HKM

Künye

Ekler
(1-3) sayfalari içerir (1795 KB)
(4-11) sayfalari içerir (4050 KB)
(12-15) sayfalari içerir (2075 KB)
(16-31) sayfalari içerir (439 KB)
(32-49) sayfalari içerir (1020 KB)
(50-64) sayfalari içerir (491 KB)
(65-67) sayfalari içerir (224 KB)
(68-84) sayfalari içerir (546 KB)
(85-92) sayfalari içerir (674 KB)
(93-106) sayfalari içerir (1190 KB)
(107-119) sayfalari içerir (479 KB)
(120-136) sayfalari içerir (1200 KB)

Sayı: 84   Yıl: 1998


İçindekiler

 Global Bölgesel ve Ülke Jeodezik Ağian Hakkında  A. Aksoy, Tevfik Ayan, Rasim Deniz 6

Jeodezik Ağlarda Uyuşıunsuz Ölçülerin Yerel leşti fümesinde Kullanılan Yöntemlerin Davranışları Aslan Düaver, Haluk Konak, Murat S. Çepni 35

GPS‘de Tamsayı belirsizliği Çözüm yöntemleri Hakan Akçtn, Çetin Mekik 51

Kentsel Toprak Düzenlemeleri Yansısında (İyelik) Mülkiyet Durumu Erol Köktürk, Erdal KÖktürk 66

Matematik ve Jeodezi Veli Akarsu 68

Meraların Ttizel Yapısı ve Bir Örnek Olay Halil Akdeniz 86

Arazi Toplulaştırması Projelerinde Arazi bilgi Sisteminin Kurulması Gürol Banger 107

Nivelman Ağlarında Uyuşu m su/ Noktaların Belirlenmesi Doç. Dr. Sebahattin Bektas 121

Nirengi Ağlarının Bağlantı Noktalarının Test Yöntemlerinin Karşılaştırılması Mustafa Şimşek 132

Yaşayan 1. Kuşak Haritacılarımız

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık