HKM

Künye
SAHİBİ

ALİ FAHRİ ÖZTEN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ

TİMUR BİLİNÇ BATUR

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

ERTUĞRUL CANDAŞ

EDİTÖR

PROF. DR. DURSUN ZAFER ŞEKER

YAYIN KURULU

PROF. DR. ÇETİN CÖMERT

PROF. DR. HÜLYA DEMİR

NİHAL ERDOĞAN

PROF. DR. MAHMUT ONUR KARSLIOĞLU

PROF. DR. HALUK KONAK

PROF. DR. ÇETİN MEKİK

SAADET ÖZTEN

BU SAYIDAKİ HAKEMLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ HAKAN AKÇIN

PROF. DR. HALİL AKINCI

PROF. DR. REHA METİN ALKAN

PROF. DR. FUSUN BALIK ŞANLI

PROF. DR. BÜLENT BAYRAM

PROF. DR. SEBAHATTİN BEKTAŞ

PROF. DR. CEMAL BIYIK

PROF. DR. İBRAHİM ÖZTUĞ BİLDİRİCİ

PROF. DR. ÇETİN CÖMERT

PROF. DR. RAHMİ NURHAN ÇELİK

DOÇ. DR. HÜSNİYE EBRU ÇOLAK

PROF. DR. HÜLYA DEMİR

DOÇ. DR. AHMET ÖZGÜR DOĞRU

DOÇ. DR. ZAİDE DURAN

PROF. DR. SÜLEYMAN SAVAŞ DURDURAN

YRD.DOÇ.DR AYÇA ERDEM

PROF. HÜSEYİN ERKAN

DOÇ. DR. CEM GAZİOĞLU

PROF. DR. VAHAP ENGİN GÜLAL

PROF. DR. ŞİNASİ KAYA

PROF. DR. FATMAGÜL KILIÇ GÜL

PROF. DR. ŞENOL HAKAN KUTOĞLU

PROF. DR. MEHMET SITKI KÜLÜR

DOÇ.DR HAKAN MARAŞ

DOÇ. DR. MURAT SELİM ÇEPNİ

PROF. DR. NEBİYE MUSAOĞLU

DOÇ. DR. DERYA ÖZTÜRK

DOÇ.DR ELİF SERTEL

PROF. DR. DURSUN ZAFER ŞEKER

PROF. DR. ERGİN TARI

PROF. DR. NESİBE NECLA ULUĞTEKİN

PROF. DR. MUALLA YALÇINKAYA

PROF. DR. FERRUH YILDIZ


Ekler
Tüm makaleleri içerir (8236 KB)

Sayı: 104 Özel S.2   Yıl: 2011-3


İçindekiler
 • Samsun İli Vakıf Bilgi Sisteminin Tasarlanması ve Gerçekleştirimi 4 Faik Ahmet SESLİ, Halil AKINCI, Halit FAZLA
 • Ölü Doğumların CBS ile Analizi ve Yorumlanması : Kocaeli İli Örneği 10 Ozan ARSLAN, Murat S.ÇEPNİ, Nilay ETİLER
 • Belediyede Yapılan CBS Çalışmalarından Elde Edilen 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu Tematik Haritaların Sunumu 16 Eylem KAYA, M. Erkan UÇANER, Sinem GÖKYOKUŞ
 • Aktif Yeşil Alanların Coğrafi Bilgi Sistemi Platformunda İrdelenmesi: Konya Selçuklu Örneği20 Nurullah OSMANLI, Gülşah AKDEMİR
 • Tarihi Kentlere Yönelik Web CBS Uygulaması; Safranbolu Örneği 26 Deniz ARCA, Çağlar BAYIK, Hayrettin ACAR, Mehmet ALKAN, Dursun Zafer ŞEKER
 • Farklı Disiplinlerle Mekansal İletişim: Epidemiyolojik Haritalar 30 Ahmet Özgür DOĞRU, Necla ULUĞTEKİN, Nihal Rezzan GÖKALP, Seval ALKOY, Filiz BEKTAŞ BALÇIK, Çiğdem GÖKSEL, Seval SÖZEN
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi 3 Boyutlu Kampüs Bilgi Sistemi Tasarımı 36 Süleyman Sefa BİLGİLİOĞLU, Egemen ERDEM, Emin Can FIÇICI, Dursun Zafer ŞEKER
 • Heyelan Duyarlılık Haritalarının Hazırlanmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı 41 Pemra KUMTEPE, Yıldız NURLU, Türkan CENGİZ, Emine SÜTÇÜ
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Ve Uzaktan Algılama (UA) Kullanılarak Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Verilerinin Analizi İle Pamuk Ve Mısır Primlerinin Ödenmesi (Şanlıurfa-Harran İlçesi Örneği) 47 Murat AYDOĞDU, Harun Tolga AKÇAR, Mehmet Ali ÇULLU
 • Mekansal ve Ağ Analiz Yöntemleri İle Optimum Toplu Ulaşım (Minibüs, Otobüs)
 • Politikalarına Dayalı Güzergah Belirlenmesi; Konya Örneği 53 Emra SERT, Nurullah OSMANLI, Rezzan ERUÇ
 • Trafik Kazalarının Analizi İçin Web Tabanlı CBS:Konya Örneği 59 Savaş DURDURAN, Fatih SARI, Ali ERDİ, Cevdet ALKAYA
 • Yapı Projelerinin Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çözümler 65 A. Emre CENGİZ, Yücel GÜNEY
 • İğneada Arazi Örtüsü ve Kullanımı Değişiminin Uzaktan Algılama ve
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi 72 Filiz BEKTAŞ BALÇIK, A. Gonca BOZKAYA, Çiğdem GÖKSEL, A. Özgür DOĞRU, N. Necla ULUĞTEKİN, Seval SÖZEN
 • İstanbul Boğazı‘nda Transit Gemilerin Kullandığı Seyir Rotalarının Coğrafi Bilgi Sistemi
 • Yardımıyla İncelenmesi ve İyileştirilmesi 75 Melih BAŞARANER, Mehmet ALİ YÜCEL, Çağlar ÖZMEN
 • TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Hakemli Dergisi Örneğinde
 • Sosyal Ağ Analizi (SNA) 80 Hülya DEMİR, Fatih TAKTAK, Kayhan ALADOĞAN
 • Ulusal Konumsal Veri Altyapısı İçin Semantik Veri Tanımlama 85 Gülten KARA, Çetin CÖMERT
 • Tekirdağ İli Bağ Alanlarının Mekânsal Dağılımının Topografik Parametreler ile
 • Olan İlişkisinin CBS Kullanarak Belirlenmesi 92 Elif SERTEL, Emre ÖZELKAN, Mehmet SAĞLAM, Arzu GÜNDÜZ, Dursun Zafer ŞEKER, Selçuk ALBUT, Yılmaz BOZ
 • Madencilik Çevre Etkilerinin İnternet Tabanlı CBS İle Zamansal Analizi 97 Hakan AKÇIN, Alaaddin ÇAKIR
 • Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısına Servis Edilecek Mükerrer Üretimi Söz Konusu Olan Mekânsal Verilere Yönelik İhtiyaçların Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi 104 Hande BİLİR, Emin BANK
 • Etkinlikler Takvimi 110
 • Dergi İlkeleri ve Yazım Kuralları 111

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık