HARİTA BÜLTENİ

Künye

Ekler
(1-11)sayfaları içerir (1142 KB)
(12-20)sayfaları içerir (891 KB)
(21-27)sayfaları içerir (564 KB)
(28-34)sayfaları içerir (613 KB)
(35-41)sayfaları içerir (616 KB)
(42-47)sayfaları içerir (661 KB)
(48-54)sayfaları içerir (748 KB)
(55-61)sayfaları içerir (685 KB)
(62-68)sayfaları içerir (619 KB)
(69-73)sayfaları içerir (575 KB)
(74-79)sayfaları içerir (707 KB)
(80-88)sayfaları içerir (754 KB)

Sayı: 58   Yıl: KASIM 2004


İçindekiler

 • 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (s3)
 • TMMOB Basın Açıklaması (s4)
 • HKMO Basın Açıklaması (s7)
 • HKMO Basın Açıklaması (s8)
 • TMMOB Bileşenleri Basın Açıklaması (s9)
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığına HKMO (s10)
 • Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü‘ne HKMO (s11)
 • TEDAŞ Genel Müdürlüğü (s13)
 • TEDAŞ Genel Müdürlüğü‘ne HKMO (s14)
 • TEDAŞ Genel Müdürlüğü (s16)
 • TMMOB Başkanlığı‘na HKMO (s17)
 • HKMO Şube Başkanlıklarına (s18)
 • HKMO Hizmet İçi Eğitim Çalışması (s19)
 • HKMO Şube Başkanlıklarına (s21)
 • HKMO Şube Başkanlıklarına (s23)
 • HKMO Şube Başkanlıklarına (s24)
 • TMMOB 38. Dönem Çalışma Grupları (s25)
 • Yeni Yıl Mesajı ve Duyuru (s26)
 • TMMOB HKMO Denetim Komisyonları Yönetmeliği (s27)
 • HKMO Sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlar Çalıştayı (s29)
 • III. Dikili Yaz Eğitim Kampı (s31)
 • Yabancıların Türkiye‘de Taşınmaz Edinim
  Cengiz DAĞDELEN (s32)
 • Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Ortak Çalışmalar (s35)
 • Avrupa Sosyal Forumu (ASF)
  A. Fahri ÖZTEN (s36)
 • Yol Projelerinin Modellendirilmesi için Tasarlanan "Sayısal Arazi Modeli Programı - Sam 15"in Tanıtılması
  Dr. Ömer YİLDİRİM - Sümer SUCU (s38)
 • Açıklama
  A. Yüksel AKİN (s45)
 • Dünüyle Bugünüyle Safranbolu
  Sayım TUNCAL (s47)
 • Oda Güncesi (s51)
 • Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Sistemleri
  Abdullah AKBAŞ (s52)
 • Filistin
  A. Fahri ÖZTEN (s54)
 • Şubelerimizden Haberler (s58)
 • Kaybettiklerimiz - Atananlar - Evlenenler - Doğanlar (s85)

Başlarken

Değerli dostlar;

2004 yılının son bülteni ile yine birlikteyiz. 1954 yılında 6235 sayılı yasa ile kurulan TMMOB ve Odamızın da içinde yer aldığı on bileşeni Odalar bu yıl onurlu geçmişi ile 5O.yıllarını kutlamaktalar. 50 yıllık - yarım asırlık- zaman dilimini kapsayan bu dönemde; TMMOB ve bileşenlerinin meslek ve meslektaş sorunlarının halkın temel sorunlarından ayrı düşünülemeyeceği anlayışı içerisinde, meslek ve meslektaşın hak ve çıkarlarını kamu yararı ve ülke çıkarları çerçevesinde ele aldığı bir gerçektir. Türkiye‘nin bu zaman diliminde yaşadığı sosyal, kültürel, iktisadi ve siyasi tablo içerisinde Odamızın mesleki ve toplumsal sorunları birlikte ele alan toplumun çağdaşlaşması, demokratikleşmesi yönünde, ilerici ve devrimci kimlikli mücadelesi bugün olduğu gibi yarın da sürdürülecektir.

Çünkü, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunan sevgili Teoman ÖZTÜRK‘ün 1972 yılında TMMOB Genel Kurulunda ifade ettiği üzere "...Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde bilimi ve tekniği emperyalizm ve sömürgelerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız."

Yanm asırlık onurlu ve kararlı mücadelede Odamız da yerini almış ve çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmüştür. Bu mücadele içinde yer alan sevgili büyüklerimizi, arkadaşlarımızı, dostlarımızı bir kez daha kutluyor, kendilerine teşekkürü borç biliyoruz. Ve inanıyoruz ki genç meslektaşlarımız, arkadaşlarımız bu onurlu mücadele bayrağını elden ele başarı ile taşıyacaklardır.

Sevgili dostlar, 21 inci yüzyılın dördüncü yılı da tamamlanmak üzere. 2004 yılında ülkemizde ve dünyada yaşanılan sürecin önceki yıllardaki gelişmelerin ve projelerin devamı olduğu bilinmektedir. Ülkemiz coğrafyasının yanı başında ülkelerin işgal edilişi, soykırım olarak nitelendirilecek düzeyde insan avına çıkılması, başta ortadogu petrol rezervleri ve enerji kaynaklarının kontrolü olmak üzere, Çin, Japonya, Rusya, ABD ve AB arasındaki mücadelenin kızışarak gelişmesi, uluslararası sermayenin küreselleşmesi vb. gelişmeler yanında emperyalizmin zaman zaman kendi arasında çelişen, çatışan farklı yönelimleri barındırması dikkat çekiyor. Bir yandan devletler tarafından politik, askeri ve diplomatik stratejiler devreye sokularak ittifaklar oluşturuluyor, güç ve baskı politikaları yoluyla emperyalizmin çıkarları Yugoslavya, Afganistan ve Irak‘ta olduğu gibi işgaller yaratılarak dayatılıyor. Diğer taraftan ise mekan ve zamanda sermayenin gücünün belirleyicilik kazandığı, üretim, ticaret, sermaye akışları, teknoloji ve para transferleri, döviz spekülasyonu, enformasyon akışları gibi politik-ekonomik bir süreç olarak emperyalizme işlerlik kazandırılıyor.

Barışın ve Özgürlüğün karşısında olan ve sözde Dünyanın süper gücü olarak ifade edilen ABD‘de başkanlık seçimlerini ikinci kez George W. Bush kazandı. Bu durum küreselleşme olarak tanımlanan yeni emperyalizmin ikinci Bush döneminde hem politik hem de iktisadi anlamda saldırısını geliştirerek devam edeceğini daha da vahşileşecegini göstermektedir.

Yıllardır her alanda, ülkemiz coğrafyasının her köşesinde değişik platformlarda bilgi sahibi olunsun olunmasın herkesin fikir ürettiği Avrupa Birliği konusunda 17 Aralık 2004‘te Brüksel‘de müzakere anlaşması imzalandı. Avrupa Birliği, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin 3 Ekim 2005 tarihinde başlamasını koşullar koyarak kabul etti. Bu konu üzerine TMMOB ve bileşenleri 196O‘lı yıllardan günümüze, bağımsızlık, demokrasi, insan hakları, özgürlük, yurtseverlik vb. temel çizgisinde nasıl bir dik duruş ortaya koymuş ise bu günlerde de bu duruşun yükseltilerek sürdürülmesi çok daha önemli hale gelmektedir.

Türkiye üzerine oynanan oyunların, içinden çıkılamayacak bir tünele sıkıştırılması, giderek emperyalist ülkelerin güdümüne sokulmasını kutlayanlar ve alkışlayanlar Lozan‘dan Sevr‘e gidişe katkı koyduklarını asla unutmamalılar. Biz Mühendis ve Mimarlara bu süreçte ağır sorumlulukların düştüğünü görmek, bilmek durumundayız.

Aynca bugün Mühendis ve Mimarlar olarak düşük ücrete, haksız rekabete, işsizliğe
hatta sefalet ve açlık çizgisine düşüşümüzün ve yukanda belirttiğimiz tüm toplumsal olumsuzlukların nedeninin yıllardır uygulanan sömürü düzeni ile Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve IMF‘nin dayattığı politikalar olduğunu bilmek ve anlatmak zorundayız.

Filistin halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde halkı ile bütünleşmiş, tüm yaşamını İsrail‘e karşı filistin halkının onurlu ve haklı mücadelesine ve direnişine adamış Yaser Arafat 11 Kasım 2004 tarihinde aramızdan ayrıldı. Kendisini saygıyla anarken, Filistin halkının emperyalizme karşı mücadelesini ve direnişini desteklediğimizi bir kez daha belirtmek isteriz.

Değerli dostlar;

Odamız Genel Kurulunda kabul gören "HKMO Denetim Komisyonları Yönetmeliği" TMMOB Yönetim Kurulunca 06.11.2004 tarih ve 102 sayılı karar ile onaylanmış olup, bültenimizin
bu sayısında yayınlanarak yürürlüğe giriyor.

Bültenimizin bu sayısında; 28 Mart - 01 Nisan 2005 tarihlerinde Ankara‘da  gerçekleştirilecek olan 10.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘na çağrı yazısı, TMMOB ve Odamızın basın açıklamaları, Kamu İhale Yasası ve diğer mesleki konulara ilişkin Kurum ve Kuruluşlar ile ilgili yazışmalar, Odamız Bilgi Sistemi (HKMOBİS) ve büro hizmetlerine yönelik Odamız çalışanlarına verilen hizmet içi eğitim, HKMO Sürekli Teknik ve Bilimsel Komisyonlar Çalıştayı, Üçüncü Dikili Yaz Eğitim Kampı, Yabancıların Türkiye‘de Taşınmaz Ediminine ilişkin yapılan inceleme ile TKGM ile ortak çalışmalarımıza yer verdik. Ayrıca "Avrupa Sosyal Forumu", "Yol Projelerinin Modellendirilmesi için Tasarlanan Sayısal Arazi Modeli Programı- Sam 15‘in Tanıtılması", "Dünüyle Bugünüyle Safranbolu", "Bilgi Edinme Hakkı ve Bilgi Sistemleri", "Filistin" konulu makaleleri bültenimizde bulabilirsiniz.

Bültenimizin bu sayısında da her zaman olduğu gibi Şubelerimizin etkinlikleri ve bölgelerden haberler, atananlar, doğanlar ve aramızdan ayrılanlar bölümüne yer verdik.

Görüş öneri ve katkılarınızı bekliyoruz.Tüm üyelerimizin Yeni yılını kutlar, bir sonraki
bülten‘de ve 2005 yılında buluşmak üzere sevgiyle ve dostça kalın.

Yayın Kurulu

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık