45. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU   (HKMO)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 733

 
İçindekiler

 

 •  GİRİŞ 23
 • HKMO 45. ÇALIŞMA DÖNEMİNE DAİR 3
 • 50 MADDEDE HKMO 45. DÖNEME DAİR 6
 • ÇANKAYA 1 NOLU İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI`NA 10
 • 45. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE 12
 • ARAMIZDAN AYRILANLARI SAYGIYLA ANIYORUZ 12
 • KURULUŞUNDAN BU YANA ODAMIZ BAŞKANLARI 13
 • TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 46.OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE LİSTESİ 14
 • İÇİNDEKİLER 23
 • ÖRGÜTLENME 41
 • 45. ÇALIŞMA DÖNEMİNDE GÖREV ALANLAR 42
 • GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 42
 • ONUR KURULU ÜYELERİ 42
 • TMMOB YÖNETİM KURULU ÜYESİ 42
 • TMMOB DENETLEME KURULU ÜYESİ 42
 • DENETLEME KURULU ÜYELERİ 42
 • ADANA ŞUBE 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU 43
 • ANKARA ŞUBE 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU 43
 • ANTALYA ŞUBE 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU 44
 • BURSA ŞUBE 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU 44
 • DİYARBAKIR ŞUBE 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU 44
 • İSTANBUL ŞUBE 24. DÖNEM YÖNETİM KURULU 45
 • İZMİR ŞUBE 15. DÖNEM YÖNETİM KURULU 45
 • KONYA ŞUBE 13. DÖNEM YÖNETİM KURULU 45
 • SAMSUN ŞUBE 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU 46
 • TRABZON ŞUBE 12. DÖNEM YÖNETİM KURULU 46
 • HKMO ŞUBE VE MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİN ETKİNLİK ALANINDAYER ALAN İL/İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ 47
 • SÜREKLİ TEKNİK BİLİMSEL KOMİSYONLARIN ÜYELERİ (6. Dönem) 55
 • 1 No.lu Mesleki Uygulamalar ve Yasal Temeller Komisyonu 55
 • 2 No.lu Eğitim Komisyonu 55
 • 3 No.lu Coğrafi Bilgi Sistemleri Komisyonu 55
 • 4 No.lu Mühendislik Ölçmeleri Komisyonu 56
 • 5 Nolu Jeodezi ve Navigasyon Komisyonu 56
 • 6 No.lu Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu 56
 • 7 No.lu Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Komisyonu 57
 • 8 No.lu Kartografya ve Mekansal Bilişim Komisyonu 57
 • 9 No.lu Kadastro Komisyonu 57
 • 10 No.lu Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu 57
 • 11 No.lu Taşınmaz Değerleme Komisyonu 57
 • HKMO KOMİSYON VE ÇALIŞMA GRUPLARI 58
 • HARİTA BÜLTENİ 58
 • BİRİM FİYAT KOMİSYONU 58
 • MESLEKİ STANDARTLAR İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ KOMİSYONU 58
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMSİYONU 58
 • JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ 59
 • ÖZEL SEKTÖR KOMİSYONU 60
 • KADIN KOMİSYONU 60
 • GENÇ HARİTA MÜHENDİSLERİ KOMİSYONU 60
 • YAPI APLİKASYON PROJESİ YAPIMI VE UYGULAMASI FENNİ MESULİYET ÜSTLENİLMESİ, YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ ÇALIŞTAYI KURULLARI 60
 • 8. MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU KURULLARI 61
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI KURULLARI 62
 • COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017 KURULLARI 64
 • MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI 65
 • HKMO 45. DÖNEM TMMOB ÇALIŞMA GRUPLARI VE ÜYELERİ  (2016/2018) 67
 • HKMO PERSONELİ 68
 • TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 71
 • GİRİŞ 72
 • 1. SAVAŞLAR VE KAPİTALİZM SARMALI 72
 • 2. ANTİ-DEMOKRATİK SÜREÇ 74
 • 3 FIG GENEL KURULU VE KONGRESİ`NE DOĞRU 79
 • 4 45. DÖNEMDE HEDEFLENEN ÇALIŞMALAR 79
 • 5. BASINLA İLİŞKİLER 91
 • KURULTAY, KONGRE, SEMPOZYUM, PANEL, SEMİNER ve TOPLANTILAR 93
 • TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 45. OLAĞAN GENEL KURULU VE SEÇİMLERİ YAPILDI 94
 • TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ 03 NİSAN 2016 96
 • FIG 2018 BİLGİLENDİRME TOPLANTILARININ ÜNİVERSİTE AYAĞINA SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TOPLANTISI İLE DEVAM EDİLDİ.98
 • ODAMIZ VE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ İLE OLUŞTURULAN ORTAK KOMİSYON TOPLANTISININ ÜÇÜNCÜSÜ YAPILDI 99
 • ODAMIZ VE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ İLE OLUŞTURULAN ORTAK KOMİSYON TOPLANTISININ DÖRDÜNCÜSÜ YAPILDI 100
 • 45. DÖNEM I. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI YAPILDI 101
 • ODA BAŞKANIMIZ ERTUĞRUL CANDAŞ 21.YÜZYIL İÇİN PLANLAMA SEMİNERLERİ 2016 BAHAR – II KENTLER VE KENTLİLER ETKİNLİĞİ`NDE KONUŞTU 102
 • YAPI APLİKASYON PROJESİ YAPIMI VE UYGULASI,FENNİ MESULİYET ÜSTLENİLMESİ, YAPI RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ ÇALIŞTAYI YAPILDI. 104
 • TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI YAPILDI 105
 • 15. YAZ EĞİTİM KAMPI YAPILDI 106
 • HKMO ANKARA ŞUBEMİZİN 12. DÖNEM 1. TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDIK 111
 • ANTALYA ŞUBEMİZE BAĞLI TEMSİLCİLER TOPLANTISINA ve GENÇ MÜHENDİSLER BULUŞMASINA KATILDIK 112
 • HKMO GENEL MERKEZ VE KONYA ŞUBE YÖNETİM KURULLARI ORTAK TOPLANTISI YAPILDI 113
 • 6. UZAKTAN ALGILAMA VE CBS SEMPOZYUMU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİNDE YAPILDI 114
 • DİYARBAKIR ŞUBEMİZİN DÜZENLEDİĞİ İMAR UYGULAMALARI VE  KENTSEL DÖNÜŞÜM PANELİNE KATILDIK 115
 • ADANA ŞUBEMİZDE DÜZENLENEN TEMSİLCİLER TOPLANTISINA KATILDIK 116
 • 8. ULUSAL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ SEMPOZYUMU DÜZENLENDİ 117
 • HKMO ÖĞRENCİ BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI 118
 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİNDE FIG2018 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI 119
 • TÜRKİYE ULUSAL JEODEZİ KOMİSYONU (TUJK)‘NUN 2016 YILI BİLİMSEL ÇALIŞTAYI YAPILDI 120
 • FIG2018 KONGRE DÜZENLEME KURULU SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDEYDİ.121
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI CBS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN DÜNYA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ SEMPOZYUMUNA KATILDIK 122
 • FIG2018 İSTANBUL ULUSAL DANIŞMA KURULUNUN 3. TOPLANTISI YAPILDI 125
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI 126
 • FIG YÖNETİMİ İLE 2018 YILINDA İSTANBUL`DA YAPILACAK OLAN FIG2018 GENEL KURUL VE KONGRESİ HAKKINDA GÖRÜŞMELER YAPILDı 127
 • ODAMIZ VE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ İLE OLUŞTURULAN KOMİSYON ÜYELERİ İLE TOPLANTI YAPILDI 128
 • İSTANBUL ŞUBE YÖNETİM KURULU İLE GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ARASINDA ORTAK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 129
 • ULUSLARARASI HARİTACILAR FEDERASYONU (FIG) KONSEYİNİN 2017 YILI İLK TOPLANTISI İSTANBUL`DA YAPILDI 130
 • İZMİR ŞUBEMİZCE DÜZENLENEN LİHKAB KONULU TOPLANTIYA KATILDIK 131
 • ADANA ŞUBEMİZİN "HARİTA MÜHENDİSLİĞİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ,YARINI" KONULU PANELİNE KATILDIK 132
 • HKMO ÖĞRENCİ BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI 133
 • İSTANBUL ŞUBEMİZDE TEMSİLCİLER TOPLANTISI YAPILDI 134
 • ERZURUM BÖLGE TEMSİLCİLİĞİMİZDE TOPLANTI YAPILDI 135
 • ODAMIZ SÜREKLİ TEKNİK BİLİMSEL KOMİSYONLARI ORTAK (STBK) TOPLANTISI YAPILDI 136
 • DİYARBAKIR ŞUBEMİZDE İL TEMSİLCİLERİ VE MESLEKİ FAALİYET DENETİM GÖREVLİLERİ İLE TOPLANTI YAPILDI 137
 • İNSANSIZ HAVA ARAÇLARININ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARINDA KULLANIMI ÇALIŞTAYI YAPILDI 138
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI 139
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI 140
 • MESLEK SORUNLARI KURULTAYI ÖN HAZIRLIK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 142
 • TMMOB 5. CBS KONGRESİ DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 143
 • FIG 2017 ÇALIŞMA HAFTASI 29 MAYIS – 2 HAZİRAN 2017 TARİHLERİ ARASINDA HELSİNKİ – FİNLANDİYA`DA GERÇEKLEŞTİ 144
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ 145
 • HKMO 16. YAZ EĞİTİM KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 151
 • FIG2018 ULUSAL DANIŞMA KURULU`NUN GENİŞLETİLMİŞ 4`ÜNCÜ TOPLANTISI YAPILDI 154
 • HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLARI VE ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI 156
 • TMMOB ULUSLARARASI CBS KONGRESİ 2017 157
 • TMMOB ULUSLARARASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2017 BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 158
 • MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI 160
 • MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 161
 • FIG 2018 İSTANBUL KONGRESİ KAYITLARI  163
 • 4. FIG GENÇ HARİTACILAR KONFERANSI KAYITLARI 164
 • FIG 2018 KONGRESİ VE 4. FIG GENÇ HARİTACILAR KONFERANSI İÇİN FIG VAKFI BAŞVURULARI 165
 • Uluslararası CBS Kongresi 2017 Sonuç Bildirgesi 166
 • ADANA ŞUBEMİZDE HKMO-BİS SİSTEMİ EĞİTİMİ YAPILDI 170
 • TRABZON ŞUBEMİZDE SHKMMB`LERLE TOPLANTI YAPILDI 171
 • ZİYARETLER 173
 • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ODAMIZI ZİYARET ETTI 174
 • TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MESLEKTAŞIMIZ UĞUR BÜYÜKHATİPOĞLU ZİYARET EDİLDİ 175
 • TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ 176
 • İSTANBUL ŞUBE ETKİNLİK ALANINDA YER ALAN ŞİŞLİ VE BEŞİKTAŞ BELEDİYELERİ İLE ŞİŞLİ KADASTRO BİRİMLERİNDE ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZ ZİYARET EDİLDİ 177
 • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR VEKİLİ SAYIN GÖKHAN KANAL ZİYARET EDİLDİ 178
 • HARİTA GENEL KOMUTANI DR. MÜH. ALB. OSMAN ALP ZİYARET EDİLDİ 179
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAYIN HAKAN AYBER ZİYARET EDİLDİ 180
 • FIG 2018 KONGRESİ KAPSAMINDA KURUM-KURULUŞ ZİYARETLERİMİZ 181
 • DİSK GENEL SEKRETERİ VE DİSK DEVRİMCİ SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANI DR.ARZU ÇERKEZOĞLU ODAMIZI ZİYARET ETTİ. 184
 • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ATANAN MESLEKTAŞIMIZ SAYIN MEHMET ZEKİ ADLI MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ 185
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI KAPSAMINDA KURUM ZİYARETLERİ 186
 • OVACIK BELEDİYESİ ZİYARETİ VE  TUNCELİDEKİ ÜYELERİMİZLE BULUŞMA 187
 • HABERLER ETKİNLİKLER, DUYURULAR 189
 • TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPILDI 190
 • ODAMIZ AVRUPA HARİTA MÜHENDİSLERİ KONSEYİNE (CLGE) ÜYE OLDU 191
 • LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARININ MESLEKİ FAALİYET DENETİMİNE İLİŞKİN  YARGI KARARLARI HAKKINDA DUYURU 193
 • ODAMIZDAN ULUSLARARASI BİR BAŞARI DAHA: FIG BAŞKAN YARDIMCILIĞI 194
 • ODAMIZA ÖNEMLİ KATKILAR SUNMUŞ DEĞERLİ BÜYÜĞÜMÜZ,SEVGİLİ AĞABEYİMİZ AYHAN KALYONCU`YU KAYBETTİK 196
 • DAMGA VERGİSİ HAKKINDA DUYURU 197
 • PROF. DR. EKREM ULSOY SOKAĞI" NIN AÇILIŞI VE YAŞAMIŞ OLDUĞU BİNAYA PLAKET ASILMASI TÖRENİNE KATILDIK 198
 • HKMO YENİ TİP SÖZLEŞME SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU 199
 • MADEN YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLİKLER HAKKINDA DUYURU 200
 • CEMİL CANDAŞ`I KAYBETTİK.201
 • CEMİL CANDAŞ`I SONSUZLUĞA UĞURLADIK 202
 • LİHKAB MESLEKİ FAALİYET DENETİMİ ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU 204
 • YAPI APLİKASYON PROJESİ VE FENNİ MESULİYET ŞARTNAMESİ YENİLENDİ 205
 • DAMGA VERGİSİ HAKKINDA DUYURU 206
 • AİDAT HAKKINDA DUYURU 207
 • CEMİL CANDAŞ`IN ADI SON GÖREV YERİ OLAN İSTANBUL - ŞİŞLİ`DE YAŞAYACAK 208
 • KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ HAKKINDA DUYURU! 209
 • KONYA ŞUBEMİZİN DÜZENLEDİĞİ PAZAR KAHVALTISINDA ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK 210
 • FERDİ KAZA SİGORTASI POLİÇELERİNİZ YENİLENDİ 211
 • SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ TANIŞMA KAHVALTISINA KATILDIK 212
 • AİDAT DUYURUSU HAKKINDA 213
 • JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ`NİN  SON SAYISI YAYINLANDI:EDİTÖRÜN MESAJI 214
 • MESLEKTE 50. YIL HİZMET VE ONUR PLAKET TÖRENLERİ YAPILDI 215
 • YENİ TİP SÖZLEŞME SİSTEMİ İÇİN EĞİTİM VİDEOLARIMIZ YAYINDA 216
 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İLE BULUŞTU 217
 • ADANA ŞUBEMİZİN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKTE ÜYELERİMİZLE KAHVALTIDA BULUŞTUK 218
 • AİDATLAR HAKKINDA SON HATIRLATMA! 219
 • İSTANBUL ŞUBEMİZİN 40. YILI İÇİN DÜZENLENEN KUTLAMA TÖRENİNE KATILDIK 220
 • LİHKAB`LARIN MESLEKİ DENETİMİ ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU 221
 • YENİ TİP SÖZLEŞME SİSTEMİ HAKKINDA DUYURU 222
 • 2017/1 SAYILI GENELGE HAKKINDA DUYURU 223
 • TMMOB HKMO MESLEKİ FAALİYET DENETİMİ VE ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE`DE YAYINLANDI 224
 • SAMSUN`DA HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ VE ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK 225
 • TMMOB HKMO SERBEST MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI 226
 • MESLEKTAŞIMIZ CEMİL CANDAŞ CİNAYETİNİN İLK DURUŞMASI ÇAĞLAYAN ADLİYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ 227
 • ODAMIZCA, TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN 24.02.2017 TARİH VE 12364128-180.99-E.447902 SAYILI "RÖPERLİ KROKİ" KONULU TALİMATI`NIN İPTALİ İSTEMİYLE DAVA AÇILMASI HAKKINDA 228
 • BAKANLIKLARARASI HARİTA İŞLERİNİ KOORDİNASYON VE PLANLAMA KURULU`NUN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI 229
 • İZMİR ŞUBEMİZİN KURULUŞUNUN 30. YIL ETKİNLİKLERİNE KATILDIK 230
 • 2017/2 SAYILI GENELGE HAKKINDA DUYURU 231
 • SEVGİLİ CEMİL CANDAŞ İSTANBUL ŞİŞLİ BELEDİYESİNDE VE TRABZON/BEŞİKDÜZÜ`NDE MEZARI BAŞINDA ANILDI 232
 • CBS UZMANI ULUSAL MESLEK STANDARDINA DAİR YARGI KARARI 234
 • BİLİRKİŞİLİĞE KABUL ŞARTLARI 235
 • BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANDI 237
 • TKGM`NİN 24.02.2017 TARİHLİ "RÖPERLİ KROKİ" KONULU TALİMATI`NA DAYANAK ALINAN MAHKEME KARARININ DANIŞTAY`CA BOZULMASI HAKKINDA 238
 • HKMO VAN BÖLGE TEMSİLCİLİĞİNDE ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK 239
 • HARİTA MÜHENDİSLERİNİN MESLEKİ VE OSYAL DURUMLARINI ARAŞTIRMA ANKETİ 240
 • FERDİ KAZA SİGORTASI POLİÇELERİNİZ YENİLENDİ 241
 • BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMLERİ HAKKINDA DUYURU 242
 • BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİ HAKKINDA DUYURU 243
 • ODAMIZ YAYINLARINDAN JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ EDİTÖRÜ SAYIN PROF. DR. M. ONUR KARSLIOĞLU 2017 YILI TUJK BİLİM ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ 244
 • MESLEKİ AÇILIMLAR KURULTAYI TEKNOLOJİLERİN MESLEĞE UYGULAMALARI ANKETİ 245
 • 2017/3 SAYILI GENELGE HAKKINDA DUYURU 246
 • BİLİRKİŞİLİĞE KABUL VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA 247
 • BİLİRKİŞİLİK YAPACAK ÜYELERE TEMEL VE ALT UZMANLIK ALANLARINDA UZMANLIK BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA 248
 • MESLEKTE 50. YIL HİZMET VE ONUR PLAKET TÖRENİ YAPILDI 249
 • AİDAT DUYURUSU HAKKINDA 250
 • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN "RÖPERLİ KROKİ"YE İLİŞKİN İŞLEMLERİNİN YÜRÜTMESİ DURDURULDU 251
 • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN "RÖPERLİ KROKİ"YE İLİŞKİN TALİMATINA AÇTIĞIMIZ DAVADA ODAMIZIN DAVA AÇMA EHLİYETİ OLMADIĞINA İLİŞKİN MAHKEMECE VERİLEN RET KARARI BOZULDU 252
 • THY`DEN FIG 2018 İNDİRİMİ 253
 • SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" RESMİ GAZETE`DE YAYIMLANDI 254
 • ÜYELERİMİZE ÖZEL AKARYAKIT İNDİRİMİ 255
 • 2018 YILI 2. DÖNEM BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINA İLİŞKİN BİLİRKİŞİLİK DAİRE BAŞKANLIĞININ DUYURUSU 256
 • HKMO Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`nin Bazı Maddelerinin İptali ve Yürütmesinin Durdurulması İstemiyle Açılan Davalarda Verilen Yargı Kararları Hakkında 257
 • TMMOB İLE ETKİNLİKLER 259
 • TMMOB`YE BAĞLI ODALARDAN ORTAK AÇIKLAMA: HİÇ KİMSE ODALARIMIZI MESLEKİ KAMUSAL, TOPLUMSAL, MESLEKİ YARARLARI SAVUNMAKTAN ALIKOYAMAZ 260
 • TMMOB`YE BAĞLI ODALARIN ORTAK AÇIKLAMASI: CUMHURBAŞKANI TMMOB VE ODALARIMIZI HEDEF GÖSTERİYOR ANCAK ÜLKEMİZDEN, HALKIMIZDAN YANA VE RANT KARŞITI MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK 262
 • TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL TESİSİ BAHAR ŞENLİĞİ 30 NİSAN`DA 264
 • YAŞAM ALANIMA DOKUNMA -YEŞİL YOLA DUR DE- SEMPOZYUMU YAPILDI 265
 • DİYARBAKIR İKK`DAN DAYANIŞMA KAMPANYASI 266
 • TMMOB 44. OLAĞAN GENEL KURULU 26-29 MAYIS 2016 TARİHLERİ ARASINDA ANKARA`DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ 267
 • TMMOB 44. DÖNEM 1. DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDIK 268
 • TMMOB 44.DÖNEM II. DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI 270
 • TMMOB`DEN EĞİTİM SEMPOZYUMU KATILIMCILARINA ÇAĞRI 271
 • TMMOB 5. KADIN KURULTAYI 272
 • DİSK, KESK, TMMOB VE TTB`DEN ORTAK FORUM 273
 • TMMOB MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE ŞEHİR PLANCILIĞI EĞİTİMİ SEMPOZYUMU  274
 • MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 2018 YILI ASGARİ ÜCRETİ BELİRLENDİ 275
 • TMMOB 2. BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ 276
 • KAMU KURUM ve KURULUŞLARI ile YAZIŞMALAR 277
 • ŞUBE VE MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİLER İLE YAZIŞMALAR 343
 • STBK ÇALIŞMA RAPORLARI 379
 • 1 NO.LU MESLEKİ UYGULAMALAR VE YASAL TEMELLER KOMİSYONU 380
 • 2 NO.LU EĞİTİM KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 381
 • 3 NO.LU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 383
 • 4 NO.LU MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 388
 • 5 NO.LU JEODEZİ VE NAVİGASYON KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 389
 • 6 NO.LU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 392
 • 7 NO.LU FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 393
 • 8 NO.LU KARTOGRAFYA VE MEKANSAL BİLİŞİM KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 400
 • 9 NO.LU KADASTRO KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 404
 • 10 NO.LU KIRSAL KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 407
 • KOMİSYON ÇALIŞMA RAPORLARI 411
 • BİRİM FİYAT KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 412
 • MESLEKİ STANDARTLAR İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN İNCELENMESİ KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 413
 • ÖZEL SEKTÖR KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 417
 • HKMO BÖLÜM BAŞKANLARI ÇALIŞMA KONSEYİ 418
 • GENÇ HARİTA MÜHENDİSLERİ KOMİSYONU 419
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU RAPORU 420
 • TMMOB 44. DÖNEM ÇALIŞMA GRUBU ÜYELERİMİZİN RAPORLARI 423
 • BİLİRKİŞİLİK ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 424
 • MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI EĞİTİMİ VE DENKLİK,UNVAN, YETERLİK ÇALIŞMA GRUBU 430
 • YAPI DENETİMİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 434
 • İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 437
 • 44. DÖNEM TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU RAPORU 438
 • ÜCRETLİ, İŞSİZ VE EMEKLİ MÜH. MİM. ŞEH. PLN. ÇALIŞMA GRUBU 444
 • DOĞA VE ÇEVRE SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU 445
 • HKMO ÖĞRENCİ ÖRGÜTLÜLÜĞÜ VE ÖĞRENCİ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI 447
 • MALİ ve İDARİ DENETİM RAPORLARI 449
 • DENETLEME KURULU RAPORU 483
 • 45. DÖNEM (2016-2017) DENETLEME KURULU RAPORU 484
 • ONUR KURULU RAPORU 487
 • TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ONUR KURULU 45. DÖNEM GENEL RAPORU 488
 • YAYINLAR 491
 • HARİTA BÜLTENİ 493
 • HKMO HAKEMLİ DERGİSİ (JEODEZİ VE JEOİNFORMASYON DERGİSİ) ÇALIŞMALARI 494
 • BİLGİ ÇAĞINA GİDERKEN-TBMM GENEL KURULUNDA HARİTA SEKTÖRÜ VE KADASTRO ALGISI 496
 • UYGULAMALI KAMULAŞTIRMA TEKNİĞİ 500
 • MESLEĞİMİZDE 50 HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZİN ÖZGEÇMİŞLERİ KİTAPÇIKLARI 501
 • Arazi ve Arsa Düzenlemesi İş Süreçleri, Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvellerine İlişkin Açıklama Raporu 502
 • YARGI SÜRECİ 505
 • YARGI SÜRECİ 506
 • HUKUK BİRİMİ 515
 • ODA ÜYELERİNE SAĞLANAN HUKUKİ YARDIMLAR 516
 • ODA GÖRÜŞLERİ 519
 • ‘`BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK TASLAĞI"NA İLİŞKİN HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 520
 • BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZA RİSKLERİNİN AZALTILMASINA YÖNELİK HARİCİ ACİL DURUM PLANI TEBLİĞİ TASLAĞI`NA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 521
 • LPG SORUMLU MÜDÜRLÜĞE İLİŞKİN EĞİTİM, BELGELENDİRME VE KOTROL KAYIT DEFTERİ ÜCRETLERİ İLE 2017 UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 527
 • 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU VE DİĞER BAZI KANUNLAR İLE 190 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASLAĞI`NA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 528
 • TAPU VE KADASTRO MODERNİZASYON PROJESİ TAŞINMAZ DEĞERLEME BİLEŞENİ TASLAK POLİTİKA GELİŞTİRME RAPORUNA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI 529
 • BİLİRKİŞİLİK KANUNUNA İLİŞKİN İTİRAZLAR,  YASAL KARŞILIĞI EK-1 532
 • EK-2: 3/11/2016 TARİHLİ VE 6754 SAYILI BİLİRKİŞİLİK KANUNU`NUN ANAYASA`YA AYKIRILIĞI SORUNU 543
 • 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞE İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ 545
 • 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN VE YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 546
 • "TARIMSAL ARAZİ EDİNDİRME İŞ VE İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK" TASLAĞINA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 555
 •  "BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİM YÖNETMELİĞİ TASLAĞI"NA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 557
 • PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ TASLAĞINA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 606
 • PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELERİ 620
 • "SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI EĞİTİM VE SORUMLU MÜDÜR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI"NA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞÜ 628
 • TÜRKİYE`DE HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ HAKKINDA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI RAPORU 632
 • EK: ALTYAPI İŞLETME HARİTA VE PLANLARI KONUSUNDA ÇALIŞAN ÜYELERİMİZDEN GELEN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER 637
 • ISTATISTIKLERLE HKMO 639
 • SHKMMB VE LİHKAB`LARIN İLLERE GÖRE DAĞILIMI 640
 • TESCİL DURUMLARINA GÖRE SHKMMB VE LİHKAB DAĞILIMI 641
 • DOĞUM TARİHLERİNE GÖRE ÜYE DAĞILIMI 641
 • KAYIT TARİHLERİNE GÖRE ÜYE DAĞILIMI 642
 • CİNSİYETLERİNE GÖRE ÜYE DAĞILIMI 643
 • ÜNİVERSİTELERE GÖRE ÜYE DAĞILIMI 643
 • ÜYELERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI 644
 • ÜYELERİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI 645
 • OKUDUĞU OKULA GÖRE ÖĞRENCİ ÜYE DAĞILIMI 646
 • 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU TOPLANTI KATILIM CETVELİ 647
 • 45. DÖNEM DENETLEME KURULU TOPLANTI KATILIM CETVELİ 647
 • 45. DÖNEM ONUR KURULU TOPLANTI KATILIM CETVELİ 647
 • TMMOB 44. DÖNEM YÖNETİM KURULU ODAMIZ TEMSİLCİSİ TOPLANTI KATILIM CETVELİ 648
 • TMMOB 44. DÖNEM DENETLEME KURULU ODAMIZ TEMSİLCİSİ TOPLANTI KATILIM CETVELİ 648
 • SÖYLEDİKLERİMİZ 649
 • 23 NİSAN: BEN ÇOCUĞUM, BEN ULUSUM 650
 • YAŞASIN 1 MAYIS! YAŞASIN BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA GÜNÜ! 651
 • EMPERYALİZME KARŞI "19 MAYIS 1919"… 652
 • NAZIM HİKMET: TEPEDEN TIRNAĞA KAVGA, HASRET VE ÜMİTTEN İBARET 653
 • MESLEĞİMİZE VE GELEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAK İÇİN ÜYELERİMİZE ÇAĞRIDIR! 654
 • HAİNLİK BU!.. 655
 • BÖYLE İSTİKRAR OLMAZ OLSUN! 656
 • DEĞERLİ ÜYELERİMİZ, BASIN VE KAMUOYUNUN DİKKATİNE! 657
 • SENİN TERÖRÜN BENİM TERÖRÜM YOK… 658
 • ASKERİ DARBEYE DE, SİVİL DARBEYE DE HAYIR! 659
 • NE DARBE, NE DİKTA, YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK TÜRKİYE!.. 661
 • MARMARA DEPREMİ ÜZERİNDEN 17 YIL GEÇTİ 662
 • YUH OLSUN, LANET OLSUN! 663
 • SİZİ TANIYORUZ! ARTIK YETER! 664
 • 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLU OLSUN 666
 • BARIŞ 667
 • 12 EYLÜL DARBESİ VE 36 YIL SONRASI! 668
 • 19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ 670
 • TERÖRE TESLİM OLMAYACAĞIZ  TERÖRE KURBAN VERİLEN CANLARI ANMAYA DEVAM EDECEĞİZ 672
 • CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN 673
 • DEMOKRASİYİ SAVUNMAYA, TERÖRÜ LANETLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ... 674
 • BÜYÜK DEVRİMCİYİ SAYGIYLA VE ÖZLEMLE ANIYORUZ 675
 • TECAVÜZÜ TEŞVİK, "TECAVÜZ ET, EVLEN, SERBEST KAL" ÖNERGESİ! 676
 • TAHİR ELÇİ`Yİ SAYGIYLA ANIYORUZ… 677
 • KHK`LAR İLE HAKSIZ YERE İŞTEN ÇIKARTMALAR EN ÇOK DARBECİLERİ SEVİNDİRİR 678
 • BU KADER DEĞİL, YİNE AYNI İHMAL YİNE AYNI SON! 679
 • YİNE TERÖR… 680
 • KAYSERİ`DEKİ TERÖR SALDIRISINI NEFRETLE KINIYORUZ 681
 • KUBİLAY`LARIN ANISINA SAYGIYLA… 682
 • KARA BULUTLAR DAĞILSIN! 2017 MASMAVİ BİR YIL OLSUN 683
 • YENİ YILA TERÖRLE GİRDİK 684
 • KATİL BELLİ! ARTIK YETER… 685
 • UĞUR MUMCU`YU ANIYORUZ 686
 • HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE "HAYIR" DEMEKTEDİR 687
 • DÜNYA GELECEK NESİLLERE KAYNAK AKTARIYOR SİYASAL İKTİDAR GELECEK NESİLLERİN KAYNAKLARINI TÜKETİYOR 690
 • 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN 692
 • ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ 693
 • BAHARA CESARET GEREK 694
 • TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ`NÜN 24.02.2017 TARİH VE 12364128-180.99-E.447902 SAYILI "RÖPERLİ KROKİ" KONULU TALİMATI HAKKINDA DUYURU 695
 • LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI DERNEĞİNİN ODAMIZIN 28.03.2017 TARİHLİ KAMUOYU BİLGİLENDİRME DUYURUSUNA YÖNELİK AÇIKLAMALARI HAKKINDA... 697
 • 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN.                    DÜNYAYI VERELİM ÇOCUKLARA 700
 • YAŞASIN 1 MAYIS! 701
 • GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE MANEVİ KIZINA YAPILAN ALÇAK SALDIRIYI KINIYORUZ 702
 • 13 MAYIS 2014 SOMA MADEN KAZASINDA ÖLENLERİ UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ 703
 • 19 MAYIS 1919`UN ŞARTLARINI YAŞIYORUZ 704
 • İYİ BAYRAMLAR 705
 • SİVAS KATLİAMI`NI UNUTMADIK! 706
 • TMMOB SGK PROTOKOLÜNE DAİR ÜYELERE MEKTUP 707
 • DEMOKRASİ, LAİKLİK VE TAM BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZ SÜRECEK 709
 • CEMİL CANDAŞ ARAMIZDAN AYRILALI BİR YIL OLDU! 710
 • İSTANBUL`DA SEL FELAKETİ 711
 • DEPREM DEĞİL BİNA ÖLDÜRÜR 712
 • İYİ BAYRAMLAR 713
 • KAMU TAŞINMAZLARININ CEMAATLERE PEŞKEŞ ÇEKİLMESİNE HAYIR! 714
 • 10 EKİM 2017: "KATLİAM SERBEST, ANMAK YASAK!" 716
 • NASIL BİR CUMHURİYET İSTİYORUZ? 717
 • MUSTAFA KEMAL`LER TÜKENMEZ 718
 • EMPERYALİZMİN KUDÜS POLİTİKASINA HAYIR! 719
 • HUKUK DEVLETİNE DARBEYE DE, DARBE YÖNETİMİNE DE HAYIR! 720
 • "YENİ" BİR YIL OLSUN! 722
 • KADINLAR VARSA UMUT VARDIR, ÇARE VARDIR VE BAŞARI KAÇINILMAZDIR! 723
 • ÇANAKKALE ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ 724
 • BASINDA HKMO 725
 • 16. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI BAŞKANI PROF. DR. RASİM DENİZ KANAL B`DE AÇIKLAMALAR YAPTI 726
 • ODA GENEL BAŞKANIMIZ ERTUĞRUL CANDAŞ ULUSAL KANAL`DA İSTANBUL`UN MERA ALANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU... 727

 


Ekler

45. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU (57747 KB)

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık