASAP06LU 12

1/5000 STK Haritalarda İdentifikasyon ve Faydaları Emin ERTÜEK17

Haritacılık ve Standart Hüseyin ERKAN 30

Gecekonduları Plânlama Yolları ve Sorunları İlhan TEKELİ 38

Haberler  61

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık