HKM

Künye

Sayı: 91   Yıl: 2004

İçindekiler

»Orman Kadastrosu

Erdal KÖKTÜRK

 (192 KB)

»Kriz Yönetiminde Sayısal Ortofoto Haritaların Sağlayabileceği Olanaklar

Halil AKDENİZ

 (2629 KB)

»Devingen Veri Değişimi (DDE-Dynamic Data Exchange) ile ArcView Avenue Kullanarak Konumsal Bilgi İçerikli Rapor Oluşturma

Abdurrahman GEYMEN, Tahsin YOMRALIOĞLU

 (618 KB)

»Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Trafik Kazalarının Analizi: Afyon Örneği

Saffet ERDOĞAN, Mevlüt GÜLLÜ

 (1694 KB)

»Uzaktan Algılamada Yeni Bir Teknoloji: Lidar

Semih EKERCİN, Berk ÜSTÜN

 (186 KB)

»Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Volkan YILDIRIM, Recep NİŞANCI, Selçuk REİS

 (1882 KB)

»Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaşım Teknolojisi Olarak CBS’nin “Y”si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Caner GÜNEY, Rahmi Nurhan ÇELİK

 (254 KB)

»Haritacılığın 5000 Yıllık Yürüyüşü (Tarihsel Süreç-Gelişme Dinamikleri) (II. Bölüm: Antik Çağdan Günümüze)

Erol KÖKTÜRK

 (195 KB)

»Sempozyum, Konferans, Seminer

 (762 KB)

»Kitap Tanıtımı, Etkinlikler Takvimi

 (762 KB)

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık