HKM

Künye
SAHİBİ

HÜSEYİN ÜLKÜ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

ALİ FAHRİ ÖZTEN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

PROF. DR. AHMET AKSOY

EDİTÖR

PROF. DR. AHMET AKSOY

PROF. DR. AHMET YAŞAYAN

YAYIN KURULU

PROF. DR. RAHMİ NURHAN ÇELİK

PROF. DR. HALUK KONAK

CENGİZ DAĞDELEN

NİHAL ERDOĞAN

SEBAHAT YILDIZ GEÇİLMEZ

HAKEM KURULU

PROF. DR. AHMET AÇLAR

PROF. DR. AHMET AKSOY

PROF. DR. YAŞAR FEYZA AKYÜZ

PROF. DR. EMİRHAN ALGÜL

PROF. DR. AYHAN ALKIŞ

PROF. DR. MEHMET ORHAN ALTAN

PROF. DR. TEVFİK AYAN

PROF. DR. ÖMER AYDIN

PROF.DR. ORHAN BAYKAL

PROF. DR. HASAN HÜSEYİN DEMİREL

PROF. DR. ZERRİN DEMİREL

PROF. DR. RASİM DENİZ

PROF. DR. ASLAN DİLAVER

PROF. HÜSEYİN ERKAN

PROF. DR. ONUR GÜRKAN

PROF. DR. ŞERİF HEKİMOĞLU

PROF. DR. BURHAN CELİL IŞIK

PROF. DR. HÜSEYİN BAKİ İZ

PROF. DR. HALİL ERDAL KOÇAK

PROF. DR. ŞENOL KUŞCU

PROF. DR. MEHMET SITKI KÜLÜR

PROF. DR. MİTHAT DERYA MAKTAV

PROF. DR. ERGÜN ÖZTÜRK

PROF. DR. MEHMET SELÇUK

PROF. DR. MUZAFFER ŞERBETÇİ

PROF. DR. FATMA GÖNÜL TOZ

PROF. DR. DOĞAN UÇAR

PROF. DR. MEHMET TAMER ÜNAL

PROF. DR. AHMET YAŞAYAN


Ekler
1-22 sayfalari içerir (797 KB)
23-44 sayfalari içerir (1717 KB)
45-69 sayfalari içerir (1341 KB)

Sayı: 88   Yıl: 2003

İçindekiler

»Editörler Grubundan

»Harita Kadastro Sektörünün Değişen Misyonu

Ahmet AKSOY

»İnternet Ortamında Temel JeodezIk Hesaplamalar AH

İhsan KURT, Rahmi Nurhan ÇELİK

»Taşınmaz Değerleme Uzmanlığı ve Jeodezi - Fotogrametrl (Harita) Mühendisliği

Ahmet AÇLAR, Hülya DEMİE, Volkan ÇAĞDAŞ

»Kinematik Nesnelerin GPS İle İzlenmesi: Sayısal Harita Destekli Bir Navigasyon Sistemi

Bahadır AKTUĞ, Rahmi Nurhan ÇELİK

»GPS Serbest İstasyon Tekniği (GPS-SİT) He Kutupsal Detay Alım Yöntemi

Özşen ÇORUMLUOĞLU, Ayhan CEYLAN, İbrahim KALAYCI

»Sempozyum, Konferans, Seminer(TUJJB/TUJK 2002 Yılı Bilimsel Toplantısı

»Türk Haritacılığı Bibliyografyası 1- Kitaplar - Tezler (1800 - 2000)

Prof.Dr. Muzaffer ŞERBETÇİ

»Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası HKM Jeodezi., Jeoliıformasyoıı YC Arazi Yönetimi Dergisi Kuralları

»Etkinlikler Takvimi

»Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı

» Uydusallar (Pseudolitler)


İçindekiler

 

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık