MESLEKTE 50. HİZMET YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ   (HKMO)


Yayın Yeri: ANKARA

 
Sunuş

Ülkemizde harita ve kadastro mühendisleri, 1949 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığı veya Harita Genel Komutanlığı aracılığıyla yurt dışına giderek buralardaki okullarda yetişiyorlardı. 1949 yılında ilk kez, şimdiki adıyla Yıldız Teknik Üniversitesi olan İstanbul Teknik Okulunda harita ve kadastro mühendisliği eğitimi verilmeye başlandı.

 

Ülkemizde, mesleğimize gönül verenlerin üniversite düzeyinde eğitime başlamasına öncülük eden ve emeği geçen Sayın Mümtaz Tarhan`a, Sayın Macit Erbudak`a, Sayın Ekrem Ulusoy`a ve Sayın Burhanettin Tahsuğ`a bir kere daha sonsuz teşekkür ediyor ve anıları önünde saygı ile eğiliyoruz.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odamız, 1954 yılında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin on kurucu Odasından biridir. Odamızın kurucu üyeleri, 19 harita yüksek mühendisi (yurt dışında yetişmiş), 8 ruhsatnameli parsel mühendisi ve 23 harita ve kadastro mühendisi (İstanbul Teknik Okulu mezunu) olmak üzere toplam 50 kişidir.

 

Odamızın 1954 yılında 50 olan üye sayısı bugün öğrenci üyelerimizle beraber 18.624‘e ulaşmıştır.

 

Odamız tarafından, 2002 yılından bu yana, her yıl meslekte 50 hizmet yılını dolduran üyelerimize "Meslekte 50 Yıl Hizmet Plaketi" verilmektedir.

 

Odamız kuruluşundan beri bilimi, teknolojik gelişmeyi ve mühendisliği, ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde, kamunun ve toplumun yararına, emekten ve halktan yana kullanmıştır ve kullanmaya devam etmektedir. Bu mücadelede gücünü ve desteğini üyelerinden alan Odamız, bilimin ışığında ve ortak akılla birlikte karar alma, üretme ve paylaşma anlayışını tüm birimlerinde yaşama geçirmektedir.

 

Mesleğimize 50 yıl hizmet eden, emek veren her meslektaşımıza ayrı ayrı sonsuz teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılan meslektaşlarımızı da saygı ve özlemle anıyoruz.

 

Bu yıl meslekte 50 hizmet yılını dolduran siz meslektaşlarımızın, mesleğimize vermiş olduğu büyük hizmetleri, emek ve katkıları, hak ettiğiniz övgüleri, teker teker sayarak anlatabilmeyi çok isterdik. Ancak, bu maalesef kolay değildir. Bununla birlikte, bilinmesini isteriz ki, emeğin yüce değer olduğu Odamızca her zaman dile getirilmektedir. İyi ki sizler varsınız. Sizlerin bilgi ve birikimleri bizler için hep ışık olmuştur ve olmaya devam edecektir.

 

1969 yılı mezunları olan sizlerin özgeçmişlerinin yer aldığı bu kitapçık, "Meslekte 50 Yıl Hizmet Plaketi" ile birlikte verilmek üzere teşekkürümüzün küçük bir ifadesi olarak hazırlanmıştır. Attığımız her adımda, yazdığımız her yazıda ve aldığımız kararlarda sizlerin varlığı bize güç vermektedir.

 

Birlikte nice yıllara…

 

Saygı ve sevgilerimizle...

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
46. Dönem Yönetim Kurulu
14 Aralık 2019 / ANKARA

Ekler

Kitapçığın tamamını içerir. (1083 KB)

Tüm Kitaplar

Yukarı Çık