HKM

Künye

Ekler
(1-5) sayfalari içerir (2177 KB)
(6-15) sayfalari içerir (2208 KB)
(16-27) sayfalari içerir (902 KB)
(28-40) sayfalari içerir (678 KB)
(41-51) sayfalari içerir (647 KB)
(52-65) sayfalari içerir (630 KB)
(66-79) sayfalari içerir (583 KB)
(80-90) sayfalari içerir (435 KB)
(91-101) sayfalari içerir (612 KB)

Sayı: 80   Yıl: 1996


İçindekiler

mesleğimizdeki isim karmaşası vo geomaîıcs kavıamı üzerine görüşler Derya MAKTAV (Pmtür. İTÜ inşaat Fak.) - Greg ELUS 6

(Assoc.Prof. Royal Melbourne irıstilute of Technology Kim LOWELL (Dr. Üniversite Lava!, Canada)

istanbul‘da konut değerleri ve bazı ekonomik etkenlerle ilişkisi üzerine bir inceleme N.Enver ÜLGER 7

karayollarında uygulanan aplikasyon yöntemleri Metin KÜÇÜKOGLU 33

bursa metropolilan alanı ve yakın çevresi sayısal harita projesindeki jeodezik çalışmalar Şenol KUŞÇU ■ Ali AZAR - Akın KISA 53

yuvarlatmadan kaynaklanan hatalarınkoordinatlarla alar hesabındaki etkisi Sebahattin BEKTAŞ (Ooç.Dr. 19 Mayıs Üniversitesi) 62

kırsal alan düzenlenmesi Hülya DEMİR (Dr. Yıldız Teknik Üniv.) - Sevim BAKIRC (Y.Müh) 68

nivelman ağlarında duyarlık ve güven ölçütleri Mualla YALÇINKAYA 73

kondisyonu bozuk normal denklemler matrisinin kon disyonunun düzeltilmesi ve dengeleme sonuçlarmdaki et kileri Mustafa ŞİMŞEK 85

Birinci Kuşak Haritacılarımız kendi ağzından Harita Y. Mühendisi Hüseyin C. Bozkır 97

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık