HARİTACILIKTA TAŞINMAZ HUKUKU   (MEHMET KARAGÖZ VE DR.HASİBE ÖZGÜMÜŞ)


Yayın Yeri: ANKARA

Sayfa Sayısı: 442

 
Sunuş

ÖNSÖZ

 

Odamız; öğrenci, uygulayıcı ve meslektaşlarımızın ortak gereksinimlerini karşılamayı, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmayı, meslektaşların birbiriyle ve halkla olan ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan demokratik bir meslek kuruluşudur. Meslek alanımıza yönelik ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik yayınların hazırlanması, geliştirilmesi ve uygulayıcılara ulaştırılması da bu amaçlardan birisidir. Odamız, bu doğrultuda bugüne kadar doğrudan veya dolaylı olarak birçok konuda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Mesleğimizle ilgili araştırma, inceleme, panel, bilimsel kongre, seminer ve benzeri etkinlik sonuçlarının kalıcı olmasını ve paylaşılmasını sağlamak amacıyla, basılı hale getirilmesini prensip haline getirmiştir.

 

Odamız, gereksinim duyan herkesin yararlanabileceği basılı kitap geleneğine bağlı kalarak; inceleyen, araştıran ve sonuçlarını özveriyle bir araya toplayan meslektaşların çalışmalarını ve Odamızla paylaşma istemlerini de her zaman takdirle karşılamaktadır.

 

Haritacılık, fen bilimleri ile hukuk bilgisinin birlikte yoğrulduğu bir meslektir. Harita ve Kadastro Mühendisi Mehmet KARAGÖZ ve Şehir Plancısı ve Kamu Yönetimi Uzmanı Dr. Hasibe ÖZGÜMÜŞ`ün uygulamaya dönük mesleki deneyimlerini, meslek mevzuatıyla birleştirerek hazırladıkları kitabın; çeşitli kesimlerdeki kullanıcılara, uygulayıcılara ve öğrencilere yarar sağlayacağı düşüncesindeyiz.

 

Bu anlamda ilk baskısı 1995 yılında yapılan ve Odamızın yayınları arasında yer alan "Haritacılıkta Taşınmaz Hukuku" kitabının güncellenmiş ve yenilenmiş baskısını aynı düşünce ve anlayışla meslek kamuoyuna sunuyor ve mesleğimizde önemli bir yeri olacağına inandığımız yayınımızı hazırlayan, Harita ve Kadastro Mühendisi Mehmet KARAGÖZ ve Şehir Plancısı ve Kamu Yönetimi Uzmanı Dr. Hasibe ÖZGÜMÜŞ`ü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 
TMMOB
HKMO 46. Dönem Yönetim Kurulu
2018/ANKARA

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık