Danışma Kurulu

47. DÖNEM

Dönem Seçiniz:


Hakkında

 Oluşması ve ToplantılarıMadde 64- Oda Danışma Kurulu; Oda‘nın TMMOB kurulları, Oda Yönetim, Oda Onur, Oda Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Oda organlarında görev yapmış üyeler, Oda Yönetim Kurulu‘nun gerekli gördüğü Oda uzmanlık komisyonları üyeleri ve Oda Müdüründen oluşur.

Oda Yönetim Kurulu‘nca yılda en az 1 (bir) kez toplantıya çağırılır.

Oda Danışma Kurulu‘nun toplanamayacağı ivedi durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, gerekli konuları danışmak için şube başkanlarını ve gerektiğinde sekreterlerini ve/veya saymanlarını toplantıya çağırabilir.

GörevleriMadde 65- Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

A) Oda Merkezi‘NİN, ŞUBE ÇALIŞMALARINI GÖZDEN GEÇİRMEK, GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖNERİDE BULUNMAK,

B) ODA ÇALIŞMALARININ SÜREKLİLİĞİN SAĞLANMASINDA KATKIDA BULUNMAK,

C) GEREKTİĞİNDE ALINACAK KARAR VE YAPILACAK UYGULAMA KONUSUNDA EĞİLİM BELİRLEMEK,

D) ŞUBELERİN GENEL KURUL TOPLANTI TARİHLERİ İÇİN ODA YÖNETİM KURULU‘na öneride bulunmak,

E) Oda Yönetim Kurulunun görüşülmesine gereksinim duyduğu konuları görüşmek ve öneri geliştirmek

Toplantılar

Toplantı No: 1

Toplantı Tarihi: 16.09.2020

Toplantı Saati:

Toplantı Yeri:

ODAMIZ 47.DÖNEM 1. DANISMA KURULU TOPLANTISI 16.09.2020 TARiHiNDE YAPILDI.

DAHA FAZLA BiLGi iCiN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Yukarı Çık