HKM

Künye
SAHİBİ

ALİ FAHRİ ÖZTEN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

TİMUR BİLİNÇ BATUR

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

ERTUĞRUL CANDAŞ

EDİTÖR

PROF. DR. FATMAGÜL KILIÇ GÜL

YAYIN KURULU

PROF. DR. ÇETİN CÖMERT

PROF. DR. HÜLYA DEMİR

NİHAL ERDOĞAN

PROF. DR. MAHMUT ONUR KARSLIOĞLU

PROF. DR. HALUK KONAK

PROF. DR. ÇETİN MEKİK

SAADET ÖZTEN

BU SAYIDAKİ HAKEMLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN AKÇIN

METİN ALKAN

PROF. DR. BÜLENT BAYRAM

PROF. DR. SEBAHATTİN BEKTAŞ

PROF. DR. CEMAL BIYIK

PROF. DR. İBRAHİM ÖZTUĞ BİLDİRİCİ

PROF. DR. ÇETİN CÖMERT

DOÇ. DR. VOLKAN ÇAĞDAŞ

DR. ÖĞR. ÜYESİ KEMAL ÇELİK

PROF. DR. RAHMİ NURHAN ÇELİK

DOÇ. DR. MURAT SELİM ÇEPNİ

PROF. DR. HÜLYA DEMİR

DOÇ. DR. AHMET ÖZGÜR DOĞRU

DOÇ. DR. ASLI DOĞRU

PROF. DR. SAFFET ERDOĞAN

PROF. HÜSEYİN ERKAN

PROF. DR. HALİL ERKAYA

DOÇ. DR. ÇİĞDEM GÖKSEL

PROF. DR. VAHAP ENGİN GÜLAL

DOÇ. DR. MUSTAFA ÜMİT GÜMÜŞAY

PROF. DR. CENGİZHAN İPBÜKER

DOÇ. DR. HİMMET KARAMAN

PROF. DR. İSMAİL RAKIP KARAŞ

PROF. DR. ŞİNASİ KAYA

PROF. DR. NEBİYE MUSAOĞLU

DOÇ. DR. MUSTAFA TEVFİK ÖZLÜDEMİR

DOÇ. DR. DERYA ÖZTÜRK

HALİS SAKA

ELİF SERTEL

FÜSUN BALIK ŞANLI

PROF. DR. DURSUN ZAFER ŞEKER

PROF. DR. ERGİN TARI

PROF. DR. NESİBE NECLA ULUĞTEKİN

PROF. DR. MURAT YAKAR

PROF. DR. MUALLA YALÇINKAYA

PROF. DR. HACI MURAT YILMAZ


Ekler
Tüm makaleleri içerir (12034 KB)

Sayı: 104 Özel S.1   Yıl: 2011-2


İçindekiler
 • Türkiye Ulusal Ortofoto Bilgi Sistemi ve Gerçekleştirilen Çalışmalar 4
 • Hadi Hakan MARAŞ, Özlem AŞIK, Altan YILMAZ, Akın KISA
 • Tuzla Fayı ve Civarında Yerkabuğu Hareketlerinin Jeodezik Yöntemler ile İncelenmesi 9
 • Haluk ÖZENER, Aslı DOĞRU, Esen ARPAT, Mustafa ACAR, Bülent TURGUT, Onur YILMAZ, Kerem HALICIOĞLU, Aslı SABUNCU, Emre HAVAZLI
 • Portal Teknolojisi ve Ulusal Konumsal Veri Altyapısı 14
 • Muhammet Emre YILDIRIM, Çetin CÖMERT
 • Uydu Görüntülerinde Mekansal Çözünürlüğün Tarım Alanlarının ve Ürün Tiplerinin Belirlenmesine Etkisinin Araştırılması: Şanlıurfa Örneği 21
 • Uğur ALGANCI, Elif SERTEL, Cankut ÖRMECİ, Mutlu ÖZDOĞAN
 • Çıkış Mülakatı Tekniğinin Geomatik Mühendisliği Programı Eğitim Kalitesini Arttırmak Amacıyla Kullanımı. 28
 • Dursun Zafer ŞEKER, Necla ULUĞTEKİN, Çiğdem GÖKSEL, Hande DEMİREL, Ahmet Özgür DOĞRU, Ufuk ÖZERMAN, Cengizhan İPBÜKER, Ergin TARI
 • Yüzeylerin Pürüzlülük Açılarının Lazer Tarayıcılar Yardımıyla Belirlenmesi 33
 • Umut AYDAR, Emin Özgür AVŞAR, Şinasi KAYA, Erkan BOZKURTOĞLU, Dursun Zafer ŞEKER
 • Çoklu Frekanslı GNSS Ölçüleri İle Anlık Bağıl Konum Belirlemede Stokastik Model Oluşturma 39
 • Orhan KURT
 • Alt yapı Şebekeleri Arasındaki Bağımlılıkların Deprem Sonrası Hasar ve Performans Tahmininde Kullanılmak Üzere Tanımlanması 48
 • Hüseyin Can ÜNEN, Muhammed ŞAHİN
 • Dünyada Üç Boyutlu Kadastro Uygulamaları 53
 • Fatih DÖNER, Cemal BIYIK, Osman DEMİR
 • Ray Hattı Geometrisinin Belirlenmesine Yönelik Ölçme Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi 60
 • Burak AKPINAR, Engin GÜLAL
 • GNSS Antenlerinin Faz Merkezi ve Değişiminin Araştırılması 65
 • Engin GÜLAL, N. Onur AYKUT, Burak AKPINAR, S. Özgür UYGUR
 • Türkiye İçin Yeni Bir Arazi İdare Sistemi 70
 • Mehmet ÇETE, Tahsin YOMRALIOĞLU
 • İzmir Coğrafi İmar Bilgi Sistemi 77
 • Lütfi ÜNAL
 • Sıklaştırma Ağlarının Yer Kabuğu Hareketlerine Karşı Duyarlıkları ve Olası Algılayabilirlik Düzeyleri 84
 • Pakize KÜREÇ, Haluk KONAK
 • LiDAR ve Hava Fotoğrafları ile Otomatik Bina Çıkarımı 91
 • Melis UZAR, Naci YASTIKLI
 • Ulaşım Ağları Veri Altyapısı 96
 • Murat Güneri, Fatmagül Batuk
 • Hassas Nokta Konumlama Tekniğinin Hidrografik Ölçmelerde Kullanılabilirliği 100
 • Reha Metin ALKAN, Yunus KALKAN
 • Çok Ölçütlü Karar Destek Sistemleri ile Taşınmaz Değerleme ve Oran Çalışması 107
 • Ahmet YILMAZ, Hülya DEMİR
 • Terkos Havzası Sulak Alanları ve Civarının Hyperion EO-1 Görüntüsü ile Sınıflandırılması 113
 • Filiz BEKTAŞ BALÇIK, Çiğdem GÖKSEL
 • Kartografik Genelleştirmede Kullanılan Kapsamlı Modelleme Teknikleri ve Yazı Genelleştirmesi Uygulaması 119
 • Özlem SİMAV, Serdar ASLAN, O. Nuri ÇOBANKAYA
 • GNSS Verisinin Gerçek Zamanlı İletimi İçin Uluslararası Standartlar ve Gelişmeler 123
 • Taylan ÖCALAN, Metin SOYCAN
 • TUSAGA-AKTİF(CORS-TR) Sisteminin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne Katkıları 134
 • Ömer YILDIRIM, Çetin MEKİK, Sedat BAKICI
 • İnternet Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalarında GeoServer, ArcGIS
 • Server, Google Maps API ve OpenLayers Entegrasyonu 140
 • Fatih SARI, Ali ERDİ, Osman KIRTILOGLU
 • Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü ÖSYM Salon Bilgi Sistemi 146
 • Tolga BAKIRMAN, M. Ümit GÜMÜŞAY
 • Etkinlikler Takvimi 150
 • Dergi İlkeleri ve Yazım Kuralları 154

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık