HKM

Künye
SAHİBİ

ALİ FAHRİ ÖZTEN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

TİMUR BİLİNÇ BATUR

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

PROF. DR. AHMET AKSOY

EDİTÖR

PROF. DR. AHMET AKSOY

PROF. DR. AHMET YAŞAYAN

YAYIN KURULU

PROF. DR. HALUK KONAK

PROF. DR. ÇETİN CÖMERT

PROF. DR. RAHMİ NURHAN ÇELİK

PROF. DR. HÜLYA DEMİR

PROF. DR. MAHMUT ONUR KARSLIOĞLU

PROF. DR. ÇETİN MEKİK

NİHAL ERDOĞAN

SAADET ÖZTEN

BU SAYIDAKİ HAKEMLER

PROF. DR. AHMET AÇLAR

PROF. HÜSEYİN ERKAN

PROF.DR. REMZİ DİLEK

PROF. DR. AHMET YAŞAYAN

PROF. DR. ZERRİN DEMİREL

PROF. DR. MEHMET SITKI KÜLÜR

PROF. DR. TAHSİN YOMRALIOĞLU

PROF. DR. DURSUN ZAFER ŞEKER

PROF. DR. HALUK KONAK

PROF. DR. EROL KÖKTÜRK

PROF. DR. HÜLYA DEMİR

PROF. DR. RAHMİ NURHAN ÇELİK

PROF. DR. FATMAGÜL KILIÇ GÜL

PROF. DR. ÇETİN MEKİK

Sayı: 99   Yıl: 2008

İçindekiler

»Ana Düzenleme Ana Uygulama Esaslarının Belirlenmesinde Değer Eşitliğini Esas Alan Modellerin Uygulaması Üzerine Bir Araştırma

Ferrru YILDIZ,Gülgün ÖZKAN,Şükran YALPIR,Hami YILDIRIM,Ali GÖKMEN,Mustafa ÖZTAŞ

 (785 KB)

»Adres Kayıt Sistemi ile Kent Bilgi Sistemlerinin Bütünleştirilmesi

Tarık TÜRK

 (1547 KB)

»Ukva Kapsamında uvdf-Gml Tasarımı

Ozan EMEM,Fatmagül BATUK,İsmail Ercüment AYAZLI

 (808 KB)

»Taşınmaz Geliştirmede Risk Analizi

Bülent BOSTANCI,Hülya DEMİR

 (488 KB)

»Türkiye'de Kentsel Teknik Altyapı Tesisleri Uygulamalarında Koordinasyonun Önemi ve Altyapı Koordinasyom Merkezleri ( AYKOME )

Kamil KARATAŞ,Cemal BIYIK

 (633 KB)

»Su Kalitesi Verilerinin CBS İle Çok Değişkenli İstatistik Analizi ( Porsuk Çayı Örneği )

Ozan ARSLAN

 (983 KB)

»Rize Bölgesinde Yağış Heyelan llişkisi

Selçuk REİS,Temel BAYRAK,Ali YALÇIN,Mustafa ATASOY,Recep NİŞANCI,Semih EKERCİN

 (324 KB)

»Sempozyum,Konferans,Seminer

 (175 KB)

»Etkinlikler Takvimi

 (97 KB)

»Dergi İlkeleri Yazım Kuralları

 (55 KB)

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık