KİNEMATİK GNSS VE RTK CORS AĞLARI   (DOÇ.DR.MUZAFFER KAHVECİ)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 97

 
Giriş

13

İçindekiler

 • İÇİNDEKİLER
 • BÖLÜM 1. UYDULARLA KONUM BELİRLEME SİSTEMLERİ (GNSS)
 • 1.1. Genel 1
 • 1.2. Uydu Bazlı Sistemler (SBAS)4
 • 1.2.1. WAAS Sistemi 6
 • 1.2.2. EGNOS Sistemi 8
 • 1.2.3. GAGAN Sistemi 11
 • 1.2.4. MSAS Sistemi 12
 • 1.2.5. OmniSTAR Sistemi  13
 • 1.2.6. DGPS, WAAS, EGNOS, MSAS Farkları 14
 • 1.3. Yer Bazlı Sistemler (GBAS) 16
 • 1.4. Yer Bazlı Bölgesel Sistemler (GRAS) 17
 • BÖLÜM 2. GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK (RTK) GNSS
 • 2.1. Genel 21
 • 2.2. Klasik (Standart) RTK 21
 • 2.3. Ağ Yapısında RTK (Ağ-RTK/Network-RTK/Net-RTK/RTN)  24
 • 2.4. RTK Veri İletişiminde Kullanılan Teknolojiler31
 • BÖLÜM 3. DGNSS/RTK VERİSİ AKTARMA PROTOKOLLERİ
 • 3.1. Genel 35
 • 3.2. Üretici Firma Tanımlı Protokoller35
 • 3.3. Uluslar arası Standart Protokoller36
 • 3.4. İnternet Protokolleri 39
 • 3.4.1. NTRIP Protokolü 40
 • 3.4.2. RT-IGS Protokolü  42
 • BÖLÜM 4. RTK VERİSİ HESAP VE AKTARMA YÖNTEMLERİ
 • 4.1. Genel 43
 • 4.2. Sanal Referans İstasyonu Yöntemi (VRS/VBS)43
 • 4.3. Alan Düzeltme Parametreleri Yöntemi (FKP)  46
 • 4.4. Ana-Yardımcı Referans İstasyonları Yöntemi (MAC) 51
 • 4.5. RTK Verisi Hesap ve Aktarma Yöntemleri Arasındaki Farklar 58
 • BÖLÜM 5. GERÇEK ZAMANLI SABİT GNSS AĞLARI
 • 5.1. Genel 63
 • 5.2. Gerçek Zamanlı GNSS Ağ Prensipleri 64
 • 5.2.1. Giriş  64
 • 5.2.2. GNSS Ağlarının Kurulması ve Geliştirilmesinde Kullanılan Modeller 73
 • 5.2.3. RTK GNSS Ağları Veri Sunumunda Yeni Modeller 73
 • 5.3. Gerçek Zamanlı Türkiye Ulusal Sabit GNSS Ağı(TUSAGA-Aktif/CORS-
 • TR)
 • 5.3.1. Genel 74
 • 5.3.2. TUSAGA-Aktif ile Beklenen Doğruluklar 88
 • 5.3.3. GNSS Sistemlerindeki Gelişmelerin TUSAGA-Aktif Kullanıcılarına Sağlayacağı Katkılar
 • 5.4. Dünyadaki Bazı CORS Örnekleri 90
 • 5.4.1. Almanya SAPOS Ağı 90
 • 5.4.2. Japonya GEONETAğı 92
 • 5.4.3. ABD NGS Ağı ve Diğer Ağlar 94
 • KAYNAKLAR 97
 • DİZİN 101

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık