HARİTA BÜLTENİ

Künye
HKMO ADINA SAHİBİ

ALİ FAHRİ ÖZTEN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

UFUK SERDAR İNCİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

TİMUR BİLİNÇ BATUR

ODA YAYIN KURULU

NİHAL ERDOĞAN

SAADET ÖZTEN

SERAP SENGİR

CEMAL ALPTEKİN TEZEL

AYHAN BİNGÖL

BURAK KUKUL

ANTALYA ŞUBE

ÖĞR.GÖR. TEVFİK FİKRET HORZUM

BURSA ŞUBE

SÜLEYMAN BULUT

DİYARBAKIR ŞUBE

VEYSEL ÇERİ

İSTANBUL ŞUBE

YÜK. MÜH. RAHMİ YÜCEL YAŞAYAN

İZMİR ŞUBE

SERDAL SELÇUK SAVCI

KONYA ŞUBE

PROF. DR. HAKAN KARABÖRK

SAMSUN ŞUBE

YUSUF PİRİ

TRABZON ŞUBE

PROF. DR. ARİF ÇAĞDAŞ AYDINOĞLU


Ekler
(1-34) sayfaları içerir (2129 KB)
(35-70) sayfaları içerir (1805 KB)
(71-112) sayfaları içerir (2662 KB)

Sayı: 66   Yıl: NİSAN 2007


İçindekiler
 • MERHABA 3
 • KAPAK KONUSU
 • 1 1. TÜRKİYE HARİTA VE BİLİMSELTEKNİK KURULTAYI  5
 • SONUÇ BİLDİRGESİ 16
 • HKMO‘DAN HABERLER
 • TMMOB 39. DÖNEM II. DANIŞMA KURULUTOPLANTISI  27
 • SAYIN CUMHURBAŞKANI ZİYARETİ 30
 • IV. GENÇ HARİTACILAR GÜNLERİZONGULDAK‘TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK 31
 • SAVAŞA VE EMPERYALİZME DUR DE!  31
 • HKMO GENEL KURULUNDA KABUL EDİLEN YÖNETMELİKLER 32
 • HARİTA VE KADASTRO MÜZESİ ÇALIŞMALARI 40
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FORUM 41
 • İSTANBUL HARİTACILARI SOSYAL ÇALIŞTAYI 42
 • HKMO‘DAN KISA KISA 43
 • BASINA ve KAMUOYUNA 47
 • YAZIŞMALAR 60
 • BASINDAN 62
 • TMMOB GÜNCESİNDEN
 • TMMOB RADYOSU YAYINDA 66
 • EĞİTİM SEN MİTİNGİ (İNSANCA YAŞAMDEMOKRATİK  TÜRKİYE) 66
 • TMMOB ÇEVRE SEMPOZYUMU 66
 • TCDD TAŞINMAZ İHALESİ İPTAL DAVASI 66
 • YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA MİLLETVEKİLLERİNE MEKTUP 66
 • TMMOB‘DEN CARGİLL DAVASINA MÜDAHİLÜK İÇİN BAŞVURU 67
 • IRAK İŞGALİ TÜM TÜRKİYE‘DE PROTESTO EDİLDİ 67
 • TMMOB BEYAZ MİTİNGDE 68
 • DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ 68
 • İLLER BANKASI YASA TASARISI İLE İLGİLİ
 • TMMOB GÖRÜŞ BİLDİRDİ 69
 • TMMOB 39. DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI 69
 • SİCİL DURUM BELGELERİ İLE İLGİLİ YAZI 70
 • DANIŞTAYIN KALKINMA AJANSLARI YÖNETMELİĞI‘NİN YÜRÜTMESİNE DURDURMA KARARI 70
 • KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK 70
 • ŞUBELERİMİZDEN HABERLER 72
 • KÜLTÜR SANAT 106
 • ATANANLAR-EMEKLİ OLANLAR  108
 • ARAMIZDAN AYRILANLAR 109
 • EVLENENLER  111
 • DOĞANLAR  112

Bu sayımızda;

Bültenimizin bu sayısında kapak konusunu 1 1. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurltayı‘na ayırdık. İki yılda bir düzenli olarak Odamız tarafından gerçekleşen Kurultayımız, 2-6 Nisan 2007 tarihleri arasında Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Kurultayımız da; "Değişimi Yönlendirelim" ana teması eksenin de, "Neo-liberal Politikalar", "Gençlik", "Eğitim", "Toprak ve Özgürlük", "Kamu, Özel sektör ve uygulamalar" konulu paneller gerçekleştirildi, Mesleki,bilimsel ve teknik oturumlarda 94‘ü sözlü, 46‘sı poster olarak toplam 140 bildiri sunuldu. Ayrıca Kurultay kapsamında "Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)" ve "Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölüm Başkanlarının toplantıları da yapıldı. 1508 delegenin katılımı ile gerçekleşen kurultayımızda firmalar delege ve ziyaretçilerimize "Ölçme Teknolojileri ve Yazılım Fuarında" mesleğimizle ilgili son gelişmeleri sunma fırsatı buldu. 1 1. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurltayı‘na ilişkin açılış konuşmaları ve gelişmeleri ayrıntılı olarak Bültenimiz de yer verdik. Kurultay çalışmalarına destek veren ve katılım sağlayan herkese teşekkür ederiz.

TMMOB 39. Dönem II. Danışma kurulu 3 Mart 2007 tarihinde Ankara‘da yapıldı. Odamız Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanımız A. Fahri OZTEN ve istanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali CANDAŞ‘ın da konuşma yaptığı danışma kurulunu bültenimize taşıdık.

Antalya‘da gerçekleştirilen 40. Çalışma Dönemi 1. olağanüstü genel kurulu‘nda gündeme alınan yönetmeliklerimiz ve önceki yönetmeliklerde yapılan değişiklikler, TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 20 Ocak 2007 tarihli toplantısında onaylandı. Odamız yeni yönetmeliklerimiz ve değişiklik yapılan yönetmeliklerimizin tam metni yine bültenimizde yer almaktadır.

Ayrıca bültenimizin bu sayısında; Ülkemizin hızlı gündem değişikliklerine bağl olarak, meslek alanlarımızla ilgili "Mortgage Yasalaştı: Kira Öder gibi Ev Sahibi Olunması Hayal", "Özelleştirmelerde Milat: Karayolları ve İETT Garajı Arazileri Satışı" vb. Odamızın Basına ve Kamuoyuna sunulan bilgilendirmelerine de geniş yer verdik.

Genel Merkez ve TMMOB Çalışmalarını Kısa kısa haberler bölümünde, Odamızın yazılı ve görsel basında yer alan açıklamalarını da bu sayımızla sizlere ulaştırıyoruz.

Şubelerimizin etkinlikleri ve çalışmalarını şubelerimiz bölümünde, aramızdan ayrılanlar, evlenenler, atananlar bölümü ile kültür ve sanat bölümünde üyelerimizden gelen şiir,fotoğraf, bulmaca vb.leri de bültenimizin son kısmında sizlerle paylaşıyoruz.

Görüş öneri ve katkılarınızı beklediğimizi özellikle belirtmek istiyoruz dostça ve sevgiyle kalın.   Sevgilerimizle

Yayın Kurulu

 

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık