HARİTA BÜLTENİ

Künye
SAHIBI

HÜSEYİN ÜLKÜ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

ALİ FAHRİ ÖZTEN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

ZEKİ YAVUZ YÜCESOY

YAYIN KURULU

NİHAL ERDOĞAN

GÜLDEN BİLGİÇ

SEBAHAT YILDIZ GEÇİLMEZ

HAKAN GÜNGÖR

SAADET ÖZTEN

GONCA SEÇER BİLGİN

ARİF ÖNDER GACEMER

BURAK KUKUL

SERAP SENGİR

SÜLEYMAN KAFALI

ADANA

MURAT SULU

ANKARA

GÜLDEN BİLGİÇ

ANTALYA

FATMA YILDIZ

BURSA

ALİ FARUK ÇOLAK

DİYARBAKIR

İLKER YILDIRIM

İSTANBUL

YÜK. MÜH. MAHMUT GÜLTEKİN

İZMİR

LÜTFİ ÜNAL

KONYA

MUSTAFA AVLAR

SAMSUN

KEMAL MEMİŞ

TRABZON

PROF. DR. FAİK AHMET SESLİ


Ekler
(1-20) sayfaları içerir (735 KB)
(21-62) sayfaları içerir (671 KB)
(63-78) sayfaları içerir (921 KB)
(79-92) sayfaları içerir (617 KB)
(89) sayfayı içerir (285 KB)
(79-92)sayfaları içerir (617 KB)

Sayı: 60   Yıl: TEMMUZ 2005


İçindekiler

3 GHG-IGSM Buluşması - İstanbul

10 II. Danışma Kurulu

12 UKVA Çaştayı

14 STBK Toplantısı

16 Konferans

17 Toprak Reformu Kongresi

19 HKMOBİS Projesi

22 FIG Çalışma Haftası

28 Kısa Kısa... Kısa Kısa...

32 LHKMB Hakkında Kanun

34 BÖHHBÜY Duyurusu

35 İmar Kanunu Tasarısı Hakkında Görüşlerimiz

38 Kamulaştırma Kanunu Değişikliği Hakkında Odamız Görüşleri

39 Bayındırlık ve İskan Bakanlığına

42 DPT Müsteşarlığına

44 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü‘ne

45 HKMO İstanbul Şubesi Başkanlığı‘na 47 Basın Açıklaması

50 TMMOB Örgütlülüğü‘ne

51 TMMOB Danışma Kurulu‘nda Sunulan Oda Görüşlerimiz

53 Kentsel Toprak Rantı

57 Köylü Olmak Muzaffer İlhan ERDOST

61 Kazım Koyuncu AFahriÖZTEN

63 Şubelerimizden Haberler

88 Aramızdan Ayrılanlar - Atananlar -Evlenenler - Doğanlar

Başlarken

Tüm dostlara merhaba, yine artan yaz sıcağında bültenimizin yeni sayısı ile birlikteyiz. Tıpkı Yaz mevsimi gibi siyasetin ve dünyanın gündemi de oldukça sıcak ve yoğun geçiyor. Temmuzun ilk haftasında Londra‘da ardından Mısırda ve ülkemizin hassas bölgelerinde patlayan bombalarla onlarca masum insan yaşamını yitirdi. Terör her yerde kol geziyor. ABD‘nin, 11 Eylül saldırıları ardından terörizmi gerekçe göstererek başlattığı "yem savaş doktrinini" Asya ve Ortadoğu‘dan sonra şimdide Afrika kıtasına taşıyacağı belirtiliyor. Özgürlük ve demokrasi adına, terörle mücadele adına ülkelerin işgal edildiği insanların zulme, baskıya, şiddete, açlığa, sefalete, yoksulluğa ve işkenceye maruz bırakıldığı ve yaratılan küresel terörle soy kırımların gündeme geldiği acı bir dönem yaşanmaktadır. Yaşanılan insanlık ayıbı her geçen gün daha da artmaktadır. Bölgede bu insanlık dramına karşı yüzlerce direnişçi ve eylemci boy boy ortaya çıkmaktadır.

Terörün bir insanlık suçu olduğu evrensel bir kabuldür. Terörün nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin kabul edilemez olduğunu bir kez daha ifade etmeyi ve yüksek sesle söylemeyi tarihi görev sayıyoruz.

Hükümet programı çerçevesinde özelleştirme uygulamaları; özelleştirme karşıtı emek örgütleri, meslek odaları, demokratik kitle örgütleri vb.‘nin tüm uğraşlarına rağmen yüksek verimlilik ve karla çalışan dev stratejik sanayi kuruluşlarımızın satışları hızla sürdürülüyor. Tele-kom ve Seydişehir Alüminyum‘un ardından ERDEMİR, TÜPRAŞ, PETKİM gibi kuruluşlar sıralanıyor. Sendikalardan sonbaharda genel grev ve genel direnişin yapılacağına yönelik açıklamalar geliyor. Özelleştirme politikalarının her türlü mal ve hizmet üretimini sermayenin kar dürtüsüne terk etmenin aracı olduğu bilinmektedir. Bu aracın en acımasız biçimi de kamuda çalışan mühendislere mimarlara karşı kullanılmasının ilk uygulaması başlatıldı; (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde olduğu gibi) ve diğer kamu kuruluşları için hazırlıklar sürdürülüyor.

Türkiye IMF, AB, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve Küresel kapitalizmin dayattığı neo liberal politikalar ile finans ve banka sistemlerinin uluslararasılaşması, telekominikasyon şirketlerinin ve haberleşme- medya alanlarının uluslararası sermayeye devri, demir çelik ve petro- kimya sanayilerinin uluslararası sermayenin tekelci yönetimine devredilmesi sürecinde emperyalizmin yol haritasının tam ortasında bulunuyor. Yabancı sermaye konusunda hükümette bile görüş ayrılıkları gündeme gelmeye başladı. Son günlerde ülkemizdeki büyük bir sermaye grubunun tepesinde bulunan bir yöneticinin; 1970 yıllarının öğrenci lideri Mahir CAYAN tarafından geliştirilen yeni sömürgecilik tezlerinin doğru olduğunu belirtmesi ve bu konunun basın yoluyla kamuoyuna yansıtılması gerçekten ilginçti. Sanırım bu konuda "günaydın" demek yeterli olacaktır.

Sevgili dostlar; meslek alanımıza yönelik Haziran ve Temmuz 2005 te iki önemli yasal düzenleme gerçekleşti. Bunlardan birincisi 1998 yılından beri üzerinde çalıştığımız ye 2000 yılında Odamız sekreteryalığında yürütülen Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgilerini Üretim Yönetmeliğinin (BÖHHBÜY) Bakanlar kurulu imzasıyla yürürlüğe girmesiydi. Bir diğeri ise yine 1996 yılından buyana üzerinde özenle durduğumuz Lisanslı Harita Kadastro Mühendisi ve Büroları Kanunu‘nun çıkmasıydı. Odamızca verilen bunca emek ve özverili çalışmalar sonucunda elde edilen bu olumlu gelişmeler meslek disiplinimiz adına sevindirici bir süreç olarak görülmektedir. Mesleğimize ivme kazandıracak olan bu konularla ilgili açıklamaları bültenimizin iç sayfalarında sizlerle paylaşıyoruz.

Değerli dostlar, Odamız çalışmaları tüm bileşenleri ile birlikte yoğun bir şekilde sürüyor. İki yılda bir yapılan Genç Haritacılar Günleri etkinliğinin üçüncüsü bu yıl Uluslararası Jeodezi Öğrencileri Buluşması ile birlikte İstanbul Şubemiz yürütücülüğünde İTÜ ve YTÜ‘nin destek ve katkılarıyla 13-18 Haziran 2005 tarihleri arasında İstanbul‘da gerçekleştirildi. Uluslararası etkinliğimizin geniş özetine bültenimizde yer vermeyi ve kapak konusu yapmayı gerekli gördük.

39 uncu Dönem Çalışma programımız çerçevesinde İkinci Danışma Kurulu (Genişletilmiş Başkanlar Kurulu) toplantımız 02 Temmuz 2005 tarihinde Ankara‘da yapıldı. Oda bileşenlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Oda ve Şube çalışmaları değerlendirildi, çalışma programında belirlenen konular ve gündeme yeni düşen gelişmeler hakkında yapılması gerekli çalışmalar vurgulandı. Bu toplantıya ilişkin değerlendirmeye bültenimizde yer verdik.

Odamız Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlarımızdan olan Arazi Bilgi Sistemleri ve Veri Standartları Komisyonumuzca çalışmaları sürdürülen" Türkiye Ulusal Konumsal Veri Altyapısı Stratejileri Çaliştayı" 29-30 Haziran 2005 tarihlerinde Ankara‘ da gerçekleştirildi. Kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapılan çalıştaya ilişkin değerlendirmeleri bültenimizin iç sayfalarında sizlere ulaştırıyoruz.

Odamız 39 uncu Genel Kurulu‘nda alınan karar doğrultusunda Sürekli Teknik Bilimsel Komisyonlar Yönetmeliği‘nin günün gereksinimlerine, bilimsel ve teknolojik gelişmelere göre yeniden düzenlemesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde 01 Temmuz 2005 tarihinde Ankara‘ da Komisyon başkanlarının katılımıyla ortak bir toplantı yapıldı. Toplantıda belirlenen eğilimleri bültenimizde okuyabilir ve bu konudaki görüş ve önerilerinizi Yönetim Kurulumuza iletebilirsiniz.

Değerli dostlar bültenimizin bu sayısında ayrıca; TMMOB Toprak Reformu Kongresi -2005 çalışmaları, FIG Başkanı Prof.Dr. Holger MAGEL‘in verdiği "Arazi Toplulaştırmasından Kırsal Gelişime" konulu konferans, Mısır/Kahire‘de gerçekleştirilen Odamızın da katıldığı FIG Çalışma Haftası, Odamız Çalışmalarından Kısa Bilgilendirmeler, kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan yazışmalar, sürekli gündemde olan 3194 sayılı İmar Kanunu‘nda değişiklik çalışmalarına yönelik Odamız görüşleri, HKMOBİS Projesi, Odamız basın açıklamaları, TMMOB örgütlülüğü üzerine odamız değerlendirmeleri ile Kentsel Toprak Rantını Kamuya Kazandırma Yöneltile-ri -Uygulamaları ve Belediyelerin Önemi, Köylü Olmak, Ölülerini Gömecek Toprağı Olamamak, Kazım KOYUNCU konulu makaleleri sizlerle paylaşıyoruz.

Her bültenimizde olduğu gibi Şubelerimizin etkinliklerini ve bölgelerinden haberleri, üyelerimize ilişkin atamaları, evlenenleri, doğanları ve aramızdan ayrılanları, yine aynı bölümde bulabilirsiniz.

Görüş öneri ve katkılarınızı beklediğimizi özellikle belirtmek istiyoruz Sevgi ve dostça kalın. Sevgilerimizle..

Yayın Kurulu

 

 

 

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık