HKM

Künye

Ekler
(1-5) sayfalari içerir (2077 KB)
(6-18) sayfalari içerir (625 KB)
(19-25) sayfalari içerir (290 KB)
(26-33) sayfalari içerir (282 KB)
(34-40) sayfalari içerir (214 KB)
(41-45) sayfalari içerir (321 KB)
(46-49) sayfalari içerir (227 KB)
(50-55) sayfalari içerir (532 KB)
(56-65) sayfalari içerir (601 KB)

Sayı: 79   Yıl: 1996


İçindekiler

 Odamızdan Mektup 2

HKMO HÂBİTÂT II Sürecine İlişkin Rapor 6

Habitat II (Kent Zirvesi) "Türkiye Ulusal Raporu ve Eylem Plam"na Sunulan Raporlar 10

Sürdürülebilir Kalkınmada Yeniden Yerleşim (Mümtaz Bayram- Harita Yüksek Mühendisi) 20

Türkiye‘de İlk Kuşak Harita Mühendisleri (Muzaffer Şerbetçi) 27

Telefon Hattındaki Harita: İzmir Konak Belediyesi Harita BBS (İlhan Ekincioğlu- Konak Belediyesi Şb. Müdürü / İZMİR) 35

Jeodezik Çalışmaların Dünyanın Şekli İle Olan İlişkisi (Veli Akarsu) 41

Uzaktan Algılama Amaçlı Uydu Görüntülerinin Uygulamalar Üzerine Etkisi(Mustafa Önder- Harita Gn. Komutanlığı Fotogrametri Dairesi Başkanı/ ANKARA) 46

Hesap Tablosu Programlarının Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinde Kullanımı(İ. Öztuğ Bildirici- İTÜ İnşaat Fak. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Şölümü) 51

Coğrafi Bilgi sistemi Bileşenleri (Zübeyde Alkış - Dr. Müh.) 57

Birinci Kuşak Yaşayan Haritacılar 64

Tüm hkm Sayıları

Yukarı Çık