HKM

Künye

Ekler
(1-16) sayfalari içerir (564 KB)
(17-25) sayfalari içerir (1667 KB)
(26-37) sayfalari içerir (1366 KB)
(38-49) sayfalari içerir (1383 KB)
(50-68) sayfalari içerir (675 KB)

Sayı: 12-11   Yıl: 1968


İçindekiler

Harita, Tapu, Kadastro Sektörü Hizmet Teşkilât ve Yöntemlerinin Yeniden Düzenlenmesi Haldun ÖZEN 3

Korelasyonlu Ölçüler Dengelemesine Ait Bir Örnek Ekrem ÜLSOY  17

Federal Alman İmar Kanununa Göre İmar Uygulama Plânlan Hazırlanması İşlemi Nazmi Y I L D I Z 33.

Tapulama‘da Fotoğrametri Metodunun Yersel Metodla Karşılaştırılması Zeki E R S Ö Z 37

Endirekt Ölçüler Dengelemesi ve Şartlı Ölçüler Dengelemesi Şekillerinin Birbirine Çevrimi M. Ş E R B E T Ç İ  40

Şehir İçi Yolları Zühtü ÖNDER  46

Havai Nirengide Hata Teorisi  Ahmet AÇLAR 57

Mühendis Zeki Erşöz Emekliye Ayrıldı  68

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık