ADLİ VE İDARİ YARGI BİLİRKİŞİLİĞİNDE HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLİĞİ   (ALİŞİR ÖZPERÇİ MAHMUT GÜLTEKİN RECEP BAKİ MUHAMMET AFŞİN ALTINÖZ )


Yayın Yeri: EZGİ MATBAA

Sayfa Sayısı: 74

 
Giriş

 

ÖNSÖZ

 

Yargılamada bilirkişilik müessesi, uzun süredir çeşitli tartışmaların odağı olmuştur. Kamuoyuna yansıyan, medyanın ve kamuoyunun ilgisini çeken birçok yargılamada bilirkişi ve bilirkişi raporları üzerinden tartışmalar yürütülmüştür.  Bilirkişilik müessesenin sağlıklı çalışması için son dönemlerde bir dizi yasal düzenleme gerçekleştirilmiştir. Bilirkişilik ile ilgili 6754 Sayılı Kanun`un 24.11.2016 tarih ve 29898 Sayılı Resmi Gazete`de yayımlanması sonucu, harita ve kadastro mühendislerinin bilirkişilikteki görev alanları ile ilgili bir çalışma yapılması ve harita ve kadastro mühendisi meslek disiplininin, bilirkişilik müessesi ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi olan kişi ya da kurumlara tanıtılması amacı ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) İstanbul Şubesi tarafından bir dizi tanıtım semineri ve yayının hazırlanmasına karar verilmiştir. Bu çalışma, HKMO İstanbul Şubesinin mesleğin tanıtımı etkinlikleri kapsamında oluşmuştur. Bu çalışma, harita ve kadastro mühendislerinin bilirkişi olarak görev alabileceği alanlar, meslek disiplini sınırları, harita ve kadastro mühendisleri tarafından üretilen ürün ve bilgilere nasıl ulaşılabileceği konusunda; yargılamada yer alan hâkimleri, serbest avukatları, bilirkişilik görevinde bulunan diğer meslek disiplinlerini, kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirme amacının yanında, bilirkişi olarak görev yürüten ya da yürütmek isteyen harita ve kadastro mühendislerine, bilirkişilik müessesesini tanıtmak, yasal sorumluluklarını bildirmek ve hazırlanan raporlarda teknik bir ölçüt oluşturmak amacını da taşımaktadır. Şüphesiz ki bu kadar geniş bir alana ithafen oluşturulan bu çalışma, en temel bilgilerden başlamak zorunda kalmıştır. Bu çalışma, harita ve kadastro mühendisliğinin tanımı, meslek alanları, karşılaşılan teknik terimler, harita arşivleri ve nasıl ulaşılacağı, bilirkişilik kavramı ve bilirkişilik kanunu, dünyada bilirkişilik, bilirkişiliğe eleştiriler, bilirkişi heyetlerinde diğer meslek disiplin alanları ile çalışma, harita ve kadastro mühendisleri için bilirkişilik rapor ölçütleri, görüş ve öneri bölümlerinden oluşmaktadır. Bu çalışma için, öncelikle HKMO İstanbul Şubede bütün meslektaşlara yönelik bir söyleşi gerçekleştirilmiş, sonrasında yazılı hale getirilen çalışma kamu kurumlarında, akademik camiada çalışan ve uzun süredir bilirkişilik görevini yürüten meslektaşlara gönderilerek görüş ve önerilerine sunulmuştur. Bu nedenle elinizde tuttuğunuz bu çalışma, kaleme alan dört kişinin kişisel tespitleri olmaktan çıkmış ve meslek camiasında geniş bir mutabakat oluşturularak hazırlanmıştır. Saygılarımızla... 12.02.2017

 

Mahmut GÜLTEKİN   Recep BAKİ    Alişir ÖZPERÇİN      Muhammet Afşin ALTINÖZ        

 

Ekler

Kitapçığın tümünü içerir (1903 KB)

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık