KADASTRONUN TESİSİ VE YAŞATILMASI   (HÜSEYİN KOÇAK)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 204

 
Sunuş

Ö N S Ö Z

 

Bilindiği gibi; "Kadastro"; kelime olarak Fransızca ve İtalyanca kökeninden gelmekle beraber, dünyada nerede ise bütün dillerde benzer anlama ve söyleyişle yer alan mesleğimizin en bilinen ifadesidir.

 

Odamızın da üyesi olduğu FIG (Uluslararası Ölçmeciler Birliği) tarafından oluşturulan mesleki komisyonlar çok önemlidir. Bu komisyonlar tarafından yürütülen çalışmalar ile dünya haritacılığının gelişimi ve yol haritaları oluşturulmaktadır. FIG bünyesinde kurulan ve çalışan bu Komisyonların 7`ncisinin adı "Kadastro Komisyonu"dur. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız da buna benzer olarak ve aynı amaçlı bir yapı oluşturmuş ve sürekli komisyonlardan olan "Kadastro Komisyonunu" kurmuştur.

 

İnsanların toprağa müdahalesi ilk çağlardan beri devam etmektedir. Bu faaliyetlerle birlikte mülkiyet hakkı da çağlar boyunca değişerek gelişmiştir. Günümüzde Coğrafi Bilgi Sitemlerinin altlığını teşkil etmekte ve mülkiyet artık en önemli yatırım aracı durumuna gelmektedir.

 

Bu bakış açısı da taşınmazların geometrik ve hukuki durumlarının tespitini ve bilgi sistemlerine altlık olabilecek şekilde sunulmasını gerektirmektedir.

 

Sadece taşınmazların konumlarının çok hassas olarak belirlenmesi ve sunulması değil, yer üstünde ve yer altındaki hak ve mükellefiyetlerin de yeniden çok daha kapsamlı, hassas, güncel ve bilgi standartlarına uygun bir şekilde bilgi sistemlerinde yer almasına ihtiyaç göstermektedir.

 

Teorik dersler ve bilgiler okullarda öğretilmektedir. Ancak uygulamada karşılaşılan sorunlar, sorulan sorular, bulunan cevaplar her zaman çok önem taşımaktadır.


Bu kitap Tapu ve Kadastro meslek çevresiyle; ilk tesis kadastrosu, ayırma, birleştirme, cins değişikliği, aplikasyon, imar ve kamulaştırma gibi işlemler, orman kadastrosu ve kadastro paftalarının yenilenmesi v.b. uygulamalarda, denetimler sırasında ortaya çıkan, İnternet ortamında yürütülmekte olan Forumlarda gündeme gelen, tartışılan ve uygulama niteliği kazanan hususların bir araya getirilerek yayına hazırlandığı; meslektaşlarımız için bir nevi teorik eğitimden uygulamaya geçişte köprü görevi göreceğini düşündüğümüz, çok yararlı bir el kitabı niteliğindedir.

 

Kitabı Odamıza kazandıran; kitabın hazırlanmasında vermiş oldukları emekler için başta HKMO 6. Dönem Kadastro Komisyonu Başkanı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Hüseyin KOÇAK olmak üzere, Kadastro Komisyonumuza teşekkür ediyor, kitabın meslek çevremize yaralı olmasını diliyoruz.
 
                             
                    TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
      46. Dönem Yönetim Kurulu
                 Kasım/ 2018

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık