HKM

Künye

Ekler
(1-7) sayfalari içerir (1182 KB)
(8-14) sayfalari içerir (3081 KB)
(15-28) sayfalari içerir (1559 KB)
(29-42) sayfalari içerir (591 KB)
(43-52) sayfalari içerir (680 KB)
(53-69) sayfalari içerir (642 KB)
(70-80) sayfalari içerir (1196 KB)
(81-90) sayfalari içerir (652 KB)
(91-100) sayfalari içerir (410 KB)
(101-109) sayfalari içerir (1372 KB)
(110-124) sayfalari içerir (731 KB)
(125-128) sayfalari içerir (579 KB)

Sayı: 85   Yıl: 1998


İçindekiler

Kurultay Duyurusu 19

Kentsel Toprak Düzenlemeleri Yansısında

İyelik (Mülkiyet) Kurumu Erol Köktürk, Erdal Köktürk 30

Medeni Yasanın İrdelenmesi Mehmet Karagöz 44

GPS Yöntemi İle Halihazır Harita Üretimi Nihat Ersoy 53

GPS/GLONAS İkili Sistemi Turgut Uzel, Fahri Kartal, Engin Gülal, Halil Erkaya, Gürsel Hoşbaş 60

Coğrafi Bilgi Sistemleri İçin Ülke Genelinde Koordinasyon ve Veri Kalitesi Sorunu Doğan Uçar 71

Yol Projelerinde Yatay Kurpta Yapılacak Kübaj Hesabının Yeniden Düzenlenmesi Hüseyin İnce 82

WGS84‘den ED50 Koordinat Sistemine Dönüşümde Yükseklik Sorunu İçin Yeni Bir Yaklaşım Hakan Kutoğlu, Tevfik Ayan 91

Jeodezik Ağlarda Uyuşurrvsuz Ölçülerin Yerelleştiril- mesinde Kullanılan Yöntemlerin Davranışlan-II Haluk Konak, Aslan Dilaver 110

Deformasyon Analizinde Kullanılan Değerlendirme Yöntemleri Natan Akdoğan 126

Doğru dediğimiz Şey Nedir ki? Veli Akarsu

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık