HKM

Künye

Ekler
(1-14) sayfalari içerir (2027 KB)
(15-50) sayfalari içerir (4213 KB)
(51-63) sayfalari içerir (939 KB)

Sayı: 8   Yıl: 1967


İçindekiler

Transformasyonlar ve uygulanmasI Y. Müh. Burhan TANSÜĞ

Kadastronun Yenilenmesi Müh. Şevket ARISOY

Jeodezik Problemlerin Çözümünde Hesap .Makinelerinden Faydalanma Y. Müh. Nazmf YILDIZ

Ölçülmüş Kabul Edilen Açılarla Şartlı Dengelemeye Dair Y. Müh. Muzaffer ŞERBETÇİ

Haberler

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık