HKM

Künye

Ekler
Derginin tamamını içerir (1340 KB)

Sayı: 18   Yıl: 1970


İçindekiler

Arsa Ofisi Kanunu ve Düşünceler Nazmi YILDIZ 5

Nirengi ve bir Avrupa Nirengi Ağı düşüncesinin geçirdiği aşamalarAhmet AKSOY 8

Avrupa Peyk Nirengi Ağı, - Metodlar ve çalışmaların bugünkü durumu Ahmet ÂKSOY 13

Hesaplama metodları ve çalışmaların bugünkü durumu ile Avrupa

Nirengi AğıAhmet AKSOY 19

İsviçre Kadastrosu M. Nadir AKGÜL 29

İmar Plânı uygulamalarında Harita Hizmetleri Nazmi AESLAN  37

Haberler  43

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık