KAMULAŞTIRMA DAVALARINDA BİLİRKİŞİ OLACAKLARIN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI KONULU EĞİTİM NOTLARI   (İBRAHİM ERİŞİR-İBRAHİM AYKOL)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 220

 
Giriş

13

İçindekiler

 • 4650 ve 5999 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu     3-18
  Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri, Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik 19-22
  TMMOB, Kamulaştırma Bilirkişiliği Belgelendirme Ve Çalışma Esasları  23-26
  Fiilen Bölünmüş Paylı Mülkiyete Konu olan Taşınmazlarda Kısmi Kamulaştırma 26-29
  Kamulaştırmasız El Atma 30-32
  TKGM‘nin 1467 sayılı genelgesi 33-40
  TKGM‘nin1555- 2001/10 sayılı genelgesi 41-43
  Taşınmazların ARSA-ARAZİ ayırımının yapılması 44-52
  1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu‘nun 12.maddesi 52
  Arazi değerlemesi 52-57
  Arsa ve bina değerlemesi 58-68
  2010 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri ve yıpranma payları 69-73
  Bilirkişilik mevzuatı 74-81
  Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 04.04.2002 gün, 2002/2663E. 2002//8028K.sayılı kararı uyarınca düzenlenen HARİTA 82
  İmar Mevzuatı ve İmar Planları  83-106
  İmar Kanunu 15,16,18 maddeleri 107-108
  İmar Kanunu‘nun 18.madde Uygulama Yönetmeliği ve Değişikliği 108-116
  Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik 117-125
  TKGM‘ nün hisseli satışlar hakkında genelgesi 126-128
  Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı Kanunu 128-137
  TKGM‘ nün, 12.02.2007 gün, 1640 (2007/2) sayılı genelgesi 138-139
  TKGM‘ nün, 20.03.2007 gün, 1643 (2007/5) sayılı genelgesi 139-142
  TKGM‘ nün, 1458 sayılı genelgesi 142-144
  3402 sayılı Kadastro Kanunu‘nun 12, 16 ve 41. maddeleri 144-146
  Tescile Konu Harita Ve Planlar Yönetmeliği‘nin 1. ve 2. maddeleri 146
  2644 sayılı Tapu Kanunu‘nun 21,31,32 maddeleri 146-147
  Tapu Sicili Tüzüğü 147-162
  Tapu Planları Tüzüğü 163-165
  Kat Mülkiyeti Kanunu 166-185
  Kat Mülkiyeti Ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik 185-188
  TKGM‘ nün, 2009/14 (1685) Sayılı Genelgesi 188-191
  Kıyı Kanunu 191-195
  Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 195-204
  Danıştay - Yargıtay örnek kararları 205-216

 

Ekler

Kitabın tümünü içerir (3824 KB)

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık