HARİTA BÜLTENİ

Künye
HKMO ADINA SAHİBİ

ALİ FAHRİ ÖZTEN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

UFUK SERDAR İNCİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

TİMUR BİLİNÇ BATUR

ODA YAYIN KURULU

NİHAL ERDOĞAN

SAADET ÖZTEN

SERAP SENGİR

CEMAL ALPTEKİN TEZEL

AYHAN BİNGÖL

BURAK KUKUL

SÜLEYMAN KAFALI

ADANA ŞUBE

UTKU TEKİN

ANKARA ŞUBE

BURAK KUKUL

ANTALYA ŞUBE

ÖĞR.GÖR. TEVFİK FİKRET HORZUM

BURSA ŞUBE

SÜLEYMAN BULUT

DİYARBAKIR ŞUBE

VEYSEL ÇERİ

İSTANBUL ŞUBE

YÜK. MÜH. RAHMİ YÜCEL YAŞAYAN

İZMİR ŞUBE

SERDAL SELÇUK SAVCI

KONYA ŞUBE

PROF. DR. HAKAN KARABÖRK

SAMSUN ŞUBE

YUSUF PİRİ

TRABZON ŞUBE

PROF. DR. ARİF ÇAĞDAŞ AYDINOĞLU


Ekler
(1-59) sayfaları içerir (3411 KB)
(60-94) sayfaları içerir (2361 KB)

Sayı: 68   Yıl: EKİM 2007


İçindekiler
 • 3 MERHABA                                                              
 • 5 KAPAK KONUSU
 • VI. YAZ EĞİTİM KAMPI  
 • 10 ARTVİN‘DE ARAZİ KULIANIMI VE MÜLKİYET SORUNLARI  
 • ULUSLARARASI ETKİNLİKLER
 • 18 ICA‘NIN 14. GENEL KURULU
 • HKMO‘DAN HABERLER
 • 22 3. MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI 
 • 24 TMMOB 39. DÖNEM DANIŞMA KURULU
 • 28 TMMOB CBS 2007 KONGRESİ DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
 • 29 TMMOB CBS 2007 KONGRESİ  
 • 30 KAMULAŞTIMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ 
 • 33 GAP BÖLGESİ YEREL YÖNETİMLER TEKNİK EĞİTİM SEMİNERİ  
 • HKMO‘DAN BASINA ve KAMUOYUNA
 • 34 ORMANLARIMIZ İLE BİRLİKTE TÜRKİYE YANIYOR   
 • 37 SEÇİM ÖNCESİ SİYASAL İKTİDARDAN ACELE ÖZELLEŞTİRME: PETKİM  
 • TÜRKİYE‘Yİ SUSUZ GÜNLER
 • 40 DÜNYAYI SU SAVAŞLARI BEKLERKEN  
 • 42 ÖRGÜT BİLİNCİ İLE DAYANIŞMA
 • 43 YAZIŞMALAR                                                      
 • 50 BASINDAN                                                          
 • 53 TMMOB GÜNCESİ                                               
 • BAKIŞ
 • 56 ÖNCÜLERİMİZE SAYGI  
 • 58 MESLEĞİMİZE ÇAĞDAŞ YAKİAŞIMLAR VE GEREKSİNİMLER
 • 62 ŞUBELERİMİZDEN HABERLER                              
 • 86 KÜLTÜR SANAT                                                      
 • 90 ARAMIZDAN AYRILANLAR                                        
 • 92 ATANANLAR-EMEKLİ OLANLAR                               
 • 93 EVLENENLER                                                       
 • 94 DOĞANLAR

Bu Sayımızda;

Bültenimizin bu sayısında kapak konusunu 6. Yaz Eğitim Kampına ayırdık. Yaz Eğitim Kampı Odamızın süreli etkinliklerinden olup, altıncısı bu yıl 25 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde Foça/İzmir‘de gerçekleştirildi.

Bu yıl etkinliğimizin ana teması DENGELER olarak seçildi. Bu amaç çerçevesinde eğitim programı; mesleki ve teknik eğitimlerin yanında, güncel ve toplumsal gelişmelerin, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunların da ele alındığı seminerleri, konferansları ve sunumları içerecek şekilde hazırlandı. Yaz eğitim kampı sürecinde; kamp alanının düzenlenmesi ve çadırların kurulmasından, etkinlik programının uygulanması ve atölye çalışmalarının yapılmasına, yemeklerin hazırlanması, düzenli dağıtılmasından sosyal kültürel ve sportif aktivitelerin gerçekleşmesine kadar tüm aşamalarda öğrenci arkadaşlarımız özverili ve yoğun bir çalışma içerisinde oldular. Bu süreci bültenimizin ilk sayfalarında sizlerle paylaşıyoruz.

Trabzon Şubemizce; Artvin Valiliği, Artvin Belediye Başkanlığı, DSİ 26.Bölge
Müdürlüğü‘nün katkılarıyla düzenlenen "Artvin‘de Arazi Kullanımı ve Mülkiyet Sorunları"
konulu Forum 30 Haziran 2007 tarihinde Artvin Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Salonunda
gerçekleştirildi. Forumda yapılan konuşmalarda mülkiyet kavramı, kadastro, kamulaştırma,
çok amaçlı kadastro bilgi sistemeleri, imar uygulamaları vb. konulara değinilerek Harita
ve Kadastro Mühendisliğinin önemi vurgulandı. Tartışılan konuların ayrıntılarını bu
sayımızda bulabilirsiniz.                  s

Odamızın da üyesi olduğu Uluslararası Kartoğrafya Birliği‘nin (ICA) 14. Genel kurulu 4-8 Ağustos 2007 tarihleri arasında Moskova‘da yapıldı. ICA‘ya üye 83 ülke bulunmak­tadır. Odamız, 2003 yılında yapılan ICA Genel Kurulunda, Diğer Organizasyonlar Kategorisinden (Affiliate Memberj ICA‘ya üye olmuştur. ICA Genel Kuruluyla ilgili gelişmeleri bu sayımızda sizlere ulaştırıyoruz.

TMMOB 39. Dönem 3. Danışma Kurulu 30 Eylül 2007 tarihinde 410 kişinin katılımı ile Ankara‘da yapıldı. Odamız Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı A. Fahri Ozten, 40. Dönem Onur Kurulu üyemiz Halil Kaynarca ve Ankara Şube Sekreterimiz Mustafa Erdoğan‘ın  da konuşma yaptığı Danışma Kurulunu bültenimize taşıdık.

Odamız ile Selçuk Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünce ortaklaşa düzenlenen ve 24-26 Ekim 2007 tarihlerinde Selçuk Universitesi‘nde gerçekleştirilecek olan 3.Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu‘nun Yürütme Kurulu Toplantısı 27 Temmuz 20()7 tarihinde Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinde yapıldı. Toplantının gündemi bültenimizde yer almaktadır.

30 Ekim - 2 Kasım 2007 tarihlerinde KTÜ / Trabzon‘da gerçekleştirilecek olan TMMOB CBS Kongresi Danışma Kurulu Toplantısı, 7 Temmuz 2007 tarihinde, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Meslek içi Sürekli Eğitim Merkezinde yapıldı. Danışma kurulu ve Kongre ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. 07 Eylül 2007 Cuma günü GAP Bölge Kalkınma idaresi Başkanlığı‘nda gerçekleştirilen GAP Bölgesi Yerel Yönetimler Teknik Eğitim Seminerini içeren bilgileri bu sayımızda bulabileceksiniz.

Kamulaştırma Davalarında Bilirkişilik Eğitimi ve bu eğitime yönelik Çalışma Grubu Toplantısı ile ilgili gelişmelere bu sayımızda ulaşabilirsiniz.

Türkiye‘de orman yangınları, Petkim‘in özelleştirilmesi süreci, ülkemizde su sorunu ve üyelerimize yaptırılan Ferdi Kaza Sigortası ile ilgili Odamızın basın açıklamalarına HKMO‘dan Basına ve Kamuoyuna bölümünde ulaşabilirsiniz.

TMMOB çalışmalarını TMMOB Güncesi bölümünden, Odamızın kamu kurum ve kuru­luşlarıyla olan yazışmalarını Yazışmalar bölümünden takip edebilirsiniz.

Şubelerimizin etkinliklerini ve çalışmalarını Şubelerimiz bölümünde bulabilirsiniz. Bakış bölümünde üyelerimizden gelen güncel ve mesleki yazılara yer verdik. Aramızdan Ayrılan­lar, Evlenenler ve Atananlar bölümleri bu sayımızda yine sizlere ulaşıyor, üyelerimizden gelen şiirleri ve bulmacayı bültenimizin sonunda Kültür Sanat bölümünde sizlerle paylaşıyoruz.

Bültenimizin sizin katkı, destek ve önerileri ile daha güzeli yakalayacağına inancımız tamdır. Dostça ve sevgiyle kalın.

Yayın Kurulu

                                                           

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık