HKM

Künye

Ekler
(1-3) sayfalari içerir (1486 KB)
(4-19) sayfalari içerir (2132 KB)
(20-26) sayfalari içerir (804 KB)
(27-40) sayfalari içerir (706 KB)
(41-51) sayfalari içerir (848 KB)
(52-59) sayfalari içerir (394 KB)
(60-70) sayfalari içerir (1244 KB)
(71-78) sayfalari içerir (506 KB)
(79-88) sayfalari içerir (516 KB)
(89-101) sayfalari içerir (561 KB)
(102-109) sayfalari içerir (557 KB)
(110-119) sayfalari içerir (330 KB)
(120-125) sayfalari içerir (388 KB)
(126-132) sayfalari içerir (380 KB)

Sayı: 83   Yıl: 1997


İçindekiler

Uluslararası 01S/GPS Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 6

GPS Sistemi İte Şehir Nirengi Ağlarının Analizi Dr. Nihat Enoy 28

GPS‘de Kullanıla‘.! Novigasyon Amaçlı Doğruluk Ölçütleri Dr. Muzaffer Kahveci 41

GPS YaidımıylafTrabzon‘ün bir bölgesi için) Otomatik ve Jeoiri Yükseldiklerinin Belirlenmesi Ömer Yıldırım- Cdatettin Karaali 46

Çevresel Etki Değerlendirilmesi ve Yapı Denetimi iiişkist Hülya Demir

Arazi ToplutajiınİmaJan Projelerinde Arazi Bİtgi Sisteminin Kurulması Prof. GUrol Banger, Arş. Gör. Sedat Doğan 61

Fiilen Bölünmüş Olan Taşınma/. MaSıit Kamulaştırılması Bayram Kamimuul 72

Uzay Geriden Kestirme Doç. Sabahattin Bcktuş 80

Dünya Kesinlikle Yuvarlak Değildir RudolfSigl 90

Bağimsiz Model Blok Dengeleme İçin Model Oluşturma ve Ön Sayısal Silgi İşlemleri Dr. Eminnur Ayhan 102

Depremler ve Türkiye Doç. Dr. Burhan C. tştk 111

Değişen Alet Dünyasında Ölçme Uygulaması, Eğitimi, Ders Kitaptan ve Alet Tasarımı JM.Riie&r 121

Sayısal Nİvolar Turgut Uzel-Engin Giilai 127

Pror. Dr. Rudolf Sigl Emekli Oldu 130

Yaşıyanl. Kuşak HartîaMühendisleri: CelaletKn Songu

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık